Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-02 Penser Access Penser Access: Stabil start på 2023, men med tydliga utmaningar framöver - Rottneros Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 2 May 2023 | Rottneros

Penser Access: Stabil start på 2023, men med tydliga utmaningar framöver – Rottneros

Q1-resultatet signalerar en stabil start på året
Nettoomsättningen ökade med 13% till 744 mkr (660) och EBIT var 149 mkr (145), vilket resulterade i en EBIT-marginal på 20%. Positiva pris och valutaeffekter påverkade EBIT positivt med 130 mkr och volym- och produktmix adderade ytterligare 22 mkr. En kraftig kostnadsinflation för insatsvaror ökade de rörliga kostnaderna med 130 mkr, medan de fasta kostnaderna var marginellt högre med 1 mkr. Efterfrågan i flera av nischerna är fortsatt god trots konjunkturnedgången, vilket avspeglade sig i en ökad produktion och oförändrade leveranser av sulfatmassa. Ett operativt kassaflöde på 104 mkr (-1) och en nettokassa på 475 mkr signalerar styrka givet konjunkturavmattningen.

Väl rustad för tuffare tider framöver
Sjunkande efterfrågan, fallande priser, fortsatt höga kostnader och en potentiellt svagare dollar skapar tydliga utmaningar framåt. Vi har redan tagit höjd för de negativa faktorerna i våra vinstestimat för 2023. Rottneros har idag en välinvesterad och kostnadseffektiv verksamhet. Vi välkomnar de två investeringsprojekten i utökad kapacitet för CTMP-massa och förnyelsebar energi som kommer bidra till en förbättrad lönsamhet över en konjunkturcykel. Avvecklingen av slipmassalinjen kommer att bidra till att minska kostnadsvolatiliteten och höja marginalerna.
 
Värdering och starka finanser ger stöd till aktien
Vi gör endast småjusteringar i våra estimat för 2023-24, men höjer våra estimat för 2025 som en följd av investeringarna. Rottneros har starka finanser, vilket återspeglas i en soliditet på 66% och en robust nettokassa på 475 mkr. Aktien värderas idag till 20% rabatt på eget kapital, P/EK 0,8x, vilket är en historiskt låg nivå. Givet att bolaget har haft ca 15% snittavkastning på eget kapital de senaste fem åren och minst 10% (EPB estimat) de kommande tre åren upprepar vi vårt motiverade värde på 14-15 kronor. Vi ser tydliga lönsamhetsutmaningar i det korta perspektivet, men gör bedömningen att Rottneros åtminstone bör värderas i paritet med sitt eget kapital.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 02-05-2023 kl. 07:11: https://docs.penser.se/a/3677/Rottneros_Q1_2023.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2023-04-27 Rottneros Kommuniké från årsstämma i Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Rottneros Bulletin from Annual General Meeting in Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Penser Access Penser Access: Intervju med Rottneros - Erik Penser Bank - 26 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-26 Rottneros Rottneros AB: Rottneros is investing in renewable energy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Rottneros Rottneros AB: Rottneros interim report January-March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Rottneros Rottneros AB: Rottneros adds a sustainability link to its long-term financing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Rottneros Rottneros AB: Rottneros investerar för ökad produktion av CTMP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Rottneros Rottneros AB: Rottneros investerar i förnyelsebar energi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Rottneros Rottneros AB: Rottneros invests for significantly increased production of CTMP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Rottneros Rottneros AB: Rottneros kompletterar sin långsiktiga finansiering med hållbarhetslänk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Rottneros Rottneros AB: Rottneros delårsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros' interim report Q1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 Rottneros Rottneros AB: Rottneros Group gives notice to 24 employees at Vallvik Mill Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 Rottneros Rottneros AB: Rottneros varslar 24 anställda vid Vallviks Bruk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Rottneros Notice to attend the Annual General Meeting in Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Rottneros Kallelse till årsstämma i Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Rottneros The Nominating Committee's proposals to the Board of Rottneros AB (publ) ahead of the 2023 AGM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Rottneros Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros AB (publ) inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-21 Rottneros Rottneros AB: Rottneros' Annual Report 2022 published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-21 Rottneros Rottneros AB: Rottneros årsredovisning 2022 publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Rottneros Rottneros AB: Rottneros tar nästa steg mot produktion av fibertråg i Polen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Rottneros Rottneros AB: Rottneros takes the next step towards production of fibre trays in Poland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Penser Access Penser Access: Väl rustad för potentiella utmaningar - Rottneros Analyser Visa Stäng
2023-02-02 Penser Access Penser Access: Intervju med Rottneros - Erik Penser Bank - 2 februari 2023 Analyser Visa Stäng
2023-02-02 Rottneros Rottneros AB: Rottneros bokslutskommuniké januari-december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 Rottneros Rottneros AB: Rottneros year-end report January-December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros' year-end and interim report Q4 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till presentation av Rottneros bokslutskommuniké och rapport för Q4 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Rottneros Rottneros AB: Rottneros financial reporting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Rottneros Rottneros AB: Rottneros finansiella rapportering 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Penser Access Penser Access: Intervju med Rottneros - Erik Penser Bank - 28 oktober 2022 Analyser Visa Stäng
2022-10-28 Penser Access Penser Access: Tecken på att den heta massmarknaden svalnar - Rottneros Analyser Visa Stäng
2022-10-27 Rottneros Rottneros AB: Redundancy negotiations at Rottneros Mill finalized Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Rottneros Rottneros AB: Rottneros interim report January-September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Rottneros Rottneros AB: Rottneros delårsrapport januari-september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros' interim report, Q3 2022 - corrected date Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q3 2022 - korrigerat datum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros' interim report, Q3 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q3 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Rottneros Nomination Committee appointed for AGM 2023 in Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Rottneros Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Rottneros Rottneros AB: The groundwood line in Rottneros Mill to be closed down, CTMP production planned to increase significantly Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Rottneros Rottneros AB: Sliplinjen i Rottneros Bruk avvecklas, CTMP-produktionen planeras öka väsentligt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Rottneros Rottneros AB: Förändring i Rottneros koncernledning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Rottneros Rottneros AB: Change in Rottneros' Group Management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-09 Rottneros Rottneros AB: Sofia Hidén ny platschef på Rottneros Bruk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-25 Penser Access Penser Access: Kapitaliserar på en stark massamarknad - Rottneros Analyser Visa Stäng
2022-07-25 Penser Access Penser Access: Intervju med Rottneros - Erik Penser Bank - 25 juli 2022 Analyser Visa Stäng
2022-07-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros Interim Report January-June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Rottneros Rottneros AB: Rottneros delårsrapport januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q2 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros' interim report, Q2 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Rottneros Rottneros AB: Invitatione: Learn more about high yield pulp Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-20 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan: Lär dig mer om högutbytesmassa Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 Rottneros Rottneros AB: Rottneros collaborates with Söderberg & Partners and RISE in the field of circular economy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Rottneros Rottneros AB: Rottneros samarbetar med Söderberg & Partners och RISE inom cirkulär ekonomi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3