Om Penser Access

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag: 86 stycken
Läs mer om Penser Access

Penser Certified Adviser

EPB erbjuder bolag på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en s.k. Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. På CA-portalen hittar du information om de bolag som EPB är Certified Adviser åt.

TILL CA-PORTALEN

Kommande händelser

27 Jun 2022 | Extrastämma 2022
28 Jun 2022 | Bokslutskommuniké 2022
29 Jun 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
29 Jun 2022 | Månadsutdelning
6 Jul 2022 | Extrastämma 2022
8 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
8 Jul 2022 | Extrastämma 2022
12 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
12 Jul 2022 | Kvartalsutdelning
13 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
14 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
14 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
14 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
18 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
19 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
19 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
19 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
21 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
21 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
21 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
22 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
22 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
27 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
28 Jul 2022 | Månadsutdelning
10 Aug 2022 | Bokslutskommuniké 2022
11 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
11 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
12 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Aug 2022 | Kvartalsutdelning
16 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
16 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
16 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
16 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
16 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
16 Aug 2022 | Årsstämma 2022
17 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Aug 2022 | Årligutdelning
18 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
18 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
18 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
18 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
18 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
22 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
24 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
24 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
24 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
29 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
29 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q1
30 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
30 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
30 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
30 Aug 2022 | Årsstämma 2022
30 Aug 2022 | Månadsutdelning
31 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
31 Aug 2022 | Årligutdelning
29 Sep 2022 | Månadsutdelning
5 Oct 2022 | Bokslutskommuniké 2022
12 Oct 2022 | Kvartalsutdelning
17 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
19 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
19 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
20 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
20 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
21 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
26 Oct 2022 | type 1 unknown subtype! 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Månadsutdelning
29 Oct 2022 | Bokslutskommuniké 2022
1 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
2 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
3 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
4 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
8 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
8 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
11 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
11 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
11 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
14 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
14 Nov 2022 | Kvartalsutdelning
14 Nov 2022 | Halvårsutdelning
14 Nov 2022 | Halvårsutdelning
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
22 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
22 Nov 2022 | Årsstämma 2022
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
29 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
29 Nov 2022 | Månadsutdelning
30 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
29 Dec 2022 | Månadsutdelning
12 Jan 2023 | Kvartalsutdelning
23 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Jan 2023 | Kvartalsutdelning
30 Jan 2023 | Månadsutdelning
1 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Feb 2023 | Månadsutdelning
27 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
30 Mar 2023 | Månadsutdelning
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Bokslutskommuniké 2023
12 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
4 Sep 2023 | Årsstämma 2023
17 Dec 2023 | Bokslutskommuniké 2022
Pressreleaser | 27 Jun 2022 | Arcoma

Arcoma wins important procurement in…

2022-06-27 PRESSRELEASE Arcoma wins important procurement in Finland. Arcoma AB has won important procurement of up to 6 Arcoma Precision i5 systems to “HUS Medical Imaging Center” in Finland. Three…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jun 2022 | Arcoma

Arcoma vinner viktig upphandling i…

2022-06-27 PRESSRELEASE Arcoma vinner viktig upphandling i Finland. Arcoma AB har vunnit viktig upphandling på upp till 6 Arcoma Precision i5-system till ”HUS Medical Imaging Center” i Finland . Tre…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jun 2022 | Irisity

Irisity AB: Irisity launches its new…

Irisity, together with its global newtwork of channel partners have deployments in more than 90 countries worldwide. Iristy aspires to strengthen its global channel network in order to offer customers…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jun 2022 | Immunovia

Immunovia AB: Invitation to Immunovia's…

Philipp Matieu, CEO and President, Thomas King, Medical Director, and Jeff Borcherding, CEO US operations, will present. The presentation will be held in English and be followed by a Q&A…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jun 2022 | Immunovia

Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias…

Philipp Mathieu, vd och koncernchef, Thomas King, Medical Director, och Jeff Borcherding, vd för den amerikanska verksamheten, presenterar. Presentationen som hålls på engelska följs av en frågestund. Välkommen att delta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jun 2022 | Immunovia

Immunovia AB: Resultat för PanFAM-1…

– Vi eftersträvade mer påtagliga resultat från PanFAM-1-studien. De är delvis ofullständiga, på grund av ett antal faktorer hänförliga till genomförandet av den kliniska studien jämfört med dess ursprungliga utformning.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jun 2022 | Immunovia

Immunovia AB: PanFAM-1 Results Partly…

”We aimed for more tangible results of the PanFAM-1 study, which are partly inconclusive due to a variety of factors related to the execution of the clinical trial compared with…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jun 2022 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har…

”SBB måste fokusera på sin kärnverksamhet, öka transparensen och frigöra kapital för att kunna återköpa obligationer och skapa förutsättningar för en starkare rating. Kåpan Pensioner är en stabil och långsiktig…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jun 2022 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

”SBB must focus on its core business, increase transparency and free up capital in order to repurchase bonds and create the conditions for a stronger rating. Kåpan Pensioner is a…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jun 2022 | Bio-Works Technologies

Bio-Works Technologies AB: Bio-Works få…

Ikväll har Bio-Works Technologies AB erhållit en ny order från Reliance Life Sciences, ett indiskt bolag som utvecklar bland annat biologiska  läkemedel såsom plasma proteiner, biosimilarer och andra innovativa proteiner.…

Läs hela nyheten