AFFÄRSIDÉ

Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett underlag, t.ex. plåt, för att sedan fräsas och etsas till att få den önskade strukturen. Bolaget bildades under 2004 och har sitt huvudkontor i Järfälla.

Bransch: Energi
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: MIDS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 7 Nov 2023 | Midsummer

Pausar bevakning

Affärsidé Midsummer Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Nov 2023 | Midsummer

I väntan på Italien

Affärsidé Midsummer Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Aug 2023 | Midsummer

Imponerande tillväxt för solceller i v…

Affärsidé Midsummer Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2023 | Midsummer

Analyskommentar - EU bidrag för…

Affärsidé Midsummer Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jun 2023 | Midsummer

Återupptar bevakning efter avslutad…

Affärsidé Midsummer Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Mar 2023 | Midsummer

Analyskommentar - Vi har för nä…

Affärsidé Midsummer Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2023 | Midsummer

Värt att se igenom kortsiktig osä…

Affärsidé Midsummer Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett…

Läs analysen
Pressreleaser | 21 Nov 2023 | Midsummer

Utfall av utnyttjandeperiod för…

Utnyttjandeperioden avseende de teckningsoptioner av serie TO2 (”TO2” eller ”Teckningsoptioner”) som Midsummer AB (publ) (”Midsummer” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission av units under maj 2023 (”Företrädesemissionen”) är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Nov 2023 | Midsummer

Outcome of the Exercise Period for…

The exercise period for the warrants of series TO2 (”TO2” or ”Warrants”) issued by Midsummer AB (publ) (”Midsummer” or the ”Company”) in connection with a rights issue of units in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Nov 2023 | Midsummer

Extra bolagsstämma i Midsummer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Nov 2023 | Midsummer

Extraordinary general meeting in…

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Nov 2023 | Midsummer

The Board of Directors of Midsummer…

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Nov 2023 | Midsummer

Styrelsen i Midsummer beslutar om en…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Nov 2023 | Midsummer

Penser Access: I väntan på Italien -…

Bra kvartal i väntan på produktionsstart i Italien Midsummer rapporterade en EBIT på -40,9 mkr, i linje med Q3’22 (-41,2 mkr). Försäljningen var oförändrad. Underliggande ökade försäljningen av solpaneler med…

Läs hela nyheten
Rapporter | 1 Nov 2023 | Midsummer

Midsummer ABs delårsrapport för det…

Det svenska solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Koncernen uppvisar under kvartalet en nettoomsättning på 11 898 TSEK (11 881 TSEK). Försäljningen av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Oct 2023 | Midsummer

Ambassadör Jan Björklund besöker…

Midsummers fabrik i italienska Bari fortsätter att färdigställas, med ny screenprinter, laminator och ytterligare en DUO-maskin installerade, vilket föranleder ett besök av Sveriges ambassadör i Italien, Jan Björklund. En screenprinter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Oct 2023 | Midsummer

Midsummer lanserar program för minskade…

Det svenska solenergibolaget Midsummer lanserar ett stort effektiviseringsprogram som bl a innebär en omorganisation av koncernen och uppsägningar av viss personal samt en strategisk översyn av koncernens kort- och långsiktiga…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
1 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årsstämma 2023
19 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024