AFFÄRSIDÉ

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Nasdaq Stockholm
Tickerkod: SEZI

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 27 Oct 2023 | Senzime

Bra momentum

AFFÄRSIDÉSenzime Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph,…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Oct 2023 | Senzime

Analyskommentar - Vinner kontrakt hos…

AFFÄRSIDÉSenzime Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph,…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Sep 2023 | Senzime

Analyskommentar - Säkerställer…

AFFÄRSIDÉSenzime Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph,…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Sep 2023 | Senzime

Analyskommentar - Tar hem ny stororder

AFFÄRSIDÉSenzime Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph,…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Sep 2023 | Senzime

Ökar takten

AFFÄRSIDÉSenzime Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph,…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2023 | Senzime

Analyskommentar - Vinner ännu en…

AFFÄRSIDÉSenzime Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph,…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Aug 2023 | Senzime

Analyskommentar - Bra tillväxt i Q2 och…

AFFÄRSIDÉSenzime Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph,…

Läs analysen
Pressreleaser | 15 Nov 2023 | Senzime

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Senzime AB (publ.) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556565-5734 Senzime AB (publ.) Instrument SE0002478776 AK Innehavare Fredrik Rapp   Före transaktionen Antal aktier 3 778 846…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Nov 2023 | Senzime

Utfall i riktad nyemission av aktier…

Pressmeddelande: Uppsala, den 13 november 2023 Styrelsen i Senzime AB (publ) (”Senzime”) beslutade den 7 november 2023 att, som tidigare kommunicerats, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 16 maj…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Nov 2023 | Senzime

Outcome of directed share issue to…

Press release: Uppsala, 13 November 2023 The Board of Directors of Senzime AB (publ) (”Senzime”) has, based on the authorization to issue shares granted by the general meeting on 16…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Nov 2023 | Senzime

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Senzime AB (publ.) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556565-5734 Senzime AB (publ.) Instrument SE0002478776 ordinary shares Innehavare AB Segulah   Före transaktionen Antal aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Nov 2023 | Senzime

Senzime publishes prospectus relating to…

Senzime AB (publ) (”Senzime” or ”the Company”) announced on 25 September 2023 that the Board of Directors had resolved on a directed issue of shares of approximately SEK 117 million…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Nov 2023 | Senzime

Senzime offentliggör prospekt avseende…

Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 25 september 2023 att styrelsen beslutat om en riktad nyemission av aktier om cirka 117 miljoner kronor (”Emissionen”). Styrelsens beslut om Emissionen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Nov 2023 | Senzime

New study validates Senzime’s…

Senzime, an industry leader in algorithm-based patient monitoring solutions, announces a new clinical study with the TetraGraph system published in the British Journal of Anesthesia Open (BJA Open). The study…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Nov 2023 | Senzime

Ny studie validerar data från Senzimes…

Senzime, ledande inom algoritmbaserade patientövervakningslösningar, meddelar idag att en ny klinisk studie med TetraGraph-systemet har publicerats i British Journal of Anesthesia Open (BJA Open). Studien är den första i sitt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Nov 2023 | Senzime

Senzime issues a third tranche of…

In connection with the acquisition of Respiratory Motion, Inc. (“Respiratory Motion”), which was announced on 1 June 2022, Senzime AB (publ) (”Senzime” or the ”Company”) agreed to issue up to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Nov 2023 | Senzime

Senzime emitterar en tredje tranche…

Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har i samband med förvärvet av Respiratory Motion Inc. (”Respiratory Motion”), som offentliggjordes den 1 juni 2022, åtagit sig att såsom initialt vederlag emittera…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Nov 2023 | Extrastämma 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
26 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2