Om Penser Access

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag: 75 stycken
Läs mer om Penser Access

Kommande händelser

28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Nov 2023 | Extrastämma 2023
30 Nov 2023 | Årsstämma 2023
30 Nov 2023 | Extrastämma 2024
1 Dec 2023 | Årligutdelning
7 Dec 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Dec 2023 | Extrastämma 2023
23 Dec 2023 | type 1 unknown subtype! 2023-Q3
24 Jan 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
25 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
30 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
31 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
1 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
2 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
6 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
6 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
10 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
13 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
26 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
28 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
5 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Mar 2024 | Årsstämma 2023
27 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
16 Apr 2024 | Årsstämma 2023
17 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
18 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Apr 2024 | Årsstämma 2023
22 Apr 2024 | Årsstämma 2023
22 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Årsstämma 2023
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Årsstämma 2023
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Årsstämma 2023
30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
1 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
2 May 2024 | Årsstämma 2023
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
6 May 2024 | Årsstämma 2023
6 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
9 May 2024 | Årsstämma 2023
11 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Årsstämma 2023
14 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Bokslutskommuniké 2024
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
17 May 2024 | Bokslutskommuniké 2024
21 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
28 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 May 2024 | Årsstämma 2023
31 May 2024 | Årsstämma 2023
3 Jun 2024 | Årsstämma 2023
4 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
10 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
26 Jun 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
19 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
25 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
25 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q1
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
2 Sep 2024 | Årsstämma 2024
9 Oct 2024 | Bokslutskommuniké 2024
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
28 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
30 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
31 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
Pressreleaser | 27 Nov 2023 | Arise

Arise AB: Återköp av aktier i Arise…

Återköpen är en del av det återköpsprogram omfattande återköp motsvarande högst SEK 100m som Arise tillkännagav den 14 november 2023. Återköpsprogrammet löper från och med den 16 november 2023 och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2023 | Arise

Arise AB: Buy-back of shares in Arise…

The share buy-backs form a part of the share repurchase program of a maximum amount of SEK 100 million, which Arise announced on 14 November 2023. The share repurchase program,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2023 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical offentliggör utfall i…

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2023 | Spago Nanomedical

Spago Nanomedical announces outcome of…

NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG-KONG, JAPAN, CANADA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR NEW ZEALAND OR IN ANY OTHER…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2023 | Candles Scandinavia

Penser Access: Intervju med Candles…

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar VD Viktor Garmiani efter publicerad Q2-rapport (aug-okt). De diskuterar Candles unika marknadsposition, nyckelpunkter från rapporten, EBITDA-marginalförbättring, efterfrågan, kund-pipeline och tillväxtmål. Se intervjun på Erik Penser Banks…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2023 | Guard Therapeutics

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Idag, den 27 november 2023, hölls en extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Beslut om (A) riktad emission av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group: Stockholms nya…

[image] Arlandastad Group planerar att etablera ett internationellt kongresscenter i Arlandastad, vilket markerar en betydande expansion för området. Flera stora möten har anordnats i koncernens mötes- och evenemangsarena Scandinavian XPO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2023 | Svedbergs Group

Penser Access: Intervju med Svedbergs -…

Erik Penser Banks analytiker Magnus Behm intervjuar VD, Per-Arne Andersson om Q3. Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/Gj7nFnwCIt0?si=ceub37kZHlMNKs6r Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2023 | Klaria Pharma

Penser Future: Mot ett nytt år med en…

Kvartalet i korthet Klaria Pharma stängde böcker för det tredje kvartalet i fredags och rapporten innehöll inga överraskningar. Nettoomsättningen uppgick till 0,6 (0) mkr. Kostnaderna under kvartalet uppgick till -10,2…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2023 | Mentice

Mentice AB: BioStock: Mentices vd: "Vi…

Läs hela artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2023/11/mentices-vd-vi-har-marknadens-mest-avancerade-losningar Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten