AFFÄRSIDÉ

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Nasdaq Stockholm
Tickerkod: SEZI

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 22 Jun 2022 | Senzime

Analyskommentar - Tecknar strategiskt…

  Tecknar strategiskt avtal Under gårdagen tillkännagavs att bolaget tecknat ett avtal med Masimo, ett amerikanskt bolag som är ledande inom patientövervakningssystem. Avtalet innebär att en ny kabelmodul för TetraGraph…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Jun 2022 | Senzime

Analyskommentar - Växer genom förvärv…

  Växer genom förvärv I går, efter börsens stängning, meddelades att ett avtal tecknats om att förvärva amerikanska Respiratory Motion till ett pris om USD 19m (kassa- och skuldfri basis),…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2022 | Senzime

Full fart framåt

  Full fart framåt Senzime rapporterade nettoomsättning på 3,7 mkr i Q4’21 (3,5). Jämförelsesiffran innehöll dock en större beställning från bolagets distributör i Sydkorea. Jämfört med Q3’21 steg försäljningen med…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jan 2022 | Senzime

Starkt momentum in i 2022

  16 vinster och 1 förlust i Q4’21 Senzime vann upphandlingar på 16 sjukhus i Q4’21, medan endast ett sjukhus valde en konkurrerande produkt. En väl fungerande försäljningsorganisation samt en…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2021 | Senzime

Hög aktivitet borgar för tillväxt…

  Hög aktivitet under hösten Senzime rapporterade utprövningar vid mer än 60 sjukhus, motsvarande en potential om ca 750 TetraGraph-system. Bolaget har sett en acceleration i efterfrågan under hösten och…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2021 | Senzime

Stark tillväxt

  279% tillväxt i Q2’21 Senzime rapporterade en försäljning på 4,390 mkr i Q2’21, motsvarande en tillväxt på 279% y/y. Tillväxten för sensorerna TetraSens bedöms vara i linje med tillväxten…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2021 | Senzime

Nya riktlinjer driver marknaden

  Nya riktlinjer för UK och Irland Association of Anaesthetists i UK och Irland har uppdaterat riktlinjerna för monitorering vid narkos. Den föregående upplagan kom 2015, och formuleringarna har nu…

Läs analysen
Pressreleaser | 1 Jul 2021 | Senzime

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Senzime AB (publ.) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556565-5734 Senzime AB (publ.) Instrument SE0002478776 Aktie Innehavare Handelsbanken Fonder AB   Före transaktionen Antal aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2021 | Senzime

Senzime expands its commercial…

[image] In the US, Senzime’s own salesforce has won several important deals and currently has many ongoing evaluations at large university hospitals as well as in small and medium sized…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2021 | Senzime

Senzime utökar sin kommersiella…

[image]   I USA har Senzimes egen säljstyrka nu vunnit ett antal viktiga affärer och i dagsläget har man många pågående utvärderingar på såväl stora universitetssjukhus som mindre och medelstora…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2021 | Senzime

Senzimes årsredovisning för 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pia Renaudin, verkställande direktör Tel: +46 0)70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com Erik Bergman, CFO för Senzime AB Tel: +46 (0)73-258 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com TILL REDAKTÖRERNA…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2021 | Senzime

Senzime Annual Report 2020

For further information, please contact:  Pia Renaudin, CEO of Senzime AB                                                              Tel: +46 (0)70-813 34 17, email: pia.renaudin@senzime.com       Erik Bergman, CFO Tel: +46 (0)73-258 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com TO THE EDITORS…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2021 | Senzime

Kallelse till årsstämma i Senzime…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 3 maj 2021…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2021 | Senzime

Notice of annual general meeting in …

Notice etc. Shareholders who wish to participate at the annual general meeting must: on Monday 3 May 2021, be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB (the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Mar 2021 | Senzime

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Val av ny styrelseledamot Bolagsstämman valde Eva Walde till ny styrelseledamot. För ytterligare information, vänligen kontakta: Pia Renaudin, VD för Senzime Tel: +46 708 13 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com ———— Uppsala…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Mar 2021 | Senzime

Communique from extra general meeting in…

Election of new member of the Board of Directors The extra general meeting resolved to elect Eva Walde as new member of the Board of Directors. For further information, please…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Mar 2021 | Senzime

Senzime: TetraSens engångssensor erhå…

[image] I Sydkorea finns över 3 000 sjukhus och i landet utförs årligen omkring 700 000 operationer där narkos sker med hjälp av muskelavslappnande läkemedel. ”Detta är ett stort steg för…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3