AFFÄRSIDÉ

Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter, där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®, för behandling av opioidberoende. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: ORX

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 13 May 2024 | Orexo

Det går i rätt riktning

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Apr 2024 | Orexo

Valutavinden har vänt, effekten begrä…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Mar 2024 | Orexo

Stärka finanser

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Feb 2024 | Orexo

Motvind från valutan

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Nov 2023 | Orexo

Analyskommentar - Ansökan accepterad av…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Nov 2023 | Orexo

Går mot lönsamhet, men tillväxten dr…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Oct 2023 | Orexo

Analyskommentar - Negativt utfall i…

Läs analysen
Pressreleaser | 13 May 2024 | Orexo

Penser Access by Carnegie: Orexo: Det g…

Lutar åt det positiva Nettoomsättningen utvecklades något svagare än våra förväntningar i Q1(24) och den minskade med -12% Y/Y mot vår förväntan på -9%. Skillnaden ligger framför allt i större…

Läs mer
Pressreleaser | 10 May 2024 | Orexo

Orexo publishes prospectus and applies…

Pursuant to the terms and conditions for the Bonds, Orexo has undertaken to apply for admission to trading of the Bonds on the sustainable bond list of Nasdaq Stockholm. For…

Läs mer
Pressreleaser | 10 May 2024 | Orexo

Orexo offentliggör obligationsprospekt…

Enligt obligationsvillkoren har Orexo åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på listan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett…

Läs mer
Rapporter | 8 May 2024 | Orexo

Orexo Delårsrapport kv 1 2024

Året inleddes med ett positivt EBITDA Kv 1 2024 i korthet›    Total nettoomsättning SEK 139,3 m (158,8)›     EBITDA SEK 15,9 m (-41,1)›     Periodens resultat SEK -8,9 m (-63,9)›…

Läs mer
Rapporter | 8 May 2024 | Orexo

Orexo Q1 2024 Interim Report

Starting 2024 with a positive EBITDAQ1 2024 highlights›     Total net revenues of SEK 139.3 m (158.8)›     EBITDA of SEK 15.9 m (-41.1) ›     Net earnings of SEK -8.9 m…

Läs mer
Pressreleaser | 26 Apr 2024 | Orexo

Kommuniké från Orexo AB:s årsstämma…

Val av styrelse och revisor Årsstämman i Orexo AB (publ) den 26 april 2024 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Till…

Läs mer
Pressreleaser | 26 Apr 2024 | Orexo

Report from Orexo AB's annual general…

Election of the board of directors and auditor The annual general meeting in Orexo AB (publ) on 26 April 2024 resolved, in accordance with the nomination committee’s proposal, that the…

Läs mer
Pressreleaser | 25 Apr 2024 | Orexo

Penser Access by Carnegie: Orexo -…

Lägre försäljning men förbättrad lönsamhet Vi förväntar oss att Orexo visar en nettoomsättning för Q1(24) på 144,4 mkr (158,8), en minskning med -9% Y/Y. De lägre intäkterna som vi räknar…

Läs mer
Pressreleaser | 17 Apr 2024 | Orexo

Orexo förstärker patentskyddet i USA f…

I augusti 2023 beviljade USPTO det första patentet för OX640 i USA, vilket skyddar produkten fram till maj 2041. Det nyligen beviljade patentet, US Patent No. 11,957,647, utökar och förlänger…

Läs mer
Pressreleaser | 17 Apr 2024 | Orexo

Orexo extends patent protection for its…

In August 2023, the USPTO granted the first patent for OX640 in the US, providing protection until May 2041. The newly issued patent, US Patent No. 11,957,647, provides both expanded…

Läs mer

Kommande händelser

17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
6 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024