AFFÄRSIDÉ

Fingerprints är ett teknikbolag. Bolaget är idag specialiserade inom utveckling av teknologiska system som vidare används i avläsning av fingeravtryck. Bolagets produkter används som tillbehör i hemelektroniska produkter som mobiler, datorer, läsplattor och kort.

Bransch: IT
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: FING B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 26 Apr 2023 | Fingerprints

Tydliga bevis för att botten är bakom…

  Prispressen borde normaliseras när lagertömningen är bakom oss Försäljningen sjönk 65% organiskt i Q1 till 117 mkr (143 mkr i Q3’22 och 190 mkr i Q4’23). Efterfrågan på smartphones…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Apr 2023 | Fingerprints

Analyskommentar - Svag försäljning men…

  Lägsta försäljningen de senaste fem åren… Lagerneddragningar i värdekedjan för mobiltelefoner i Kina fortsatte att pressa Fingerprints försäljning under Q1. Försäljningen sjönk 65% organiskt till 177 mkr (143 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Jan 2023 | Fingerprints

Vi räknar med en successiv förbä…

  Botten var i Q3 – vi väntar oss en successiv förbättring framöver I linje med vad som kommunicerats drabbades Q4 fortsatt av den covid-relaterade nedgången i efterfrågan av smartphones…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Nov 2022 | Fingerprints

Nyemissionsvillkoren är publicerade

  Teckningskurs 3,02 kr per aktie – 12-13% utspädning Med ca 101 miljoner nya aktier och teckningskurs 3,02 kr tillförs Fingerprints ca 300 mkr i emissionen. Utöver detta kommer hybridernas…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Oct 2022 | Fingerprints

Q3 botten men räkna med ett par svåra…

  Tror att Q3 var botten Enligt bolaget har de nu börjat tömma sina lager vilket vi anser indikerar att försäljningen har ökat något från Q3 vilket innebär att vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Oct 2022 | Fingerprints

Analyskommentar - Är på botten

  Försäljningen kollapsade… Lagerneddragningar i leveranskedjan i mobilbranschen i Kina har gjort en redan svår efterfrågesituation ännu svårare och Fingerprints organiska tillväxt var -71% y/y och -48% q/q. Lagertömningen bedöms…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Oct 2022 | Fingerprints

Mobile i Kina hårdare drabbat än vad…

  Nedstängningarna i Kina verkar ha drabbat Mobile hårdare än vi förut trodde… Med tanke på att 98% av Fingerprints försäljning 2021 var i Kina har de drabbats oproportionerligt hårt…

Läs analysen
Pressreleaser | 24 May 2023 | Fingerprints

Kommuniké från årsstämman 2023 i…

Fingerprint Cards AB (publ) höll årsstämma i dag den 24 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av årsstämmans beslut. Utdelning Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska ske. Styrelse och revisor…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | Fingerprints

Bulletin from the 2023 Annual General…

Fingerprint Cards AB (publ) held its Annual General Meeting today on May 24, 2023. A summary of the resolutions passed by the Meeting is set out below. Dividend The Meeting…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2023 | Fingerprints

Fingerprint Cards AB (publ) publicerar…

Fingerprint Cards AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2022 på sin webbplats www.fingerprints.com . Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2023 | Fingerprints

Fingerprint Cards AB (publ) publishes…

Fingerprint Cards AB (publ) today published its annual report for the 2022 fiscal year on the company’s website www.fingerprints.com . This information is information Fingerprint Cards AB is obliged to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | Fingerprints

Penser Access: Tydliga bevis för att…

Prispressen borde normaliseras när lagertömningen är bakom oss Försäljningen sjönk 65% organiskt i Q1 till 117 mkr (143 mkr i Q3’22 och 190 mkr i Q4’23). Efterfrågan på smartphones och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | Fingerprints

Penser Access: Interview with…

Equity analyst Markus Almerud interviews Fingerprint’s CEO Ted Hansson after publication of its Q1 report. They discuss the status of the destocking of the mobile phone supply chain in China,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Fingerprints

Fingerprint Cards AB: Delårsrapport…

Viktiga punkter första kvartalet Kvartalets resultat påverkades, som förväntat och tidigare kommunicerat, av hög priskonkurrens och lägre volymer i relation till föregående år. Även om kombinationen av otillräcklig efterfrågan och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Fingerprints

Fingerprint Cards AB: Interim Report…

Highlights , first quarter As expected and previously communicated, the quarter’s results were impacted by intense price competition and lower volumes compared with the preceding year. Although the combination of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2023 | Fingerprints

Kallelse till årsstämma 2023 i…

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 (” Bolaget ”), kallas härmed till årsstämma klockan 15.00 onsdagen den 24 maj 2023 i Celsiussalen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Styrelsen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2023 | Fingerprints

Notice to attend the 2023 Annual General…

The shareholders of Fingerprint Cards AB (publ), Corp. Reg. No. 556154-2381 (hereinafter referred to as the “ Company ”), are hereby invited to attend the Annual General Meeting (“ A…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
19 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3