Penser Access by Carnegie & Penser Future by Carnegie

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. Syftet är att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag inom Penser Access by Carnegie: 64 stycken

Bevakade bolag inom Penser Future by Carnegie: 9 stycken
Läs mer om tjänsterna

Kommande händelser

26 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
28 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
5 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
6 Mar 2024 | Extrastämma 2024
20 Mar 2024 | Årsstämma 2023
21 Mar 2024 | Årligutdelning
26 Mar 2024 | Extrastämma 2024
27 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
16 Apr 2024 | Årsstämma 2023
17 Apr 2024 | Årligutdelning
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Apr 2024 | Årsstämma 2023
22 Apr 2024 | Årsstämma 2023
22 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 Apr 2024 | Årligutdelning
23 Apr 2024 | Årsstämma 2023
23 Apr 2024 | Årsstämma 2023
23 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 Apr 2024 | Halvårsutdelning
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Årsstämma 2023
24 Apr 2024 | Årligutdelning
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Årsstämma 2023
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Årsstämma 2023
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Årsstämma 2023
25 Apr 2024 | Årligutdelning
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Årsstämma 2023
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Årligutdelning
26 Apr 2024 | Årligutdelning
29 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 Apr 2024 | Årligutdelning
29 Apr 2024 | Årligutdelning
30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
2 May 2024 | Årsstämma 2023
2 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
2 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Årsstämma 2023
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Årligutdelning
6 May 2024 | Årsstämma 2023
6 May 2024 | Årligutdelning
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årligutdelning
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Årligutdelning
8 May 2024 | Halvårsutdelning
8 May 2024 | Årligutdelning
8 May 2024 | Årligutdelning
8 May 2024 | Årligutdelning
8 May 2024 | Årligutdelning
9 May 2024 | Årsstämma 2023
10 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
11 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Årsstämma 2023
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Bokslutskommuniké 2024
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Årligutdelning
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årligutdelning
16 May 2024 | Årligutdelning
16 May 2024 | Årligutdelning
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årsstämma 2023
17 May 2024 | Kvartalsutdelning
20 May 2024 | Årligutdelning
21 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årligutdelning
23 May 2024 | Årligutdelning
23 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årligutdelning
27 May 2024 | Årligutdelning
28 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 May 2024 | Årsstämma 2023
29 May 2024 | Årsstämma 2023
30 May 2024 | Årsstämma 2023
31 May 2024 | Årsstämma 2023
31 May 2024 | Årsstämma 2023
3 Jun 2024 | Årsstämma 2023
3 Jun 2024 | Årligutdelning
3 Jun 2024 | Årligutdelning
4 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
4 Jun 2024 | Årligutdelning
10 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
10 Jun 2024 | Årsstämma 2023
11 Jun 2024 | Årligutdelning
13 Jun 2024 | Årligutdelning
26 Jun 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q1
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
19 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
25 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q1
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Årsstämma 2024
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
2 Sep 2024 | Årsstämma 2024
9 Oct 2024 | Bokslutskommuniké 2024
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
28 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
29 Oct 2024 | Halvårsutdelning
30 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
31 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
6 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
6 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
6 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Jan 2025 | Bokslutskommuniké 2024
5 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
6 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
7 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
7 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
11 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
12 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
17 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
28 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
28 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
Pressreleaser | 23 Feb 2024 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso erh…

”Vi ser fram emot att samarbeta med staden Newton för att ta itu med deras trafiksäkerhetsproblem”, säger Sensys Gatso USAs President och Managing Director, Bill Braden. ”Vårt team är redo…

Läs mer
Pressreleaser | 23 Feb 2024 | Corline Biomedical

Corline Biomedical uppmärksammas i…

Corline omnämns av affärstidningen Privata Affärer (Feb 2024) som ett av 3 bolag som är värda att som investerare ’titta närmare på’. Särskilt fokus ligger på att Corline redan i…

Läs mer
Pressreleaser | 23 Feb 2024 | Sensys Gatso Group

Penser Access by Carnegie: Sensys Gatso…

Clear signs of scalability in solid report Sensys Gatso reported a solid Q4(23). Revenues grew by 42%, driven by high systems sales, with a large Middle Eastern contract being delivered.…

Läs mer
Pressreleaser | 23 Feb 2024 | Sun4Energy

Penser Access by Carnegie: Intervju med…

Aktieanalytiker Örjan Rödén intervjuar Klas Zetterman, VD på Sun4Energy, om hur bolaget ser ut efter det nyss genomförda samgåendet med Niutech och hur Q4’23 utvecklades. Se intervjun på Penser Play:…

Läs mer
Pressreleaser | 23 Feb 2024 | BTS Group

Penser Access by Carnegie: Interview…

Jessica Skon, CEO of BTS Group discusses the strongest quarter ever for the firm. The discussion is lead by Rikard Engberg, equity research analyst at Carnegie Investment Bank. Find the…

Läs mer
Pressreleaser | 23 Feb 2024 | Beyond Frames

Redeye: Beyond Frames - “Ghost of…

The company’s publishing title continued to uphold the new level of sales that have been reported since March 2023. Soon, it will be one year since the game was released,…

Läs mer
Pressreleaser | 23 Feb 2024 | Sensys Gatso Group

Penser Access by Carnegie: Interview…

Analyst Örjan Rödén interviews Ivo Mönnink, CEO of Sensys Gatso Group, about the performance in Q4’23 and which key factors the company see as most instrumental in reaching its 2025…

Läs mer
Pressreleaser | 23 Feb 2024 | Raketech Group Holding

Penser Access by Carnegie: Raketech…

I linje med given guidning Omsättningen i kvartalet uppgick till EUR 22,8m, vilket motsvarar en tillväxt om 45,3%. Drivande bakom tillväxten var segmentet Sub-affiliation, som växte 228% y/y. EBITDA i…

Läs mer
Pressreleaser | 23 Feb 2024 | Mentice

Invitation to Mentice’s Capital…

Mentice AB welcomes investors, analysts and the media to our Capital Markets Day on 21 March 2024 in Stockholm, Sweden. The Capital Markets Day will provide an update on Mentice’s…

Läs mer
Pressreleaser | 23 Feb 2024 | Maven Wireless

Analyst Group: Analyst Groups kommentar…

Maven Wireless publicerade den 23 februari år 2024 koncernens delårsrapport för det fjärde kvartalet 2023 och visar på fortsatta framsteg. Läs Analyst Groups rapportkommentar här Om Analyst Group: Ett av…

Läs mer