Om Penser Access

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag: 86 stycken
Läs mer om Penser Access

Kommande händelser

7 Dec 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Dec 2022 | Extrastämma 2022
8 Dec 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
13 Dec 2022 | Extrastämma 2022
15 Dec 2022 | Extrastämma 2022
16 Dec 2022 | Extrastämma 2022
20 Dec 2022 | Extrastämma 2022
21 Dec 2022 | Extrastämma 2022
29 Dec 2022 | Månadsutdelning
18 Jan 2023 | Årsstämma 2022
18 Jan 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
19 Jan 2023 | Årligutdelning
23 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Jan 2023 | Kvartalsutdelning
25 Jan 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022
26 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022
26 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022
26 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022
30 Jan 2023 | Månadsutdelning
1 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
2 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
3 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
20 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Feb 2023 | Månadsutdelning
27 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
29 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
30 Mar 2023 | Månadsutdelning
30 Mar 2023 | Årsstämma 2022
5 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Apr 2023 | Årsstämma 2022
19 Apr 2023 | Årsstämma 2022
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
21 Apr 2023 | Årsstämma 2022
21 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Årsstämma 2022
25 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Årsstämma 2022
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
2 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
3 May 2023 | Årsstämma 2022
3 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
8 May 2023 | Årsstämma 2022
8 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 May 2023 | Årsstämma 2022
10 May 2023 | Årsstämma 2022
10 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
12 May 2023 | Bokslutskommuniké 2023
12 May 2023 | Årsstämma 2022
12 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
15 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Bokslutskommuniké 2023
16 May 2023 | Årsstämma 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
19 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
22 May 2023 | Årsstämma 2022
23 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
31 May 2023 | Årsstämma 2022
7 Jun 2023 | Årsstämma 2022
8 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
12 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
14 Jun 2023 | Årsstämma 2022
15 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Bokslutskommuniké 2023
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
21 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Årsstämma 2023
4 Sep 2023 | Årsstämma 2023
11 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023
17 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
24 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
31 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
3 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
24 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
31 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
12 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
24 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
Analyser | 5 Dec 2022 | SaveLend Group

SaveLend Group in new partner business…

SaveLend Group AB (publ) (“SaveLend” or the “Company”) has, via the subsidiary Billecta AB (“Billecta”), signed an agreement with CRM-service Technologies Sweden AB (“CRM”). CRM is a subsidiary of the…

Läs hela nyheten
Analyser | 5 Dec 2022 | SaveLend Group

SaveLend Group i ny partneraffär genom…

SaveLend Group AB (publ) (“SaveLend” eller “Bolaget”) har, via dotterbolaget Billecta AB (“Billecta”), tecknat avtal med CRM-service Technologies Sweden AB (“CRM”). CRM är ett dotterbolag till den finska koncernen CRM-service…

Läs hela nyheten
Analyser | 5 Dec 2022 | Candles Scandinavia

Analysguiden: ANALYS Candles Scandinavia…

Efter ett år som noterat bolag uppvisar Candles fortsatt stark tillväxt med gradvis förbättrad lönsamhet. Orderboken är välfylld och Analysguiden ser potential. Efter dryga året som noterat bolag fortsätter Candles,…

Läs hela nyheten
Analyser | 5 Dec 2022 | STRAX

Penser Access: Strategiskifte - STRAX

Distributions segmentet fortsätter att leverera Omsättningen för perioden uppgick till EUR 22,2m (23,2) vilket innebär en förändring om -4,2%. Distributionssegmentet fortsätter att växa och visar god lönsamhet med en bruttomarginal…

Läs hela nyheten
Analyser | 5 Dec 2022 | Humble Group

Penser Access: Stark omsättningstillvä…

Stark omsättningstillväxt Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 1 354 mkr, proforma uppgick omsättningen till 1 654 mkr. Siffran motsvarar en organisk tillväxt om 18%. EBITA uppgick till 108 mkr vilket…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Dec 2022 | Maha Energy

Business combination between Maha and…

Maha Energy AB (publ) (“ Maha ” or the ” Company ”) is pleased to announce that it has signed a binding term sheet regarding a business combination with DBO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Dec 2022 | Maha Energy

Maha och DBO 2.0 – ett privat uppströ…

Maha Energy AB (publ) (“ Maha ” eller ” Bolaget ”) meddelar härmed att en bindande överenskommelse (ett s.k. ”term sheet”) har ingåtts avseende en sammanslagning av verksamheterna med DBO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Dec 2022 | Iconovo

BioStock: Iconovo satsar på lä…

Läs hela artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2022/12/iconovo-satsar-pa-lakemedelsforsaljning-i-norden/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Dec 2022 | Iconovo

BioStock: Iconovo establishes Nordic…

Read the full article at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2022/12/iconovo-establishes-nordic-pharmaceutical-sales/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Dec 2022 | SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB…

Den fullständiga proformaberäkningen som kommer att presenteras bifogas detta pressmeddelande. Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen…

Läs hela nyheten