AFFÄRSIDÉ

Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter, där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®, för behandling av opioidberoende. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Bransch: Sjukvård
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: ORX

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 22 May 2023 | Orexo

Krisvärdering inför viktiga besked

  Basaffären stabil Den samlade utvecklingen för Orexo har inledningsvis varit något bättre än vad vi räknat med, om än tyngd av tillfälligt höga kostnader för att driva kliniska studier…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2023 | Orexo

Analyskommentar - Viktigt besked för…

  Under gårdagen hölls ett öppet rådgivande möte i USA om ett potentiellt godkännande av neffy från ARS Pharma, som är en nasal akutbehandling med adrenalin vid allvarliga allergiska reaktioner.…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2023 | Orexo

Analyskommentar - Kontrollerad start av…

  Det rent siffermässiga i rapporten för Q1’23 var bättre än våra förväntningar. Nettoomsättningen i Q1’23 var bättre än vad vi räknade med och uppgick till 158,8 mkr, mot förväntade…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Apr 2023 | Orexo

Analyskommentar - Lansering av OX124 fö…

  Bolaget meddelar idag att deras registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för OX124 kommer att behöva uppdateras. Det handlar om tekniska utmaningar som uppkommit i processen för sekundärförpackning hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Feb 2023 | Orexo

Analyskommentar - Lämnar in ansökan f…

  Bolaget meddelar idag att en ansökan om marknadsgodkännande för OX124 (motmedel vid opioidöverdos) lämnats in till den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA. Om processen fortlöper friktionsfritt och i enlighet FDAs målsättningar…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2023 | Orexo

Lönsamheten förbättras under H2

  Rapporten levde upp till vår förväntan Det siffermässiga i Q4’22-rapporten var som förväntat relativt odramatiskt. Nettoomsättningen ökade med 8,4 procent till 156,1 mkr (144,0), men den hölls tillbaka av…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Jan 2023 | Orexo

Analyskommentar - Q4’22 kom in något…

  Bolaget rapporterar för Q4’22 en nettoomsättning på 156,1 mkr (144,0) mot vår förväntan på 161,0 mkr. Det var framför allt försäljningen av Zubsolv som kom in lägre än förväntat…

Läs analysen
Pressreleaser | 22 May 2023 | Orexo

Penser Access: Krisvärdering inför…

Basaffären stabil Den samlade utvecklingen för Orexo har inledningsvis varit något bättre än vad vi räknat med, om än tyngd av tillfälligt höga kostnader för att driva kliniska studier och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2023 | Orexo

Penser Access: Intervju med Orexo - Erik…

Orexo har nyligen släppt sin rapport för det första kvartalet 2023. För att följa upp rapporten har vi intervjuat VD Nikolaj Sørensen som kommenterar utvecklingen under perioden. Det är mycket…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Orexo

Orexo delårsrapport kv 1 2023

Verksamheten fokuseras på Orexos styrkor Kv 1 2023 i korthet Total nettoomsättning SEK 158,8 m (159,4) EBITDA SEK -41,1 m (2,8), EBITDA exklusive legala kostnader och ej återkommande kostnader för kliniska…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Orexo

Orexo Interim Report Q1 2023

Focusing operations on Orexo’s strengths Q1 2023 highlights Total net revenues of SEK 158.8 m (159.4) EBITDA of SEK -41.1 m (2.8), EBITDA excluding legal costs and costs for non-repeating clinical…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2023 | Orexo

Report from Orexo AB's annual general…

Uppsala, April 18, 2023 Election of the board of directors and auditor The annual general meeting in Orexo AB (publ) on 18 April 2023 resolved, in accordance with the nomination…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2023 | Orexo

Kommuniké från Orexo AB:s årsstämma

Uppsala, 18 april, 2023 Val av styrelse och revisor Årsstämman i Orexo AB (publ) den 18 april 2023 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Apr 2023 | Orexo

Penser Access: Intervju med Orexo - Erik…

Aktieanalytiker Klas Palin intervjuar Nikolaj Sørensen med anledning av bolagets senaste besked om en fördröjd ansökan till FDA för OX124. Därtill berör vi det aktuella konkurrensläget för produkten. Se intervjun…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Apr 2023 | Orexo

Orexo uppdaterar tidplanen för högdosl…

Den uppdaterade tidplanen beror på tekniska utmaningar med en utrustning som används i processen för sekundärförpackning som är en del av den outsourcade varuförsörjningskedjan för OX124. För att möta högt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Apr 2023 | Orexo

Orexo shares new timeline for the high-…

The updated timeline follows unexpected technical issues with the equipment used for the secondary packaging process in the outsourced supply chain for OX124 and there is a need for qualification…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Mar 2023 | Orexo

Orexo publicerar års- och hå…

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef: ”Genom färdigutvecklandet av OX124, och lanseringen av MODIA®, vässade vivårt erbjudande för opioidberoende patienter. Vår stärkta position innebär att vi har goda möjligheter att dra…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023