AFFÄRSIDÉ

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Nasdaq Stockholm
Tickerkod: SEZI

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 4 May 2023 | Senzime

Ledningsbyte efter en stark start på å…

  Ny vd och ordförande Efter börsens stängning meddelades att Philip Siberg tar över som vd och kliver av positionen som styrelseordförande i bolaget. Han har varit ordförande i Senzime…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2023 | Senzime

Analyskommentar - Stark start på året

  Morgonens rapport för det första kvartalet är genomgående bra och vi gläds av att få se tillväxten ta fart ordentligt med en tillväxt y/y på 209 procent. Därtill kommer…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Apr 2023 | Senzime

Analyskommentar - TetraGraph ger…

  Under helgen, på den årliga barnkongressen SPA-AAP Pediatric Anesthesiology 2023 Meeting, presenterades resultat från en studie där TetraGraph utvärderats vid procedurer genomförda hos University of Colorado & Children’s Hospital…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Mar 2023 | Senzime

Analyskommentar - Emission i hamn

  Idag släpper bolaget preliminära siffror för den nyligen genomförda företrädesemissionen. Det anges att aktier till ett belopp om 91,9 mkr tecknades av det totala beloppet på cirka 101 mkr.…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Mar 2023 | Senzime

Går in i en starkare och långsiktig…

  Viktiga framsteg nåddes De positiva framstegen under 2022 kan inte överskattas i betydelse för bolagets fortsatta utveckling. Allra viktigast var att få uppdaterade kliniska riktlinjer i Europa och USA…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2023 | Senzime

Analyskommentar - Godkännande i Japan…

  Bolaget meddelar i dag att deras barnanpassade sensor för TetraGraph-systemet blivit godkänt av japanska myndigheter. Som en följd av detta lägger bolagets japanska licenspartner, Fukuda Denshi, en första order…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Feb 2023 | Senzime

Analyskommentar - Definitiva siffror och…

  Idag släpptes den mer utförliga rapporten för Q4’22, där preliminära siffror släpptes i förra veckan. Tidigare siffror för nettoomsättningen bekräftas och visar på en tillväxt y/y på 22 procent…

Läs analysen
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | Senzime

Senzime Capital Markets Update: Fokus p…

Uppsala, den 2 juni 2023. Senzime AB (publ) kommer på dagens investerarevent att ge en uppdatering av strategi, affärer och nyckeltal. Höjdpunkter som Senzime kommer att presentera vid dagens digitala…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | Senzime

Senzime Capital Markets Update: Focus on…

Uppsala, June 2, 2023. Senzime AB (publ) will give an update on strategy, business and key figures at today’s investor event. Highlights that Senzime will present at today’s digital investor…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Senzime

Senzime expands partnership with…

Uppsala, May 30, 2023. Senzime AB (publ) today announced an expanded collaboration with Japanese licensee Fukuda Denshi to also include the manufacturing of TetraGraph systems. Through the new agreement, Senzime…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Senzime

Senzime utökar samarbetet med japansk…

Uppsala, den 30 maj 2023. Senzime AB (publ) meddelar idag ett utökat samarbete med japanska licenstagaren Fukuda Denshi till att även omfatta tillverkning av TetraGraph-system. Genom ett nytt avtal har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Senzime

Senzime bjuder in till Capital Markets…

Senzime AB (publ) bjuder in investerare, analytiker och media till en digital kapitalmarknadsuppdatering fredagen den 2 juni 2023, kl. 14.00-15.00. Philip Siberg, nytillträdd VD för Senzime, kommer att presentera en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2023 | Senzime

Penser Access: Intervju med Senzime -…

Vi har träffat Senzimes nya VD Philip Siberg. Han ger en introduktion av sig själv och vad som lockade honom till rollen. Därtill ger han sin bild av bolaget och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Senzime

Kommuniké från årsstämma i Senzime…

Årsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) hölls den 16 maj 2023 i Bolagets lokaler på Ulls väg 41 i Uppsala, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Årsredovisning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Senzime

Bulletin from annual general meeting in…

The annual general meeting in Senzime AB (publ), corp. reg. no 556565-5734 (the “Company”) was held on 16 May 2023 by at the Company’s premises on Ulls väg 41 in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Senzime

Senzimes valberedning reviderar förslag…

Uppsala, 5 maj 2023. Senzime AB (publ) (”Senzime”) meddelar härmed att valberedningen reviderar tidigare förslag till beslut avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter och styrelseordförande vid årsstämman 2023. Senzime…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Senzime

Senzime’s nomination committee adjusts…

Uppsala, May 5, 2023. Senzime AB (publ) (”Senzime”) hereby announces that the nomination committee adjusts the previous proposals regarding the number of members of the board of directors and election…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3