AFFÄRSIDÉ

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Spotlight Stock Market
Tickerkod: INIT

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 5 Jun 2023 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Framgång i studie

  Bolaget rapporterar i dag positivt utfall från en fas 2a-studie för IP2018 inom erektil dysfunktion. Det var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 3-vägs crossover-studie med syftet att utvärdera effekt och…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 May 2023 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Q1-rapporten bekrä…

  Morgonens rapport från bolaget bekräftar tidigare tidsplan för de kliniska projekten. I närtid väntas därför flera viktiga nyheter som bör kunna höja intresset från investerare. Bolagets längst framskridna projekt…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Mar 2023 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Sista patient…

  Idag kom beskedet att den sista patienten av totalt 24 har doserats i en fas 2a-studie med IP2018. Data för effekt och säkerhet har samlats in och nu startar…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Upprepar tidsplanerna…

  Bolagets rapport för det fjärde kvartalet visade på bra kostnadskontroll och därtill upprepades tidsplanerna för projekten. Vi ser ett spännande nyhetsflöde från bolaget under 2023 som kan få investerare…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Nov 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Q3’22-rapport och…

  Dagens rapport för Q3’22 visade på minskande rörelsekostnader, som under perioden uppgick till DKK 6,7 m (9,1). Eftersom bolaget ännu saknar intäkter var det samma nivå för EBIT. Rörelsekapitalförändringar…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Sep 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Positiva resultat ger…

  Idag presenterar bolaget den slutgiltiga fördjupade analysen av resultaten från fas 1-studien inom programmet IPTN2021, där de första resultaten rapporterades i maj tidigare i år. Det var en randomiserad…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Q2-rapporten…

  Morgonens rapport för det andra kvartalet visar som förväntat på noll i nettoomsättning. På kostnadssidan ser vi en planenlig ökning och därför ett svagare rörelseresultat jämfört med fjolåret. EBIT…

Läs analysen
Pressreleaser | 5 Jun 2023 | Initiator Pharma

Initiator Pharma rapporterar positiva…

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikföretag som utvecklar innovativa läkemedel inriktade mot viktiga ouppfyllda medicinska behov i det centrala och perifera nervsystemet, meddelade idag positiva, statistiskt signifikanta och dosberoende kliniska observationer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jun 2023 | Initiator Pharma

Initiator Pharma reports dose-dependent…

Initiator Pharma A/S, a life science company developing innovative drugs targeting key unmet medical needs within the central and peripheral nervous system, today announced positive, statistically significant, and dose-dependent clinical…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Initiator Pharma

BioStock Life Science Spring Summit with…

CEO Claus Elsborg Olesenwill present Initiator Pharma at the BioStock Life Science Spring Summit ( https://www.biostock.se/en/biostock-life-science-summit-may-2023/ ), starting at 12.10.  This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital ( https://www.biostock.se/en/ ). 

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Initiator Pharma

BioStock Life Science Spring Summit med…

Vd Claus Elsborg Olesenpresenterar Initiator Pharma under BioStock Life Science Spring Summit ( https://www.biostock.se/biostock-life-science-summit-may-2023/ ) 31 maj 2023 med start kl 12.10.  Det här är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital ( https://www.biostock.se/ ). 

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Initiator Pharma

Initiator Pharma’s IP2015 obtains the…

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage biotech company, today announced that the World Health Organization (WHO) has selected the International Nonproprietary Name (INN) pudafensine as the official generic name for the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Initiator Pharma

Initiator Pharma erhåller det…

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att Världshälsoorganisationen (WHO) har valt pudafensinesom som det officiella generiska namnet (International Nonproprietary Name, INN) till bolagets patenterade läkemedelskandidat IP2015,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S - Resolutions of…

The annual general meeting of Initiator Pharma A/S (reg. no. 37663808 the ”Company”) was held at the office of DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 Copenhagen OE on 26…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Initiator Pharma

Redeye: Initiator Pharma Q1 report -…

Redeye provides a research update following the Q1 report published by Initiator Pharma earlier today. Overall, the report did not contain any significant surprises and was in line with our…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 May 2023 | Initiator Pharma

INITIATOR PHARMA: RAPPORT FÖR FÖRSTA…

Höjdpunkter under första kvartalet 2023 I mars meddelade Bolaget att doseringen av samtliga 24 patienter slutförts i den kliniska fas IIa-studien med IP2018 och att preliminära resultat förväntas i slutet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 May 2023 | Initiator Pharma

INITIATOR PHARMA: Q1 2023 REPORT

Business highlights in Q1 2023 In March the Company announced the completion of dosing of all 24 patients the the Phase IIa clinical trial with IP2018 and that preliminary results…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023