AFFÄRSIDÉ

Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter, där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®, för behandling av opioidberoende. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: ORX

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 28 Nov 2023 | Orexo

Analyskommentar - Ansökan accepterad av…

Affärsidé Orexo Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Nov 2023 | Orexo

Går mot lönsamhet, men tillväxten dr…

Affärsidé Orexo Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Oct 2023 | Orexo

Analyskommentar - Negativt utfall i…

Affärsidé Orexo Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Sep 2023 | Orexo

Analyskommentar - Lämnar in ny ansökan…

Affärsidé Orexo Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jul 2023 | Orexo

Analyskommentar - Väntad överklagan

Affärsidé Orexo Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2023 | Orexo

Det har vänt, men värderingen släpar

Affärsidé Orexo Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Jul 2023 | Orexo

Analyskommentar - Genomgående bra Q2-…

Affärsidé Orexo Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA…

Läs analysen
Pressreleaser | 6 Nov 2023 | Orexo

Penser Access: Intervju med Orexo - Erik…

Vi intervjuar VD Nikolaj Sörensen med anledning av bolagets Q3-rapport. Utöver den finansiella utvecklingen, så diskuterar vi beskedet om att partnerdiskussionerna om OX640 försenats. Vi får även en uppdatering om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Nov 2023 | Orexo

Penser Access: Går mot lönsamhet, men…

Blandat utfall i Q3 I det stora hela var siffrorna i Q3-rapporten relativt odramatiska. Nettoomsättning minskade y/y, men var snäppet högre än vad vi förväntade oss. Det som stack ut…

Läs hela nyheten
Rapporter | 2 Nov 2023 | Orexo

Orexo delårsrapport kv 3 2023

Stort steg närmare lansering av OX124 i USA Kv 3 2023 i korthet›    Total nettoomsättning SEK 156,1 m (161,0)›     EBITDA SEK -9,5 m (-32,4), EBITDA exklusive kostnader för legala processer…

Läs hela nyheten
Rapporter | 2 Nov 2023 | Orexo

Orexo Q3 2023 Interim Report

Big step forward in launching OX124 in the US Q3 2023 highlights›     Total net revenues of SEK 156.1 m (161.0)›     EBITDA of SEK -9.5 m (-32.4), EBITDA excluding costs…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2023 | Orexo

Orexo announces changes in the company's…

Nomination Committee. Robin Evers has more than 25 years of experience in the pharmaceutical industry, with expertise in the development of biologics, vaccines, and small molecule drugs from leading positions…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2023 | Orexo

Orexo meddelar förändringar i…

Robin Evers har mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsindustrin med expertis inom utveckling av biologiska läkemedel, vacciner och småmolekylära läkemedel från ledande positioner på Wyeth, Pfizer och sedan 2013…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Oct 2023 | Orexo

Orexo's Nomination Committee for the…

        Henrik Kjaer Hansen, (chairman, appointed by Novo Holdings A/S)         Claus Berner Møller, (appointed by ATP)[1]         Robert Florczykowski, (appointed by Third Dot)[2]         James Noble, (chairman of the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Oct 2023 | Orexo

Orexo:s valberedning inför årsstämman…

Henrik Kjaer Hansen, (valberedningens ordförande, utsedd av Novo Holdings A/S) Claus Berner Møller, (utsedd av ATP) [1] Robert Florczykowski, (utsedd av Third Dot) [2] James Noble, (styrelseordförande i Orexo) Valberedningen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Oct 2023 | Orexo

Report from Orexo's extraordinary…

Stockholm, Sweden, October 26, 2023 Election of new member of the board of directors The extraordinary general meeting in Orexo AB (publ) on 26 October 2023 resolved, in accordance with…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Oct 2023 | Orexo

Kommuniké från Orexo:s extra bolagsst…

Stockholm, den 26 oktober 2023 Val av ny styrelseledamot Extra bolagsstämman i Orexo AB (publ) den 26 oktober 2023 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
26 Apr 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3