AFFÄRSIDÉ

Midsummer är en europeisk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet innebär att olika halvledarmaterial deponeras på en bärare, t.ex. ett stålsubstrat. Midsummers teknik bygger på en speciell typ av tunnfilmsteknik, ”CIGS”, bestående av koppar, indium, gallium och selen, som utgör en spetsteknologi inom nischen tunnfilmssolceller.

Bransch: Energi
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: MIDS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 3 May 2024 | Midsummer

Låga intäkter men god kostnadskontroll…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Feb 2024 | Midsummer

Utökning av produktionen i korten

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2024 | Midsummer

Återupptagen bevakning med nytt…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Nov 2023 | Midsummer

Pausar bevakning

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Nov 2023 | Midsummer

I väntan på Italien

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Aug 2023 | Midsummer

Imponerande tillväxt för solceller i v…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2023 | Midsummer

Analyskommentar - EU bidrag för…

Läs analysen
Pressreleaser | 22 May 2024 | Midsummer

Kommuniké från Midsummer ABs (publ) å…

Det svenska solenergibolaget Midsummer höll sin årsstämma i Järfälla idag den 22 maj. Stämman omvalde Robert Sjöström som styrelseledamot och styrelseordförande. Stämman omalde även ledamöterna Mikael Nicander, Christel Prinsén, Philip…

Läs mer
Pressreleaser | 18 May 2024 | Midsummer

Midsummers valberedning föreslår PwC…

Valberedningen i Midsummer AB (publ), org. nr. 556665-7838 (”Midsummer”), föreslår val av PwC Sverige till revisor för Midsummer kommande år. Midsummer har genomfört en upphandling av revisorstjänster och bolagets valberedning…

Läs mer
Pressreleaser | 3 May 2024 | Midsummer

Penser Access by Carnegie: Midsummer - L…

Svaga intäkter men god kostnadskontroll förbättrar resultatet Midsummer rapporterade en svag nettoomsättning, -31% y/y, delvis påverkat av att installationsverksamheten numera bedrivs av externa aktörer till skillnad från tidigare, då verksamheten…

Läs mer
Rapporter | 2 May 2024 | Midsummer

Midsummer ABs delårsrapport för det f…

Det svenska solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2024. Koncernen uppvisar under kvartalet en nettoomsättning på 8 224 TSEK (11 995 TSEK) och ett…

Läs mer
Pressreleaser | 2 May 2024 | Midsummer

Midsummer tecknar exklusivt…

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har inlett ett samarbete med den kinesiska tillverkaren av tunnfilmssolpaneler Kaisheng New Energy Technology. Kaisheng kommer att producera tunnfilmspaneler för solcellstak för Midsummer baserat på Midsummers…

Läs mer
Pressreleaser | 2 May 2024 | Midsummer

Midsummer partners with Asian maker of…

[Stockholm, Sweden, May 2,] Swedish solar energy leader Midsummer has entered a partnership with Chinese maker of thin film solar panels Kaisheng New Energy Technology. Kaisheng will manufacture thin film…

Läs mer
Pressreleaser | 2 May 2024 | Midsummer

Midsummer AB utökar lån

Det svenska solenergiföretaget Midsummer AB (publ) har utökat sitt lån från finansieringsinstitutet Froda från 10 till 15 miljoner kronor samt förlängt det till 60 månader. Dessutom har tre större aktieägare…

Läs mer
Pressreleaser | 29 Apr 2024 | Midsummer

Midsummers megafabrik för tillverkning…

Den svenska tillverkaren av tunnfilmssolceller Midsummer har valt sörmländska Flen som etableringsort för sin kommande s k megafabrik för tillverkning av tunnfilmssolceller för den europeiska marknaden. Fabriken, som EU beslutat…

Läs mer
Pressreleaser | 29 Apr 2024 | Midsummer

Midsummer's mega factory for the…

[Stockholm, Sweden, April 29, 2024.] The municipality of Flen in central Sweden has been chosen by Swedish manufacturer of thin-film solar cells Midsummer as the location for its new 200…

Läs mer
Pressreleaser | 24 Apr 2024 | Midsummer

Valberedningens förslag till beslut vid…

Valberedningen i Midsummer AB (publ), org. nr. 556665-7838 (”Midsummer”), lämnar följande förslag till beslut på den årsstämma som hålls den 22 maj 2024. Valberedningen lämnar följande förslag till beslut på…

Läs mer

Kommande händelser

19 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024