Om Penser Access

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag: 84 stycken
Läs mer om Penser Access

Penser Certified Adviser

EPB erbjuder bolag på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en s.k. Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. På CA-portalen hittar du information om de bolag som EPB är Certified Adviser åt.

TILL CA-PORTALEN

Kommande händelser

27 Sep 2022 | Extrastämma 2022
29 Sep 2022 | Månadsutdelning
5 Oct 2022 | Bokslutskommuniké 2022
12 Oct 2022 | Kvartalsutdelning
17 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Oct 2022 | Årsstämma 2022
18 Oct 2022 | Årligutdelning
19 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
19 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
20 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
20 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
21 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
26 Oct 2022 | type 1 unknown subtype! 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Månadsutdelning
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
29 Oct 2022 | Bokslutskommuniké 2022
1 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
1 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
2 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
3 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
3 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
3 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
4 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
4 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
8 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
8 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
8 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
11 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
11 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
11 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
14 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
14 Nov 2022 | Kvartalsutdelning
14 Nov 2022 | Halvårsutdelning
14 Nov 2022 | Halvårsutdelning
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
22 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
22 Nov 2022 | Årsstämma 2022
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Nov 2022 | Årligutdelning
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
29 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
29 Nov 2022 | Månadsutdelning
30 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
1 Dec 2022 | Årsstämma 2022
7 Dec 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Dec 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
29 Dec 2022 | Månadsutdelning
12 Jan 2023 | Kvartalsutdelning
18 Jan 2023 | Årsstämma 2022
18 Jan 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
23 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Jan 2023 | Kvartalsutdelning
25 Jan 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022
30 Jan 2023 | Månadsutdelning
1 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Feb 2023 | Månadsutdelning
27 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
30 Mar 2023 | Månadsutdelning
5 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
19 Apr 2023 | Årsstämma 2022
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
15 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Bokslutskommuniké 2023
18 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
8 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
12 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
15 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
31 Aug 2023 | Årsstämma 2023
4 Sep 2023 | Årsstämma 2023
11 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023
17 Dec 2023 | Bokslutskommuniké 2022
Pressreleaser | 23 Sep 2022 | Sivers Semiconductors

Sivers Semiconductors exhibits and…

Wi-Fi World Congress is the world’s only conference & expo 100% dedicated to showcasing and supporting the global Wi-Fi industry. This September 26-28 Wi-Fi World Congress is bringing the world’s…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Sep 2022 | Sivers Semiconductors

Sivers Semiconductors ställer ut och…

Wi-Fi World Congress är världens enda konferens och mässa med fullt fokus på att visa upp och stödja den globala WiFi-industrin. Under tre dagar, 26-28 september, samlar Wi-Fi World Congress…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Sep 2022 | Aros Bostad

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget ska uppfylla sina förpliktelser avseende…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Sep 2022 | Clemondo

Clemondos försäljningschef köper…

CLEMONDOS FÖRSÄLJNINGSCHEF KÖPER AKTIER Clemondo Group AB (publ) meddelar att bolagets interim försäljningschef för Hygien och Industri, Johannes Efstratiadis, har köpt 752 114 aktier i bolaget över börsen. Efter förvärvet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Sep 2022 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Krister Karlsson is today Head of Property Development. Previously, Krister was Head of Planning and Property Development at Rikshem AB and Regional Manager Baltics, Project Manager Sweden and Property Developer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Sep 2022 | SBB i Norden

Krister Karlsson ny operativ chef på…

Krister Karlsson är idag Chef Projekt- och Fastighetsutveckling. Tidigare var Krister Chef Plan- och Fastighetsutveckling hos Rikshem AB och Regionchef Baltikum, Projektchef Sverige samt Fastighetsutvecklare på NCC.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2022 | Mentice

Mentice AB (publ) receives an order of…

Mentice AB (publ), Gothenburg, a world leader in simulation solutions for image-guided interventional therapies, announced today that a leading global healthcare technology company, has signed an agreement to acquire Mentice…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2022 | Mentice

Mentice AB (publ) får order om USD 620,…

Sverige-Göteborg, 22 augusti, 2022 ( https://news.cision.com/mentice-ab ). Mentice AB (publ), Göteborg, en världsledande leverantör av simuleringslösningar för bildstyrd intervention, meddelade idag att ett ledande globalt medicintekniskt företag, har ingått ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2022 | OssDsign

OssDsign AB: BioStock Investor Meeting:…

Se hela presentationen på biostock.se: https://www.biostock.se/2022/09/biostock-investor-meeting-ossdsign-presenterar/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2022 | OssDsign

OssDsign AB: BioStock Investor Meeting:…

See the full presentation at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2022/09/biostock-investor-meeting-ossdsign-presents/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se

Läs hela nyheten

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner