AFFÄRSIDÉ

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Spotlight Stock Market
Tickerkod: INIT
WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: frågorepaccess@penser.se

Senaste analysen | 27 May 2021 | Initiator Pharma

Mycket på gång

  Låga kostnader under Q1’21 Utvecklingen under första kvartalet bekräftar åter bolagets strikta kostnadskontroll och rörelsekostnaderna sjönk till 1,8 MDKK (2,4). För att finansiera en ökad klinisk aktivitet har en…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2021 | Initiator Pharma

Flyger under radarn

Rapporten för Q4’20 visade på god kostnadskontroll och att det inte slösas, där exempelvis personalkostnaderna uppgick till modesta 110 tDKK och rörelsekostnaderna minskade till 2,1 mDKK (2,5). Bolaget har inget…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Dec 2020 | Initiator Pharma

På uppgång

Erik Penser Bank inleder bevakning av Initiator Pharma med ett motiverat värde om 11 till 12 kr. Initiator Pharma utvecklar läkemedel inom CNS-området. Bolaget driver två kliniska projekt i fas…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 2 Jun 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma ger uppdatering om…

Som tidigare meddelats har rekryteringstakten i bolagets randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade, 3-vägs crossover-studie som ska utvärdera effekt och säkerhet för IP2018 i unga, deprimerade patienter med erektil dysfunktion (ED), varit låg…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma - Phase 2a study with…

As previously communicated the recruitment rate for the randomised, double-blind, placebo-controlled, 3-way crossover trial studying the efficacy and safety of IP2018 in depressed, Erectile Dysfunction (ED) Patients has been slow…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 May 2021 | Initiator Pharma

Kommuniké från årsstämma i Initiator…

Fastställande av årsrapporten (punkt 2) Stämman beslutade att fastställa årsrapporten som godkänts av företagets styrelse den 27 april 2021. Resultatdisposition (punkt 3) Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA:…

Business highlights in Q1 2021 On January 14[th] the EGM approved the proposed convertible financing agreement with MAC Clinical Research, covering up to SEK 23 million (approx. DKK 17 million)…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma: INITIATOR PHARMA: DEL…

Höjdpunkter i verksamheten under Q1 2021 Den 14 januari godkände den extra bolagsstämman det föreslagna konvertibla finansieringsavtalet med MAC Clinical Research, som täcker upp till 23 miljoner SEK (cirka 17…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma: Riktad nyemission…

Kommande företrädesemission Som tidigare kommunicerats avser Bolaget att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission om totalt cirka 29,4 MSEK. Teckningstiden i den kommande företrädesemissionen är för närvarade inte fastställd, då den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2021 | Initiator Pharma

Initiator Pharma: Directed share issue…

Upcoming preferential rights issue As previously communicated, the Company intends to carry out a fully secured preferential rights issue of a total of approximately SEK 29.4 million. The subscription period…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2021 | Initiator Pharma

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Kapitaltillskott utan företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en riktad emission till nedanstående parter. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är främst…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2021 | Initiator Pharma

Kallelse till årsstämma i Initiator…

TILL AKTIEÄGARNA I INITIATOR PHARMA A/S Aktieägarna i INITIATOR PHARMA A/S kallas härmed till ordinarie bolagsstämma i enlighet med § 7 i bolagsordningen. Stämman kommer att hållas den 28 maj 2021…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2021 | Initiator Pharma

Annual report 2020 for Initiator Pharma…

Initiator Pharma’s annual report for 2020 is now available on the company’s home page http://initiatorpharma.com/investors/financial-reports/ For more information about Initiator Pharma, please contact: Claus Elsborg Olesen, CEOTelephone number: +45 6126…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Jan 2021 | Extrastämma 2021
19 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
11 May 2021 | Extrastämma 2021
25 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
28 May 2021 | Årsstämma 2020
31 May 2021 | Årligutdelning
20 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
19 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
18 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner