Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-26 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Rottneros - Produktionsstörningar tyngde Q1-resultatet Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 26 Apr 2024 | Rottneros

Penser Access by Carnegie: Rottneros – Produktionsstörningar tyngde Q1-resultatet

Bra leveranser, högre försäljningspriser, men kraftigt fall i produktionen
Q1-resultatet påverkades kraftigt negativt av produktionsstörningar i Vallviks Bruk på grund av den stränga vinterkylan och vissa andra enskilda störningar. Produktionen föll med 15% y/y, vilket påverkade EBIT negativt med cirka 30 mkr. Nettoomsättningen sjönk med 3% y/y, rensat för slipmassavolymer som inte längre ingår i produktportföljen. Efterfrågan på massa var god och försäljningsvolymerna, exklusive slipmassa, ökade med 9%. Rottneros Bruk satte nytt produktionsrekord i kvartalet, +13%, för CTMP-massa. Massapriset steg med 12% i USD-termer q/q, vilket tillsammans med högre leveranser ökade omsättningen med 8% q/q. EBIT var 5 mkr (49) och det operativa kassaflödet var 60 mkr (104). Investeringar uppgick till 82 mkr och kan hänföras till utökad kapacitet, förnybar energi och underhållsinvesteringar.

Massacykeln har starkt momentum
Återhämtningen av Rottneros underliggande lönsamhet började redan i Q1, bortsett från produktionsstörningen. Den europeiska massaefterfrågan var +7% i jan-feb y/y, Rottneros viktigaste marknad. En stark efterfrågan i kombination med låga producentlager ger stöd för en fortsatt prisuppgång och vi räknar med att massapriset stiger till USD 1 550 per ton i maj eller juni, + 24% sedan årsskiftet. Vi utesluter inte heller ytterligare prisökningar från denna nivå givet hur stark den global massamarknad är just nu. Vi förväntar oss ett signifikant positiv lönsamhetbidrag från den nya CTMP-kapaciteten som startar upp i Rottneros Bruk under 2025. Den största risken i lönsamhetsförbättringens magnitud är det fortsatt stigande priset för vedråvara, men detta kan samtidigt också verka som en katalysator för en uthålligare massapriscykel.
 
Värdering och starka finanser ger stöd
Vi lämnar EPS 24e oförändrad, men sänker estimaten för 25-26e mellan 5-11% eftersom vi uppdaterat formen på vårt cykliska scenario. Vi förväntar oss fortsatt en god lönsamhetsåterhämtning under prognosperioden. Vi lämnar vårt DCF-baserade motiverade värde oförändrat på 14-15 kr efter att ha tagit i beaktande investeringarna i produktionskapacitet, förnyelsebar energi och förpackningar. Rottneros har starka finanser med en soliditet på 65% och en nettokassa på 12 mkr. Aktien värderas idag under eget kapital, P/EK 24e 0,9x, vilket är en historisk nivå som skapar en attraktiv risk-reward eftersom vårt positiva vinstscenario bygger på en god volymtillväxt, ett stigande massapris och en stabilisering av höga rörliga kostnader.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 26-04-2024 kl. 07:32: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/04/26/rottneros_20240425.pdf
Detta är en betald analys från Carnegie Investment Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/ 

2024-04-25 Rottneros Rottneros AB: Rottneros delårsrapport januari-mars 2024 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-25 Rottneros Rottneros AB: Rottneros interim report January-March 2024 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-11 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q1 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-11 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros' interim report for Q1 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-03-21 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Rottneros - Analyst Presentation Pressreleaser Visa Stäng
2024-03-20 Rottneros Rottneros AB: Bulletin from AGM in Rottneros Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-20 Rottneros Rottneros AB: Kommuniké från årsstämma i Rottneros Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-19 Rottneros Rottneros AB: Rottneros' Annual Report 2023 in English published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-18 Rottneros Rottneros AB: Vallviks Bruk missar miljömål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-28 Rottneros Rottneros AB: Rottneros årsredovisning 2023 publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-28 Rottneros Rottneros AB: Rottneros' Annual Report 2023 published Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-27 Rottneros Rottneros AB: New brand - Spring by Rottneros marks the Group's investment in CTMP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-27 Rottneros Rottneros AB: Nytt varumärke ­­­- Spring by Rottneros markerar koncernens satsning på CTMP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-19 Rottneros Rottneros AB: Klart med leverantörer till Rottneroskoncernens investering i förnyelsebar energi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-19 Rottneros Rottneros AB: Suppliers secured for Rottneros Group's investment in renewable energy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-19 Rottneros Kallelse till årsstämma i Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-19 Rottneros Notice to attend the Annual General Meeting in Rottneros AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-19 Rottneros The Nominating Committee's proposals to the Board of Rottneros AB (publ) ahead of the 2023 AGM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-19 Rottneros Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros AB (publ) inför årsstämman 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-02 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Rottneros - Tufft avslut på 2023, men lovande utsikter för 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-01 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Rottneros - Carnegie Investment Bank - 1 feb 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-01 Rottneros Rottneros AB: Rottneros year-end report Januari-December 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-01 Rottneros Rottneros AB: Rottneros bokslutskommuniké januari-december 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-19 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros' year-end and interim report for Q4 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-19 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till presentation av Rottneros bokslutskommuniké och rapport för Q4 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-14 Rottneros Rottneros AB: Rottneros invests in Blue Ocean Closures Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-14 Rottneros Rottneros AB: Rottneros investerar i Blue Ocean Closures Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-13 Rottneros Rottneros AB: Anna Jonhed utsedd till vd för Rottneros Packaging Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-13 Rottneros Rottneros AB: Anna Jonhed has been appointed CEO of Rottneros Packaging Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Penser Access Penser Access: Motståndskraftig lönsamhet trots tuffa marknadsförhållanden - Rottneros Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-26 Penser Access Penser Access: Intervju med Rottneros - Erik Penser Bank - 26 Oktober 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-26 Rottneros Rottneros AB: Rottneros interim report Januari-September 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Rottneros Rottneros AB: Rottneros delårsrapport januari-september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-16 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q3 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-16 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros' interim report for Q3 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-09 Rottneros Rottneros AB: Rottneros förlänger med Sting Bioeconomy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 Rottneros Nomination Committee appointed for AGM 2024 in Rottneros AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 Rottneros Valberedning utsedd inför årsstämma 2024 i Rottneros AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 Penser Access Penser Access: Starka finanser ger stöd i en tuff massamarknad - Rottneros Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-21 Penser Access Penser Access: Intervju med Rottneros - Erik Penser Bank - 21 juli 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-21 Rottneros Rottneros AB: Rottneros delårsrapport januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Rottneros Rottneros AB: Rottneros interim report January-June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Rottneros Rottneros AB: Invitation to Rottneros' interim report for Q2 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Rottneros Rottneros AB: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q2 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-05 Rottneros Rottneros AB: Rottneros säkrar långsiktig förnybar energi för sin verksamhet från EnBW Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-05 Rottneros Rottneros AB: Rottneros secures long-term renewable energy for its operations from EnBW Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Rottneros Rottneros AB: Rottneros refinansierar befintliga långfristiga faciliteter med hållbarhetslänk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Rottneros Rottneros AB: Rottneros refinances existing sustainability linked long-term facilities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3