Penser Access by Carnegie & Penser Future by Carnegie

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. Syftet är att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag inom Penser Access by Carnegie: 63 stycken

Bevakade bolag inom Penser Future by Carnegie: 8 stycken
Läs mer om tjänsterna

Kommande händelser

27 May 2024 | Årligutdelning
27 May 2024 | Årligutdelning
27 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
28 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
28 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
28 May 2024 | Årsstämma 2023
29 May 2024 | Årsstämma 2023
29 May 2024 | Årsstämma 2023
30 May 2024 | Årligutdelning
30 May 2024 | Årligutdelning
30 May 2024 | Årsstämma 2023
30 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
30 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
30 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
31 May 2024 | Årsstämma 2023
31 May 2024 | Årsstämma 2023
31 May 2024 | Årligutdelning
3 Jun 2024 | Årsstämma 2023
3 Jun 2024 | Årligutdelning
3 Jun 2024 | Årligutdelning
4 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
4 Jun 2024 | Årligutdelning
10 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
10 Jun 2024 | Årsstämma 2023
11 Jun 2024 | Årligutdelning
13 Jun 2024 | Årligutdelning
19 Jun 2024 | Extrastämma 2024
24 Jun 2024 | Extrastämma 2024
26 Jun 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
27 Jun 2024 | Årsstämma 2023
4 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q1
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
19 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
25 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
9 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q1
28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q1
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Årsstämma 2024
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Årligutdelning
2 Sep 2024 | Årsstämma 2024
9 Oct 2024 | Bokslutskommuniké 2024
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Bokslutskommuniké 2024
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
28 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
29 Oct 2024 | Halvårsutdelning
30 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
30 Oct 2024 | Halvårsutdelning
31 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
6 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
6 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Halvårsutdelning
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Nov 2024 | Halvårsutdelning
13 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q2
28 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Jan 2025 | Bokslutskommuniké 2024
30 Jan 2025 | Bokslutskommuniké 2024
5 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
5 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2025
6 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
7 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
7 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
11 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
11 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
12 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
17 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
19 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
25 Feb 2025 | Kvartalsrapport 2025-Q3
28 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
28 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
23 Apr 2025 | Kvartalsrapport 2025-Q1
29 Apr 2025 | Årsstämma 2024
29 Apr 2025 | Kvartalsrapport 2025-Q1
10 Jun 2025 | Bokslutskommuniké 2025
18 Jul 2025 | Kvartalsrapport 2025-Q2
29 Oct 2025 | Kvartalsrapport 2025-Q3
Pressreleaser | 27 May 2024 | Arise

Arise AB: Återköp av aktier i Arise…

Återköpen är en del av det återköpsprogram omfattande återköp motsvarande högst SEK 50m som Arise tillkännagav den 7 maj 2024. Återköpsprogrammet löper från och med den 8 maj 2024 och…

Läs mer
Pressreleaser | 27 May 2024 | Arise

Arise AB: Buy-back of shares in Arise…

The share buy-backs form a part of the share repurchase program of a maximum amount of SEK 50 million, which Arise announced on 7 May 2024. The share repurchase program,…

Läs mer
Pressreleaser | 27 May 2024 | Sun4Energy

Niutechs dotterbolag Sun4Energy Sweden…

Applied Energy Group har lagt en första order på ett antal kommersiella batterilager, inklusive installation och löpande service, till ett ordervärde om drygt 50 MSEK till Sun4Energy Sweden AB. Dessa…

Läs mer
Pressreleaser | 27 May 2024 | Acroud

Acroud AB: Annual general meeting in…

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ACROUD AB The shareholders of ACROUD AB, reg. no. 556693-7255, are hereby given notice to the annual general meeting that will be held on…

Läs mer
Pressreleaser | 27 May 2024 | Acroud

Acroud AB: ACROUD AB kallar till årsst…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACROUD AB Aktieägarna i ACROUD AB, org.nr 556693-7255, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 13.00 i Advokatfirman Lindahl KB:s lokaler på Smålandsgatan…

Läs mer
Rapporter | 27 May 2024 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics AB (publ) Interim…

First quarter (January-March 2024) Operating profit/loss amounted to SEK – 5,433,422 (-2,265,857). Loss for the period amounted to SEK – 5,369,677 (-2,266,329). Cash flow from operating activities totaled SEK -9,264,396…

Läs mer
Rapporter | 27 May 2024 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics AB (publ) Delå…

Första kvartalet (januari-mars 2024) Rörelseresultatet uppgick till – 5 433 422 (-2 265 857) SEK. Periodens resultat uppgick till – 5 369 677 (-2 266 329) SEK. Kassaflödet från den…

Läs mer
Pressreleaser | 27 May 2024 | Abliva

Penser Access by Carnegie: Abliva:…

Q1 – enligt förväntningarna Ablivas rapport för det första kvartalet var i stora drag i linje med våra förväntningar. Försäljningen kom in på 0 mkr eftersom bolaget fortfarande befinner sig…

Läs mer
Rapporter | 24 May 2024 | Iconovo

ICONOVO AB PUBLISHES THE ANNUAL REPORT…

The abbreviated annual report 2023 in English is attached to this press release and is now available on the company’s website, www.iconovo.se. Contacts Johan Wäborg, CEO +46 707 78 51 71…

Läs mer
Pressreleaser | 24 May 2024 | Gaming Innovation Group

Gaming Innovation Group - Mandatory…

For further information, contact: Tore Formo, Group CFO, tore@gig.com+47 916 68 678 This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. About…

Läs mer