AFFÄRSIDÉ

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Spotlight Stock Market
Tickerkod: INIT

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 23 May 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Lovande resultat för…

  Lovande resultat för ITPN2021 I dag presenterar bolaget en första analys av data från fas 1-studien för projektet ITPN2021. Resultaten indikerar dosberoende klinisk relevant smärtlindring hos de 24 friska…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2022 | Initiator Pharma

Händelserik period

  Hög aktivitet I takt med att den kliniska aktiviteten har tilltagit, tre kliniska studier som pågår parallellt, så har vi fått se bolagets kostnader öka. Under Q1 ökade rörelsekostnaderna…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Resultat från…

  Resultat från IPTN2021-studie väntas mot sommaren Bolaget uppgav i dag att den sista friska frivillige deltagaren doserats i IPTN2021-studien. Nu inleds en period med granskning och analys av data.…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Apr 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Tar in nytt kapital

  Tar in nytt kapital Bolaget avser genomföra en riktad emission och en fullt garanterad företrädesemission om totalt 61 mkr före transaktionskostnader. Den riktad emissionen uppgår till 20 mkr och…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Apr 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Möjlig breddning av…

  Möjlig breddning av pipeline via optionsavtal Bolaget meddelar idag att ett exklusivt optionsavtal tecknats för ett projekt i sen klinisk utvecklingsfas. Detaljerna är ännu mycket begränsade om projektet och…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Mar 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Full inklusion i…

  Full inklusion i studie, data inom kort Idag före börsöppningen meddelas att samtliga friska frivilliga inkluderats i fas I-studien med IPTN2021. Det är en 4-vägars crossover-design, där 24 individer…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Mar 2022 | Initiator Pharma

Attraktivt nyhetsflöde

  Kostnaderna tickade upp Rapporten för Q4 2021 summerade ett händelserikt kvartal, där den kliniska portföljen utökades till tre aktiva program, vilket förklarar ökningen av rörelsekostnaderna. Vi förväntar oss att…

Läs analysen
Pressreleaser | 22 Oct 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S has been approved…

Nasdaq Stockholm today announced that Initiator Pharma meets the listing requirements on Nasdaq First North Growth Market and the Company has received approval for admission to trading on Nasdaq First…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Oct 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S har godkänts för…

Nasdaq Stockholm meddelar idag att Initiator Pharma uppfyller listningskraven på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Oct 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma: Correction of…

Initiator Pharma has filed its Clinical Trial Application (CTA) for its planned Phase I study in healthy male subjects to the Medicines & Healthcare products Regulatory Agency, MHRA, UK. Subject…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Oct 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma: Korrigering av…

Initiator Pharma har lämnat in en CTA för sin planerade fas I-studie i friska manliga försökspersoner till brittiska Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Inkludering och dosering förväntas ske…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Oct 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma lämnar in CTA-ansökan…

Initiator Pharma har lämnat in en CTA för sin planerade fas I-studie med IP2015 i friska manliga försökspersoner till brittiska Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Inkludering och dosering…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Oct 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma files CTA for Phase I…

Initiator Pharma has filed its Clinical Trial Application (CTA) for its planned Phase I study in healthy male subjects with IP2015 to the Medicines & Healthcare products Regulatory Agency, MHRA,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Oct 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S publishes…

The memorandum is available as attached pdf file and on the Company’s website https://initiatorpharma.com/investors/ . The memorandum is not a prospectus, has not been approved by the Danish Financial Supervisory…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Oct 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S publicerar…

Informationsmemorandumet finns tillgängligt som bifogad PDF och på Bolagets hemsida https://initiatorpharma.com/investors/ . Informationsmemorandumet är inte ett prospekt, har inte godkänts av den danska finansinspektionen (Dk. Finanstilsynet) och innehåller inget erbjudande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Oct 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S receives…

PRESS RELEASE 8 October 2021 Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” or ”the Company”) has applied for and received conditional approval for admission to trading of its shares on Nasdaq First…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Oct 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S erhåller villkorat…

PRESSMEDDELANDE     8 oktober 2021 Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget”) har ansökt om och fått villkorat godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
4 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Dec 2023 | Bokslutskommuniké 2022