Om Penser Access

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag: 81 stycken
Läs mer om Penser Access

Kommande händelser

29 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
29 Mar 2023 | Extrastämma 2022
30 Mar 2023 | Månadsutdelning
30 Mar 2023 | Årsstämma 2022
31 Mar 2023 | Årligutdelning
5 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Apr 2023 | Årsstämma 2023
17 Apr 2023 | Årsstämma 2022
18 Apr 2023 | Årsstämma 2022
18 Apr 2023 | Årligutdelning
19 Apr 2023 | Årsstämma 2022
19 Apr 2023 | Årligutdelning
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Apr 2023 | Årsstämma 2022
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Apr 2023 | Årligutdelning
21 Apr 2023 | Årsstämma 2022
21 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
21 Apr 2023 | Halvårsutdelning
24 Apr 2023 | Årligutdelning
25 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Årsstämma 2022
25 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Årsstämma 2022
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Apr 2023 | Halvårsutdelning
26 Apr 2023 | Årligutdelning
26 Apr 2023 | type 1 unknown subtype! 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Månadsutdelning
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
28 Apr 2023 | Årsstämma 2022
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
28 Apr 2023 | Årligutdelning
28 Apr 2023 | Extrautdelning
28 Apr 2023 | Årligutdelning
28 Apr 2023 | Årligutdelning
28 Apr 2023 | Årsstämma 2022
2 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
3 May 2023 | Årsstämma 2022
3 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
3 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsutdelning
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årligutdelning
5 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Årligutdelning
5 May 2023 | Årligutdelning
5 May 2023 | Årligutdelning
5 May 2023 | Årligutdelning
5 May 2023 | Årligutdelning
5 May 2023 | Extrautdelning
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Årligutdelning
5 May 2023 | Årligutdelning
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Årligutdelning
5 May 2023 | Halvårsutdelning
5 May 2023 | Årligutdelning
5 May 2023 | Årligutdelning
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
8 May 2023 | Årsstämma 2022
8 May 2023 | Årligutdelning
8 May 2023 | Årligutdelning
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
9 May 2023 | Halvårsutdelning
10 May 2023 | Årsstämma 2022
10 May 2023 | Årsstämma 2022
10 May 2023 | Årsstämma 2022
10 May 2023 | Årligutdelning
11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Årligutdelning
11 May 2023 | Årligutdelning
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Årligutdelning
12 May 2023 | Bokslutskommuniké 2023
12 May 2023 | Årsstämma 2022
12 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
12 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
12 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
12 May 2023 | Årligutdelning
12 May 2023 | Årligutdelning
12 May 2023 | Årligutdelning
12 May 2023 | Årligutdelning
12 May 2023 | Årligutdelning
12 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
15 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
15 May 2023 | Årligutdelning
15 May 2023 | Årsstämma 2022
16 May 2023 | Bokslutskommuniké 2023
16 May 2023 | Årsstämma 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Årligutdelning
17 May 2023 | Årligutdelning
17 May 2023 | Årligutdelning
17 May 2023 | Årligutdelning
17 May 2023 | Årligutdelning
18 May 2023 | Årsstämma 2022
18 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 May 2023 | Årsstämma 2022
19 May 2023 | Årligutdelning
19 May 2023 | Årligutdelning
19 May 2023 | Årligutdelning
19 May 2023 | Halvårsutdelning
19 May 2023 | Årligutdelning
19 May 2023 | Årligutdelning
22 May 2023 | Årsstämma 2022
22 May 2023 | Årsstämma 2022
23 May 2023 | Årsstämma 2022
23 May 2023 | Årligutdelning
23 May 2023 | Årligutdelning
23 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
23 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Årligutdelning
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Årligutdelning
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Årligutdelning
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årligutdelning
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Årligutdelning
26 May 2023 | Årsstämma 2022
26 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 May 2023 | Årligutdelning
26 May 2023 | Årligutdelning
26 May 2023 | Årsstämma 2022
26 May 2023 | Årsstämma 2022
26 May 2023 | Årsstämma 2022
26 May 2023 | Årligutdelning
26 May 2023 | Årligutdelning
26 May 2023 | Årligutdelning
26 May 2023 | Årligutdelning
26 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
29 May 2023 | Årligutdelning
29 May 2023 | Årligutdelning
29 May 2023 | Årligutdelning
30 May 2023 | Månadsutdelning
31 May 2023 | Årsstämma 2022
31 May 2023 | Årsstämma 2022
1 Jun 2023 | Årligutdelning
1 Jun 2023 | Årligutdelning
7 Jun 2023 | Årsstämma 2022
7 Jun 2023 | Årsstämma 2022
8 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
8 Jun 2023 | Årligutdelning
8 Jun 2023 | Årsstämma 2022
8 Jun 2023 | Årligutdelning
9 Jun 2023 | Årligutdelning
12 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
14 Jun 2023 | Årsstämma 2022
15 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
15 Jun 2023 | Årligutdelning
16 Jun 2023 | Årsstämma 2022
19 Jun 2023 | Årligutdelning
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
29 Jun 2023 | Månadsutdelning
7 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Bokslutskommuniké 2023
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
21 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
21 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Jul 2023 | Månadsutdelning
28 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
11 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
29 Aug 2023 | Årsstämma 2023
29 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
30 Aug 2023 | Månadsutdelning
31 Aug 2023 | Årsstämma 2023
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
4 Sep 2023 | Årsstämma 2023
28 Sep 2023 | Månadsutdelning
11 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023
17 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
18 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023
18 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Oct 2023 | Halvårsutdelning
24 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | type 1 unknown subtype! 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
30 Oct 2023 | Månadsutdelning
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
3 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
3 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
21 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
24 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
29 Nov 2023 | Månadsutdelning
28 Dec 2023 | Månadsutdelning
23 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
26 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
30 Jan 2024 | Månadsutdelning
31 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
10 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
12 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
13 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
19 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
24 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
28 Feb 2024 | Månadsutdelning
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
26 Mar 2024 | Kvartalsutdelning
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Vivesto

Vivesto and Elevar seek to transfer…

Vivesto AB, an oncology-focused R&D company, has been informed that Elevar Therapeutics Inc., which holds the rights to commercialize Vivesto’s anticancer product Apealea, intends to transfer its rights and obligations…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Vivesto

Vivesto och Elevar avser överlåta…

Solna den 24 mars 2023 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat forsknings- och utvecklingsbolag, har informerats om att Elevar Therapeutics Inc., som innehar rättigheterna att kommersialisera Vivestos cancerprodukt Apealea®, har för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Bokusgruppen publicerar…

Års- och hållbarhetsredovisningen finns sedan idag, 24 mars 2023, tillgänglig på bolagets hemsida, bokusgruppen.com, samt bifogad i detta pressmeddelande. Års- och hållbarhetsredovisningen är i första hand tillgänglig digitalt för att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Kallelse till årsstä…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Bokusgruppen AB (publ), 559025-8637, håller årsstämma måndagen den 8 maj 2023 klockan 08.30 i Akademibokhandelns butik, Mäster Samuelsgatan 28, 111 57 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Notice to annual…

The English text is an unofficial translation of the Swedish original. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. NOTICE…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Mar 2023 | Instalco

Instalco årsredovisning 2022

Årsredovisningen finns tillgänglig på http://instalco.se/investerare/finansiella-rapporter Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2023 kl. 11:00…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Mar 2023 | Instalco

Instalco Annual Report 2022

The annual report is available on the Instalco web site:  https://instalco.se/en/investors/financial-reports This is a translation of the original Swedish version of the annual report. In the event of any discrepancy,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Mar 2023 | Eolus

Eolus Vind AB offentliggör års- och h…

Hässleholm 2023-03-24 Eolus Vind AB (publ) har offentliggjort sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats under  www.eolusvind.com/investerare/finansiella-rapporter/ En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kan…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Mar 2023 | Eolus

Eolus Vind AB publishes Annual and…

Hässleholm 24 March 2023 Eolus Vind AB (publ) has published its Annual and Sustainability Report for 2022. The report is available on the company’s website www.eolusvind.com/en/investors/financial-statements/  (in Swedish). The English…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Mar 2023 | Nanologica

Nanologicas årsredovisning 2022…

Årsredovisningen på svenska liksom en engelsk översättning finns tillgänglig på www.nanologica.com i pdf-format. Årsredovisningen på svenska finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Svenska: https://nanologica.com/category/finansiella-rapporter/ Engelsk översättning: https://nanologica.com/category/financial-reports/…

Läs hela nyheten