Om Penser Access

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag: 80 stycken
Läs mer om Penser Access

Kommande händelser

7 Jun 2023 | Årsstämma 2022
7 Jun 2023 | Årsstämma 2022
8 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
8 Jun 2023 | Årligutdelning
8 Jun 2023 | Årsstämma 2022
8 Jun 2023 | Årligutdelning
9 Jun 2023 | Årligutdelning
12 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
14 Jun 2023 | Årsstämma 2022
14 Jun 2023 | Extrastämma 2023
15 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
15 Jun 2023 | Årligutdelning
16 Jun 2023 | Årsstämma 2022
19 Jun 2023 | Årligutdelning
21 Jun 2023 | Årsstämma 2022
26 Jun 2023 | Extrastämma 2023
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
29 Jun 2023 | Månadsutdelning
7 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q1
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
21 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
21 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Jul 2023 | Månadsutdelning
28 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
11 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Årsstämma 2023
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Årligutdelning
29 Aug 2023 | Årsstämma 2023
29 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
29 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2023 | Månadsutdelning
30 Aug 2023 | Årligutdelning
30 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Årsstämma 2023
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q1
4 Sep 2023 | Årsstämma 2023
28 Sep 2023 | Månadsutdelning
11 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023
17 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
18 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023
18 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2023 | Halvårsutdelning
24 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
30 Oct 2023 | Månadsutdelning
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
3 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Halvårsutdelning
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Halvårsutdelning
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
20 Nov 2023 | Halvårsutdelning
21 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
29 Nov 2023 | Månadsutdelning
28 Dec 2023 | Månadsutdelning
23 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
25 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
30 Jan 2024 | Månadsutdelning
31 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
10 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
12 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
13 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
19 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
28 Feb 2024 | Månadsutdelning
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
26 Mar 2024 | Månadsutdelning
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
Pressreleaser | 5 Jun 2023 | Midsummer

Valberedningen i Midsummer AB (publ) fö…

Valberedningen i Midsummer AB (publ) föreslår att Robert Sjöström, Mikael Nicander och Christel Prinsén väljs till nya ledamöter i bolagets styrelse i samband med årsstämman den 7 juni, 2023. Robert…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jun 2023 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Handeln i teckningsr…

Handeln i teckningsrätter i Diamyd Medical AB:s (”Diamyd Medical” eller ”Bolaget”) företrädesemission inleds i dag den 5 juni. Prospekt Prospektet avseende företrädesemission av B-aktier hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.diamyd.com,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jun 2023 | Devyser

Devyser Diagnostics AB: Devyser's Deputy…

Ulf Klangby will leave his operational role as part of the group management team and instead support the company as a consultant. In his consulting role, Ulf will support the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jun 2023 | Devyser

Devyser Diagnostics AB: Devysers vice vd…

Ulf Klangby kommer att lämna sin operativa roll som del av koncernledningen och övergå till att stödja bolaget som konsult. Inom ramen för konsultrollen kommer Ulf bland annat stötta bolaget…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jun 2023 | Initiator Pharma

Initiator Pharma reports dose-dependent…

Initiator Pharma A/S, a life science company developing innovative drugs targeting key unmet medical needs within the central and peripheral nervous system, today announced positive, statistically significant, and dose-dependent clinical…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jun 2023 | Initiator Pharma

Initiator Pharma rapporterar positiva…

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikföretag som utvecklar innovativa läkemedel inriktade mot viktiga ouppfyllda medicinska behov i det centrala och perifera nervsystemet, meddelade idag positiva, statistiskt signifikanta och dosberoende kliniska observationer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | Physitrack

Physitrack Plc announces Appointment of…

Physitrack Plc (“Physitrack Group”, “the Company”) today announces the appointment of Mr Jack Goodwin as Head of People for the Physitrack Group. Mr Goodwin joins the Company from the UK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | OptiCept Technologies

OptiCept offentliggör utfall i…

OptiCept Technologies AB (publ) (”OptiCept” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under det fjärde kvartalet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | OptiCept Technologies

OptiCept announces outcome in the…

OptiCept Technologies AB (publ) (”OptiCept” or the ”Company”) today announces the outcome of the exercise of warrants of series TO5, which were issued in connection with the Company’s rights issue…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

”The work on the strategic review is proceeding unchanged and according to plan. With Leiv Synnes as the new CEO, SBB gains a new, highly qualified force that can manage…

Läs hela nyheten