AFFÄRSIDÉ

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Spotlight Stock Market
Tickerkod: INIT
WEBBPLATS

PENSER PLAY

Senaste analysen | 7 Dec 2020 | Initiator Pharma

På uppgång

Erik Penser Bank inleder bevakning av Initiator Pharma med ett motiverat värde om 11 till 12 kr. Initiator Pharma utvecklar läkemedel inom CNS-området. Bolaget driver två kliniska projekt i fas…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 14 Jan 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S: Kommuniké från…

A. Dagordning Advokat Søren S. Skjærbæk valdes till bolagsstämmans ordförande, som kunde konstatera att bolagsstämman var i behörig ordning utlyst och var beslutsför med avseende på punkterna i dagordningen, eftersom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Dec 2020 | Initiator Pharma

Board members and management in…

The warrants have been exercised under the warrant program 2018/2020, approved by the Annual General Meeting of 25 May 2018, comprising 434,197 warrants and has been 75% exercised according to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Dec 2020 | Initiator Pharma

Styrelse och ledning i Initiator Pharma…

Optionerna som nyttjas avser optionsprogram 2018/2020 som godkändes av årsstämman den 25 maj 2018 och har nu nyttjats till 75% enlighet med nedanstående fördelning: [][][][]Person[1] Tjänsteställning Utnyttjade Aktieinnehav Warranter Totaltwarranter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Dec 2020 | Initiator Pharma

Initiator Pharma: Nyttjande av…

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta: Claus Elsborg Olesen, VD Telefon: +45 6126 0035 E-post: ceo@initiatorpharma.com Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 18 december…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Dec 2020 | Initiator Pharma

KORRIGERING i pressmeddelande avseende…

Tillägg 1 Den 24 november 2020 ingick bolaget ett ”Partnership Agreement” med MAC Clinical Research Finance Ltd. (”MAC”). Huvudinnehållet i avtalet är att MAC, på uppdrag av bolaget, ska genomföra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Dec 2020 | Initiator Pharma

Kallelse till extra bolagsstämma i…

A. Dagordning Efter val av ordförande har styrelsen följande dagordning: 1. Förslag till emission av konvertibelt skuldbrev till MAC Clinical ResearchFinance Ltd. 2. Val av ny styrelsemedlem. 3. Förslag om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Dec 2020 | Initiator Pharma

Initiator Pharma erhåller cirka 8,9…

VD Claus Elsborg Olesen kommenterar ”Vi är tacksamma för det förtroende optionsinnehavarna visat vårt bolag. Även om vi inte når maximal nivå i finansieringen har vi tack vare kapitalet vi…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Dec 2020 | Initiator Pharma

Initiator Pharma receives approximately…

CEO Claus Elsborg Olesen comments ”We are grateful for the confidence that the warrant holders have shown our company. Even though we did not reach maximum level in the capitalization,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Dec 2020 | Initiator Pharma

Initiator Pharma: Formue Nord…

TO 2 was issued in connection with the Company’s rights issue of units and directed issue of units in June 2020. The capital the Company can be provided through TO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Dec 2020 | Initiator Pharma

Initiator Pharma: Formue Nord…

TO 2 emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units och riktade emission av units i juni 2020. Det kapital Bolaget kan tillföras genom TO 2 uppgår till högst cirka…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Jan 2021 | Extrastämma 2021
19 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner