Om Penser Access

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag: 78 stycken
Läs mer om Penser Access

Kommande händelser

27 Sep 2023 | Extrastämma 2023
28 Sep 2023 | Månadsutdelning
5 Oct 2023 | Extrastämma 2023
10 Oct 2023 | Extrastämma 2023
10 Oct 2023 | Extrastämma 2023
11 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023
17 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Oct 2023 | Årsstämma 2023
18 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023
18 Oct 2023 | Årligutdelning
18 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2023 | Halvårsutdelning
24 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
25 Oct 2023 | Extrastämma 2023
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | type 1 unknown subtype! 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
30 Oct 2023 | Månadsutdelning
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
3 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Halvårsutdelning
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Halvårsutdelning
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
20 Nov 2023 | Halvårsutdelning
21 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
29 Nov 2023 | Månadsutdelning
29 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
30 Nov 2023 | Årsstämma 2023
7 Dec 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Dec 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Dec 2023 | Månadsutdelning
17 Jan 2024 | Årsstämma 2023
17 Jan 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
25 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
30 Jan 2024 | Månadsutdelning
30 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
31 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
2 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
6 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
10 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
12 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
26 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
28 Feb 2024 | Månadsutdelning
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
5 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023
13 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Mar 2024 | Månadsutdelning
17 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Apr 2024 | Årsstämma 2023
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 Apr 2024 | Månadsutdelning
30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
11 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
17 May 2024 | Bokslutskommuniké 2024
23 May 2024 | Årsstämma 2023
3 Jun 2024 | Årsstämma 2023
4 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
10 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
18 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
27 Jun 2024 | Månadsutdelning
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
25 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q1
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
2 Sep 2024 | Årsstämma 2024
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
30 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
Pressreleaser | 26 Sep 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group och Sörmlands…

[Flygbild ver Explore Skavsta inklusive flygplatsen] – Det är glädjande att vi har ett fortsatt förtroende från vår bank. Vi utvecklas tillsammans och ser ett stort värde i att fortsatt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Sep 2023 | Diamyd Medical

Penser Access: Intervju med Diamyd…

Vi intervjuar vd Ulf Hannelius om bolagets nyligen annonserade nyemission och diskuterar anledningen till den. Därtill går vi igenom frågor som inkommit inför intervjun. Se intervjun på Erik Penser Banks…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Sep 2023 | SBB i Norden

Carlsquare: Mrkt BUZZ SBB i Norden: 8…

Carlsquare Equity Research kommenterar dagens pressmeddelande från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden om en likviditetsförstårkning med 8 miljarder kronor via tidigare lån till samt försäljning av aktier i Educo. Läs hela kommentaren…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Sep 2023 | Initiator Pharma

Utnyttjande i Initiator Pharmas…

Vid Initiator Pharmas årsstämma den 26 maj 2023 godkändes två långsiktiga incitamentsprogram (”LTI2023”), ett för ledningen och nyckelpersoner i bolaget, och ett för styrelsemedlemmar. LTI2023 för ledning och nyckelpersoner:Enligt detta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Sep 2023 | Initiator Pharma

Result of incentive program LTI2023 in…

The AGM held on May 26, 2023 approved two long-term incentive programs (“LTI2023”), one for Management and leading employees and one for board members. LTI2023 for Management and leading employees:Under…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Sep 2023 | Zwipe

Zwipe AS - change in Board of Directors

Zwipe AS – change in Board of Directors OSLO, NORWAY – 25 September 2023 – Zwipe announces today that Tanya Juul Kjær, member of the Board of Directors, has resigned…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Sep 2023 | Egetis Therapeutics

ReTRIACt trial design presented at the…

Stockholm, Sweden, September 25, 2023. Egetis Therapeutics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: EGTX) announces the poster presentation of the ReTRIACt trial design at   the 61st Annual Meeting of the European…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Sep 2023 | Egetis Therapeutics

ReTRIACt studiens design presenterades…

Stockholm, 25 september, 2023. Egetis Therapeutics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: EGTX) meddelade idag att ReTRIACt studiens design har presenterats som en poster vid 61st Annual Meeting of the European Society…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Sep 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

`’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Sep 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

”I am very pleased to present a significant liquidity injection and a continued strong collaboration with Brookfield. Furthermore, SBB is establishing a decentralised group structure that positions SBB for further…

Läs hela nyheten