AFFÄRSIDÉ

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Spotlight Stock Market
Tickerkod: INIT

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 4 Nov 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Q3’22-rapport och…

Affärsidé initiator pharma Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Sep 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Positiva resultat ger…

Affärsidé initiator pharma Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Q2-rapporten…

Affärsidé initiator pharma Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Jul 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Företrädesemission…

Affärsidé initiator pharma Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Lovande resultat för…

Affärsidé initiator pharma Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2022 | Initiator Pharma

Händelserik period

Affärsidé initiator pharma Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Resultat från…

Affärsidé initiator pharma Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett…

Läs analysen
Analyser | 23 Dec 2022 | Initiator Pharma

Initiator Pharma has decided not to…

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage pharma company, announced today its decision not to exercise the exclusive option agreement for a Phase II/III ready pharmaceutical asset. With this decision the company…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Dec 2022 | Initiator Pharma

Initiator Pharma har beslutat att inte…

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag sitt beslut att inte utnyttja sin exklusiva option på en läkemedelskandidat i fas 2/3 inom en icke tillkännagiven smärtindikation. I…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Dec 2022 | Initiator Pharma

Initiator Pharma: Financial calendar for…

Initiator Pharma A/S (”Initiator” or the ”Company”) announces that the board of directors expects to publish financial reports according to the following schedule: Year-end report 2022 (Q4) 17 February 2023…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Dec 2022 | Initiator Pharma

Initiator Pharma: Finansiell kalender f…

Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2023 enligt följande. Bokslutskommuniké 2022 (Kv 4) 17 februari 2023 Delårsrapport jan-mar 2023…

Läs hela nyheten
Analyser | 20 Dec 2022 | Initiator Pharma

Initiator Pharma ready to start Phase I…

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage pharma company, announced today that it will initiate a Phase I pharmacokinetic study in healthy subects evaluating new oral solid dosage forms enabling a bridging…

Läs hela nyheten
Analyser | 20 Dec 2022 | Initiator Pharma

Initiator Pharma redo att starta klinisk…

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelade idag att bolaget kommer starta en farmakokinetisk fas I-studie i friska försökspersoner som ska utvärdera nya orala fasta doseringsformuleringar av IP2015…

Läs hela nyheten
Analyser | 7 Nov 2022 | Initiator Pharma

Penser Access: Interview with Initiator…

Equity analyst Klas Palin interviews Initiator Pharma’s CEO Claus Elsborg Olesen regarding the latest update about the clinical programs. They also discuss what this means to the time lines and…

Läs hela nyheten
Analyser | 4 Nov 2022 | Initiator Pharma

INITIATOR PHARMA: RAPPORT FÖR TREDJE…

Höjdpunkter under tredje kvartalet 2022 Den 5 juli offentliggjorde Bolaget utfallet av den fullt garanterade företrädesemissionen om 41 MSEK. Cirka 42,3 procent av emissionen tecknades och resten täcktes av garantiåtaganden.…

Läs hela nyheten
Analyser | 4 Nov 2022 | Initiator Pharma

INITIATOR PHARMA: Q3 2022 REPORT

Business highlights in Q3 2022 On July 5th the Company announced the outcome of the fully guaranteeed rights issue of MSEK 41. Approximately 42.3% of the share issue was subscribed…

Läs hela nyheten
Analyser | 4 Nov 2022 | Initiator Pharma

Initiator Pharma ger uppdatering om de…

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsföretag i kliniskt skede, meddelade idag en uppdatering om bolagets pågående och planerade kliniska studier. 22 av 24 patienter har inkluderats in i den pågående fas…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

7 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022