AFFÄRSIDÉ

Midsummer är en svensk producent av solceller. Tekniken bygger på en egenutvecklad produktionsprocess, som i korthet utgår från ett halvledarskikt, som innebär att olika metaller ”målas” på ett underlag, t.ex. plåt, för att sedan fräsas och etsas till att få den önskade strukturen. Bolaget bildades under 2004 och har sitt huvudkontor i Järfälla.

Bransch: Energi
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: MIDS

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 20 Mar 2023 | Midsummer

Analyskommentar - Vi har för nä…

  Vi har för närvarande ingen bevakning på aktien.  

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2023 | Midsummer

Värt att se igenom kortsiktig osä…

  Resultat fortsätter att påverkas av produktionsuppbyggnad i Italien Midsummer rapporterade ett relativt svagt resultat i Q4’22, -65,4 mkr (-39,4 mkr). Resultatet fortsätter att tyngas av uppbyggnaden av verksamheten i…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Nov 2022 | Midsummer

Resan mot ökad produktion fortsätter

  Fortsatt stark efterfrågan Midsummer rapporterade en omsättning på 16,0 mkr i Q3’22, klart lägre än föregående år (60,3 mkr). Även EBIT var lägre, -41 2 mkr, jämfört med -15,0…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2022 | Midsummer

Analyskommentar - Q3'22 utan större…

  Midsummer rapporterade Q3’22 utan större nyheter – bolaget har redan annonserat orderingång för Q3, samarbeten kring framtida ramavtal och ny finansiell plan innan rapporten. EBIT på -41,2 mkr var…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Nov 2022 | Midsummer

Analyskommentar - Annonserar avsiktsfö…

  Midsummer presenterade ett antal avsiktsförklaringar (”Letter of Intents”) i lördags på sammanlagt 107 mw. Inget värde anges i kronor, men enligt våra bedömningar kan försäljningsvärdet uppgå till mer än…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Midsummer

Stark tillväxt och Italienexpansion…

  Fortsatt stark tillväxt i Q2’22 och expansion i Italien fortgår Midsummer rapporterade en försäljning 13,1 (10,1) mkr, en tillväxt på 30%. Solcellstak växte med 27%. Den totala orderingången på…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Aug 2022 | Midsummer

Analyskommentar - Stark orderingång och…

  Midsummer rapporterade en försäljning på 13,1 mkr (10,1) och en orderingång på 18 mkr, en ökning med 33% y/y i orderingång. EBIT på -50,3 mkr är negativt då den…

Läs analysen
Pressreleaser | 5 Jun 2023 | Midsummer

Valberedningen i Midsummer AB (publ) fö…

Valberedningen i Midsummer AB (publ) föreslår att Robert Sjöström, Mikael Nicander och Christel Prinsén väljs till nya ledamöter i bolagets styrelse i samband med årsstämman den 7 juni, 2023. Robert…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Midsummer

Midsummer får beställning på…

Midsummer har fått en beställning på solcellstak till minst 25 semesterhus i en bostadsrättsförening i Ekerum på Öland. ”Vi tillåter enbart Midsummers paneler på taken då estetiken är en viktig…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | Midsummer

Midsummer AB (publ): The rights issue is…

Midsummer AB (publ) has completed a rights issue of shares that closed on May 10th 2023. The rights issue is now registered with the Swedish Companies Registration Office and the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | Midsummer

Midsummer AB (publ): Emissionen…

Midsummer AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 10 maj 2023. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Midsummer

Midsummer offentliggör slutligt utfall…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Midsummer

Midsummer announces final outcome in the…

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Midsummer

Midsummer announces preliminary outcome…

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Midsummer

Midsummer offentliggör preliminärt…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | Midsummer

Kallelse till årsstämma i Midsummer AB…

Aktieägarna i Midsummer AB (publ), org. nr. 556665-7838 (”Midsummer”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 juni 2023 kl. 17.00 på Elektronikhöjden 6 i Järfälla. Inregistrering inleds kl. 16.30 i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Midsummer

Offentliggörande av tilläggsprospekt…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

7 Jun 2023 | Årsstämma 2022
8 Jun 2023 | Årligutdelning
16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
12 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023