Om Penser Access

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag: 80 stycken
Läs mer om Penser Access

Kommande händelser

2 Jun 2023 | Extrastämma 2023
7 Jun 2023 | Årsstämma 2022
7 Jun 2023 | Årsstämma 2022
8 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
8 Jun 2023 | Årligutdelning
8 Jun 2023 | Årsstämma 2022
8 Jun 2023 | Årligutdelning
9 Jun 2023 | Årligutdelning
12 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
14 Jun 2023 | Årsstämma 2022
14 Jun 2023 | Extrastämma 2023
15 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
15 Jun 2023 | Årligutdelning
16 Jun 2023 | Årsstämma 2022
19 Jun 2023 | Årligutdelning
21 Jun 2023 | Årsstämma 2022
26 Jun 2023 | Extrastämma 2023
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
29 Jun 2023 | Månadsutdelning
7 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q1
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
21 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
21 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Jul 2023 | Månadsutdelning
28 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
11 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Årsstämma 2023
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Årligutdelning
29 Aug 2023 | Årsstämma 2023
29 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
29 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2023 | Månadsutdelning
30 Aug 2023 | Årligutdelning
30 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Årsstämma 2023
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q1
4 Sep 2023 | Årsstämma 2023
28 Sep 2023 | Månadsutdelning
11 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023
17 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
18 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023
18 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2023 | Halvårsutdelning
24 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
30 Oct 2023 | Månadsutdelning
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
3 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Halvårsutdelning
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Halvårsutdelning
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
20 Nov 2023 | Halvårsutdelning
21 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
29 Nov 2023 | Månadsutdelning
28 Dec 2023 | Månadsutdelning
23 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
25 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
30 Jan 2024 | Månadsutdelning
31 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
10 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
12 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
13 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
19 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
28 Feb 2024 | Månadsutdelning
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
26 Mar 2024 | Månadsutdelning
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Gaming Innovation Group

Gaming Innovation Group - Mandatory…

For further information, contact: Tore Formo, Group CFO, tore@gig.com+47 916 68 678 This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. About…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | eEducation Albert

Kommuniké från årsstämma i…

Vid årsstämma i eEducation Albert AB (publ) (”eEducation Albert” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 1 juni 2023 beslutades följande. Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Aros Bostad

Kommuniké från årsstämman i Aros…

Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Aros Bostad samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Arlandastad Group

Arlandastad Group utser Henrik Morén…

[Henrik Morn] Henrik Morén har över 30 års erfarenhet av olika ledande positioner som bland annat CFO och Senior Vice President inom fastighets- och finansmarknaden. Tidigare erfarenheter är bland annat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Iconovo

Iconovo ökar möjligheterna för kunder…

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget stärker sitt kunderbjudande inom affärsområdet originalläkemedel genom att lansera Iconovo Accelerator Program – ett strukturerat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Iconovo

Iconovo provides increased opportunities…

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that the company strengthens its customer offering in the Novel Pharmaceuticals business segment by the launch…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Nanologica

Nanologica Delivers Silica to Latin-…

As a result of Nanologica’s product in preparative chromatography, NLAB Saga®, reaching internal quality requirements, silica is now delivered to a customer in Latin America for production of diabetes drugs.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Nanologica

Nanologica levererar silika till…

Till följd av att Nanologicas produkt inom preparativ kromatografi, NLAB Saga®, når bolagets interna kvalitetskrav levereras nu silika till en kund i Latinamerika för produktion av diabetesläkemedel. Kunden är en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Kebni

KebNi AB (publ): Kebni receives its…

Kebni AB (publ) has received its second volume order under a framework agreement with Saab. The order entails the production and delivery of tailor-made IMUs (Inertial Measurement Units) for Saab’s…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Systemair

Systemair AB: Systemair's Year-end…

Press Release, June 1, 2023 Systemair AB’s (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) Year-End report for the financial year 2022/23 will be published at 08:00 CET on June 8, 2023. A digital…

Läs hela nyheten