AFFÄRSIDÉ

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Nasdaq Stockholm
Tickerkod: SEZI

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 24 Jan 2023 | Senzime

Analyskommentar - Nyemission och prel.…

AFFÄRSIDÉSenzime Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph,…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Dec 2022 | Senzime

Analyskommentar - Tar hem kontraktet fö…

AFFÄRSIDÉSenzime Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph,…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2022 | Senzime

Analyskommentar - Nya mål och kliniska…

AFFÄRSIDÉSenzime Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph,…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Senzime

Analyskommentar - Hög tillväxt i…

AFFÄRSIDÉSenzime Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph,…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2022 | Senzime

Analyskommentar - Genombrott i USA

AFFÄRSIDÉSenzime Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph,…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Jul 2022 | Senzime

Ett starkare bolag

AFFÄRSIDÉSenzime Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph,…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jun 2022 | Senzime

Analyskommentar - Tecknar strategiskt…

AFFÄRSIDÉSenzime Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph,…

Läs analysen
Analyser | 26 Jan 2023 | Senzime

Inbjudan till presentation av Senzimes…

Senzime bjuder in investerare, analytiker och press till en presentation av rapporten för det fjärde kvartalet 2022 den 1 februari kl. 14.00. Rapporten kommer att publiceras kl 08.30 samma dag.…

Läs hela nyheten
Analyser | 26 Jan 2023 | Senzime

Invitation to Senzime’s fourth quarter…

Senzime invites investors, analysts, and media to a presentation of the interim report for the fourth quarter 2022 on February 1, 14:00 CET. The report will be published at 8:30…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Jan 2023 | Senzime

Senzime issues preliminary financial…

Senzime AB (publ) (”Senzime” or the ”Company”) issues preliminary financial information for the fourth quarter 2022 with a general update of the Company’s financial and operational development and brings forward…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Jan 2023 | Senzime

Senzime offentliggör preliminär…

Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) offentliggör preliminär finansiell information för det fjärde kvartalet 2022, ger en allmän uppdatering kring Bolagets finansiella och operationella utveckling samt tidigarelägger offentliggörande av bokslutskommunikén…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Jan 2023 | Senzime

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I…

Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 februari 2023 kl. 08.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala. Anmälan m.m. Aktieägare…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Jan 2023 | Senzime

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING…

The shareholders in Senzime AB (publ), corp. reg. no 556565-5734 (the “Company”) are hereby convened to an extraordinary general meeting on Thursday 16 February 2023, at 08.30 at Advokatfirman Lindahl’s…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Jan 2023 | Senzime

Senzime beslutar om en företrä…

Styrelsen för Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har idag, den 23 januari 2023, beslutat om en nyemission av aktier om cirka 100 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Jan 2023 | Senzime

Senzime resolves on a rights issue of…

The Board of Directors of Senzime AB (publ) (“Senzime” or the “Company”) has today, 23 January 2023, resolved on a new issue of shares of approximately SEK 100 million with…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Dec 2022 | Senzime

Amerikanska kliniska riktlinjer som…

Uppsala, den 16 december 2022. Senzime AB (publ) meddelar idag att American Society of Anesthesiologists (ASA) har publicerat kliniska riktlinjer avseende övervakning och reversering av neuromuskulär blockad. Det är första…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Dec 2022 | Senzime

US clinical guidelines recommending…

Uppsala, December 16, 2022. Senzime AB (publ) announced today that the American Society of Anesthesiologists (ASA) has now published the clinical guidelines for monitoring and reversal of neuromuscular blockade. This…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2023 | Extrastämma 2022
20 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3