AFFÄRSIDÉ

Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett underlag, t.ex. plåt, för att sedan fräsas och etsas till att få den önskade strukturen. Bolaget bildades under 2004 och har sitt huvudkontor i Järfälla.

Bransch: Energi
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: MIDS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 17 Nov 2022 | Midsummer

Resan mot ökad produktion fortsätter

Affärsidé Midsummer Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2022 | Midsummer

Analyskommentar - Q3'22 utan större…

Affärsidé Midsummer Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Nov 2022 | Midsummer

Analyskommentar - Annonserar avsiktsfö…

Affärsidé Midsummer Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Midsummer

Stark tillväxt och Italienexpansion…

Affärsidé Midsummer Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Aug 2022 | Midsummer

Analyskommentar - Stark orderingång och…

Affärsidé Midsummer Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jun 2022 | Midsummer

Storsatsar på sol i Europa

Affärsidé Midsummer Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett…

Läs analysen
Analyser | 25 Jan 2023 | Midsummer

Midsummers valberedning inför…

Valberedningens ledamöter inför Midsummers årsstämma 2023 har utsetts och höll igår sitt första sammanträde. Årsstämman avses hållas i Kista den 7 juni 2023. Valberedningen har utsetts i samråd med de…

Läs hela nyheten
Analyser | 24 Jan 2023 | Midsummer

Beslut vid extra bolagsstämma i…

Vid extra bolagsstämma i Midsummer AB (publ) (”Midsummer” eller ”Bolaget”) den 24 januari 2023 fattades följande beslut. Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på Midsummers hemsida, midsummer.se.…

Läs hela nyheten
Analyser | 22 Dec 2022 | Midsummer

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Aktieägarna i Midsummer AB (publ), org. nr. 556665-7838 (”Midsummer”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 24 januari 2023 kl 10:00 i Kista Science Tower Conference, entréplan, Kista. A. Rätt…

Läs hela nyheten
Analyser | 22 Dec 2022 | Midsummer

Midsummer AB (publ) har genomfört en…

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN…

Läs hela nyheten
Analyser | 14 Dec 2022 | Midsummer

Midsummer tecknar ny stor avsiktsfö…

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har tecknat en avsiktsförklaring med en av Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktsprodukter för tak om leverans av över 300 MW solpaneler under fem år…

Läs hela nyheten
Analyser | 30 Nov 2022 | Midsummer

Analysguiden: ANALYS Midsummer: Urstark…

Midsummer redovisar en urstark orderingång och mycket talar för en god efterfrågan kommande år. Analysguiden ser uppsida i aktien. Ökad efterfrågan på solcellstak Midsummer rapporterade en omsättning på 11,9 MSEK,…

Läs hela nyheten
Analyser | 30 Nov 2022 | Midsummer

Midsummer tecknar fyra nya avsiktsfö…

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har tecknat nya avsiktsförklaringar med fyra svenska och internationella takmaterialstillverkare, hustillverkare och solcellsinstallatörer för leverans av 224 MW solpaneler. Därmed har man enbart i november tecknat…

Läs hela nyheten
Analyser | 25 Nov 2022 | Midsummer

Invitalia och Midsummer överens om…

Italiens statliga investeringsmyndighet Invitalia har kommit överens med det svenska solenergiföretaget Midsummer om de slutgiltiga villkoren för utbetalning av de bidrag som Midsummer tilldelats för sin satsning på storskalig tillverkning…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Nov 2022 | Midsummer

Carlsquare: Analysuppdatering Midsummer…

Carlsquare Equity Research har gjort en analysuppdatering på Midsummer efter kv3-rapporten. Läs hela analysuppdateringen här. Om Carlsquare Carlsquare är ett väletablerat   analyshus och en topprankad finansiell rådgivare med fokus…

Läs hela nyheten
Analyser | 17 Nov 2022 | Midsummer

Penser Access: Intervju med Midsummer -…

Aktieanalytiker Örjan Rödén intervjuar Sven Lindström, VD på Midsummer där de diskuterar den senaste kvartalsrapporten, bolagets stora expansionsplaner i Italien och Sverige, och hur Midsummers produkter kommer att få en…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
7 Jun 2023 | Årsstämma 2022
16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
12 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023