Om Penser Access

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag: 86 stycken
Läs mer om Penser Access

Kommande händelser

1 Dec 2022 | Årsstämma 2022
1 Dec 2022 | Extrastämma 2022
2 Dec 2022 | Årligutdelning
7 Dec 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Dec 2022 | Extrastämma 2022
8 Dec 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
13 Dec 2022 | Extrastämma 2022
15 Dec 2022 | Extrastämma 2022
16 Dec 2022 | Extrastämma 2022
20 Dec 2022 | Extrastämma 2022
21 Dec 2022 | Extrastämma 2022
29 Dec 2022 | Månadsutdelning
18 Jan 2023 | Årsstämma 2022
18 Jan 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
19 Jan 2023 | Årligutdelning
23 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Jan 2023 | Kvartalsutdelning
25 Jan 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022
26 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022
26 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022
26 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022
30 Jan 2023 | Månadsutdelning
1 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
3 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
20 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Feb 2023 | Månadsutdelning
27 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
29 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
30 Mar 2023 | Månadsutdelning
30 Mar 2023 | Årsstämma 2022
5 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Apr 2023 | Årsstämma 2022
19 Apr 2023 | Årsstämma 2022
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
21 Apr 2023 | Årsstämma 2022
21 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Årsstämma 2022
25 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Årsstämma 2022
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
2 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
3 May 2023 | Årsstämma 2022
3 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
8 May 2023 | Årsstämma 2022
8 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 May 2023 | Årsstämma 2022
10 May 2023 | Årsstämma 2022
10 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
12 May 2023 | Bokslutskommuniké 2023
12 May 2023 | Årsstämma 2022
15 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Bokslutskommuniké 2023
16 May 2023 | Årsstämma 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
22 May 2023 | Årsstämma 2022
23 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
31 May 2023 | Årsstämma 2022
7 Jun 2023 | Årsstämma 2022
8 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
12 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
14 Jun 2023 | Årsstämma 2022
15 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Bokslutskommuniké 2023
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
21 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Årsstämma 2023
4 Sep 2023 | Årsstämma 2023
11 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023
17 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
24 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
31 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
3 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
31 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
12 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
24 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
Analyser | 30 Nov 2022 | Transtema

Penser Access: Analyst presentation of…

Equity analyst Markus Almerud discusses the investment case of Transtema following last week’s initiation. He discusses how the telecom operators are handling the lack of growth in the electronic communications…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2022 | Medicover

Number of shares and votes in Medicover

Today, the last trading day of the month, there are in total 151,935,195 shares in Medicover, of which 77,374,876 are class A shares, together carrying 77,374,876 votes, 71,578,691 are class…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2022 | Medicover

Antal aktier och röster i Medicover

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 151935195 aktier i Medicover, varav 77374 876 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 77374876 röster, 71578691 är B-aktier, som tillsammans berättigar till…

Läs hela nyheten
Analyser | 30 Nov 2022 | OptiCept Technologies

OptiCept publishes prospectus in…

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, SINGAPORE, JAPAN,…

Läs hela nyheten
Analyser | 30 Nov 2022 | OptiCept Technologies

OptiCept publicerar prospekt i samband…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON…

Läs hela nyheten
Analyser | 30 Nov 2022 | Vivesto

Vivesto meddelar att Christer Nordstedt…

Solna den 30 november 2022 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, meddelar idag att bolagets tillförordnade vd Christer Nordstedt kommer kvarstå i sin befattning på deltid fram till dess…

Läs hela nyheten
Analyser | 30 Nov 2022 | Vivesto

Vivesto announces that Christer…

Solna, November 30, 2022 – Vivesto AB, an oncology-focused specialty pharma company, announced today that the company’s acting CEO Christer Nordstedt will remain in his position part-time until Vivesto’s new…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2022 | XMReality

XMReality presenterar på Redeye SaaS…

Bolagets VD Jörgen Remmelg kommer att ge en presentation av bolaget som kan ses både live samt i efterhand. Tittarna får en chans att bättre förstå XMRealitys affärsidé samt hur…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2022 | XMReality

XMReality presents at Redeye SaaS Day…

The company’s CEO Jörgen Remmelg will give a presentation of the company that can be seen both live and afterwards on-demand. Viewers get a chance to better understand XMReality’s business…

Läs hela nyheten
Analyser | 30 Nov 2022 | Midsummer

Midsummer tecknar fyra nya avsiktsfö…

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har tecknat nya avsiktsförklaringar med fyra svenska och internationella takmaterialstillverkare, hustillverkare och solcellsinstallatörer för leverans av 224 MW solpaneler. Därmed har man enbart i november tecknat…

Läs hela nyheten