Om Penser Access

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag: 78 stycken
Läs mer om Penser Access

Kommande händelser

27 Sep 2023 | Extrastämma 2023
28 Sep 2023 | Månadsutdelning
5 Oct 2023 | Extrastämma 2023
10 Oct 2023 | Extrastämma 2023
10 Oct 2023 | Extrastämma 2023
11 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023
17 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Oct 2023 | Årsstämma 2023
18 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023
18 Oct 2023 | Årligutdelning
18 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2023 | Halvårsutdelning
24 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
25 Oct 2023 | Extrastämma 2023
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | type 1 unknown subtype! 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
30 Oct 2023 | Månadsutdelning
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
3 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Halvårsutdelning
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Halvårsutdelning
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
20 Nov 2023 | Halvårsutdelning
21 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
29 Nov 2023 | Månadsutdelning
29 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
30 Nov 2023 | Årsstämma 2023
7 Dec 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Dec 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Dec 2023 | Månadsutdelning
17 Jan 2024 | Årsstämma 2023
17 Jan 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
25 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
30 Jan 2024 | Månadsutdelning
30 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
31 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
2 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
6 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
10 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
12 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
26 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
28 Feb 2024 | Månadsutdelning
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
5 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023
13 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Mar 2024 | Månadsutdelning
17 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Apr 2024 | Årsstämma 2023
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 Apr 2024 | Månadsutdelning
30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
11 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
17 May 2024 | Bokslutskommuniké 2024
23 May 2024 | Årsstämma 2023
3 Jun 2024 | Årsstämma 2023
4 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
10 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
18 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
27 Jun 2024 | Månadsutdelning
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
25 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q1
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
2 Sep 2024 | Årsstämma 2024
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
30 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
Pressreleaser | 22 Sep 2023 | Fingerprints

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggö…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRIRTORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2023 | Fingerprints

Fingerprint Cards AB (publ) publishes…

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS), AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, HONG KONG, NEW ZEALAND, SINGAPORE OR SOUTH…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2023 | Nyheter/Rapporter

Kallelse till extra bolagsstämma i…

ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: i. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2023 | Senzime

Senzime announces full subscription of…

Senzime AB (publ) (“Senzime” or the “Company”) announced on 24 August 2023 the board of directors’ resolution to carry out a directed share issue of approximately MSEK 56, at current…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2023 | Senzime

Senzime meddelar att tidigare aviserad…

Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) meddelade den 24 augusti 2023 styrelsens beslut att genomföra en riktad emission om cirka 56 MSEK till rådande marknadskurs. Styrelseordföranden Adam Dahlberg deltog i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2023 | XMReality

XMReality har fortsatt momentum inom…

JLS Automation är en ledande tillverkare av lättanvända robotiserade förpackningslösningar som optimerar prestandan för livsmedelsindustrin. De hjälper kunder att lösa komplexa förpackningsproblem samtidigt som de hanterar strikta sanitära krav. XMReality…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2023 | XMReality

XMReality has continued momentum in the…

JLS Automation is a leading manufacturer of easy-to-use hygienic robotic packaging solutions that optimize performance for the food industry. They help customers solve complex packaging problems while handling strict sanitary…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2023 | Irisity

Irisity AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSST…

RÄTT ATT DELTA I EXTRA BOLAGSSTÄMMAN OCH ANMÄLAN Deltagande i stämmolokalen Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2023 | Irisity

Irisity AB: NOTICE TO ATTEND THE…

RIGHT TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND NOTICE OF PARTICIPATION Participation at the venue A shareholder who wishes to participate in the extraordinary general meeting at the venue…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2023 | Enzymatica

Enzymatica AB: BioStock: Enzymaticas…

Läs hela artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2023/09/enzymaticas-coldzyme-minskar-mangden-rhinovirus-och-halsont/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten