Penser Access by Carnegie & Penser Future by Carnegie

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. Syftet är att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag inom Penser Access by Carnegie: 64 stycken

Bevakade bolag inom Penser Future by Carnegie: 8 stycken
Läs mer om tjänsterna

Kommande händelser

22 Apr 2024 | Årsstämma 2023
22 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 Apr 2024 | Årligutdelning
23 Apr 2024 | Årsstämma 2023
23 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 Apr 2024 | Halvårsutdelning
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Årsstämma 2023
24 Apr 2024 | Årligutdelning
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Årsstämma 2023
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Årsstämma 2023
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Årsstämma 2023
25 Apr 2024 | Årligutdelning
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Årsstämma 2023
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Årligutdelning
26 Apr 2024 | Årligutdelning
29 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 Apr 2024 | Årligutdelning
29 Apr 2024 | Årligutdelning
30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
30 Apr 2024 | Halvårsutdelning
2 May 2024 | Årsstämma 2023
2 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
2 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Årsstämma 2023
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Årligutdelning
3 May 2024 | Årsstämma 2023
6 May 2024 | Årsstämma 2023
6 May 2024 | Årligutdelning
6 May 2024 | Halvårsutdelning
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årligutdelning
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Årligutdelning
8 May 2024 | Halvårsutdelning
8 May 2024 | Årligutdelning
8 May 2024 | Årligutdelning
8 May 2024 | Årligutdelning
8 May 2024 | Årligutdelning
8 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Årligutdelning
10 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
10 May 2024 | Årligutdelning
11 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Årsstämma 2023
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Bokslutskommuniké 2024
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Årligutdelning
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årligutdelning
16 May 2024 | Årligutdelning
16 May 2024 | Årligutdelning
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årligutdelning
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årsstämma 2023
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
20 May 2024 | Årligutdelning
21 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årligutdelning
23 May 2024 | Årligutdelning
23 May 2024 | Årligutdelning
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årligutdelning
27 May 2024 | Årligutdelning
27 May 2024 | Årligutdelning
27 May 2024 | Årligutdelning
28 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
28 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 May 2024 | Årsstämma 2023
29 May 2024 | Årsstämma 2023
30 May 2024 | Årligutdelning
30 May 2024 | Årligutdelning
30 May 2024 | Årsstämma 2023
31 May 2024 | Årsstämma 2023
31 May 2024 | Årsstämma 2023
31 May 2024 | Årligutdelning
3 Jun 2024 | Årsstämma 2023
3 Jun 2024 | Årligutdelning
3 Jun 2024 | Årligutdelning
4 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
4 Jun 2024 | Årligutdelning
10 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
10 Jun 2024 | Årsstämma 2023
11 Jun 2024 | Årligutdelning
13 Jun 2024 | Årligutdelning
17 Jun 2024 | Kvartalsutdelning
26 Jun 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
27 Jun 2024 | Årsstämma 2023
4 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q1
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
19 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
25 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q1
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Årsstämma 2024
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
2 Sep 2024 | Årsstämma 2024
17 Sep 2024 | Kvartalsutdelning
9 Oct 2024 | Bokslutskommuniké 2024
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Bokslutskommuniké 2024
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
28 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
29 Oct 2024 | Halvårsutdelning
30 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
30 Oct 2024 | Halvårsutdelning
31 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
6 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
6 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
6 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Halvårsutdelning
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Nov 2024 | Halvårsutdelning
13 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
9 Dec 2024 | Kvartalsutdelning
25 Jan 2025 | Bokslutskommuniké 2024
5 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
6 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
7 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
7 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
11 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
12 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
17 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
28 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
28 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
17 Mar 2025 | Kvartalsutdelning
Pressreleaser | 19 Apr 2024 | Maha Energy

Rapportering av betalningar till…

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Rapportering av betalningar till myndigheter för 2023. Rapporten finns bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.maha-energy.com. Kontakter Kjetil Solbraekke,…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Apr 2024 | Maha Energy

Report on Payments to Governments 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the publication of the report on payments to governments 2023. The report is available hereto and on the…

Läs mer
Financial Calendar | 19 Apr 2024 | XMReality

XMReality AB (publ) meddelar att…

XMRealitys styrelse har beslutat att tidigarelägga sin rapport avseende räkenskapsårets första kvartal till måndagen den 22 april 2024, i stället för 30 maj som tidigare kommunicerats i Bolagets finansiella kalender.…

Läs mer
Financial Calendar | 19 Apr 2024 | XMReality

XMReality AB (publ) announces that the…

XMReality’s board has decided to publish the report for the first quarter of the financial year on Monday, April 22, 2024, instead of May 30, as previously communicated in the…

Läs mer
Rapporter | 19 Apr 2024 | Maha Energy

Maha Energy’s Annual Report and…

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the publication of the Annual Report and the Sustainability Report for 2023. The reports are available hereto (in…

Läs mer
Rapporter | 19 Apr 2024 | Maha Energy

Maha Energys Årsredovisning och Hå…

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023. Rapporterna finns bifogade i detta pressmeddelande (på engelska och svenska) och finns även tillgängliga på www.maha-energy.com. Maha…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Apr 2024 | Abliva

Abliva publishes rights issue outcome

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, THE…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Apr 2024 | Abliva

Abliva offentliggör utfall i företrä…

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Apr 2024 | Midsummer

Midsummer publicerar årsredovisning den…

Årsredovisningen 2023 för Midsummer AB (publ) som var planerad att publiceras idag kommer istället att publiceras tisdagen den 23 april. Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer .…

Läs mer
Pressreleaser | 19 Apr 2024 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL…

”Det är mycket glädjande att LEVEL idag är har en god kreditvärdighet. Vi har fått ett bra mottagande av den finansiella sektorn under vår bankupphandling. Vi ser mycket fram emot…

Läs mer