AFFÄRSIDÉ

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, pudafensine, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med sexuell dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Spotlight Stock Market
Tickerkod: INIT

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 13 Nov 2023 | Initiator Pharma

Positiv utveckling - mer på agendan i…

Affärsidé initiator pharma Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, pudafensine, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med sexuell dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Oct 2023 | Initiator Pharma

Levererar positiva resultat

Affärsidé initiator pharma Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, pudafensine, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med sexuell dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Oct 2023 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Positiva fas 2b-…

Affärsidé initiator pharma Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, pudafensine, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med sexuell dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Sep 2023 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Lovande prekliniska…

Affärsidé initiator pharma Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, pudafensine, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med sexuell dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Jul 2023 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Positivt utfall

Affärsidé initiator pharma Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, pudafensine, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med sexuell dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Jun 2023 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Patientrekrytering…

Affärsidé initiator pharma Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, pudafensine, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med sexuell dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jun 2023 | Initiator Pharma

Positiva resultat stärker caset

Affärsidé initiator pharma Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, pudafensine, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med sexuell dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett…

Läs analysen
Pressreleaser | 13 Nov 2023 | Initiator Pharma

Penser Access: Positiv utveckling - mer…

Lägre kostnader i Q3 I fokus under det tredje kvartalet stod framför allt slutförandet av fas 2b-studien med pudafensine, där bolaget sedermera presenterade positiva resultat i början av oktober. En…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Nov 2023 | Initiator Pharma

Redeye: Initiator Pharma Q3 - A…

Redeye provides a research update following the Q3 report published by Initiator Pharma earlier today. The company has managed to operate at a lower cash burn than we anticipated, boding…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Nov 2023 | Initiator Pharma

INITIATOR PHARMA: Q3 2023 REPORT

Business highlights in Q3 2023 In July the company announced that it has obtained positive data from a Phase I drug formulation and pharmacokinetics study in healthy subjects evaluating optimized…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Nov 2023 | Initiator Pharma

INITIATOR PHARMA: RAPPORT FÖR TREDJE…

Höjdpunkter under tredje kvartalet 2023 I juli meddelade bolaget att data erhållits från en farmakokinetisk fas I-studie i friska försökspersoner som utvärderar optimerade orala fasta doseringsformuleringar av pudafensin (IP2015) för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Oct 2023 | Initiator Pharma

Initiator Pharma presenterar på…

Välkommen till Lund och BioStock Life Science Summit 2023 25-26 oktober. Under två dagar presenterar en rad intressanta life science-bolag sina projekt och innovationer för investerare och potentiella partners. Summiten…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Oct 2023 | Initiator Pharma

Redeye: Initiator Pharma - Positive…

Redeye provides a short research update following the positive phase IIb results with lead candidate pudafensine published by Initiator Pharma last week. Overall, we are encouraged to learn that the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Oct 2023 | Initiator Pharma

Penser Access: Levererar positiva…

Positiva data Första resultaten från fas 2b-studien med pudafensine inom organisk erektil dysfunktion (ED) är genomgående positiva. Det primära målet i studien uppnåddes med en kliniskt relevant och statistiskt signifikant…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Oct 2023 | Initiator Pharma

Penser Access: Interview with Initiator…

Following the positive Phase 2b read-out we have interviewed CEO Claus Elsborg Olesen. We discuss the data and whats next for pudafensine. Find the interview on Erik Penser Bank’s YouTube-channel…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Oct 2023 | Initiator Pharma

Initiator Pharma reports positive…

Initiator Pharma A/S, a clinical-stage pharma company, today announced positive results from its Phase IIb clinical trial with pudafensine (IP2015) for the treatment of erectile dysfunction (ED). The study data…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Oct 2023 | Initiator Pharma

Initiator Pharma rapporterar positiva,…

Initiator Pharma A/S, ett läkemedelsbolag i klinisk fas, meddelar idag positiva resultat från bolagets kliniska fas IIb-studie med pudafensine (IP2015). Analysen av studiedata har visat statistiskt signifikant och kliniskt relevant…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
24 May 2024 | Årsstämma 2023