AFFÄRSIDÉ

Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Bransch: Industri
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: MIDW B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 20 Jul 2023 | Midway Holding

Förbättrade marginaler trots lägre…

Affärsidé  Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2023 | Midway Holding

Positiva effekter från strategisk…

Affärsidé  Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Apr 2023 | Midway Holding

Analyskommentar - ”First-take” på…

Affärsidé  Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2023 | Midway Holding

Väl positionerad för fortsatt lönsam…

Affärsidé  Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2022 | Midway Holding

Förändringsarbetet fortsätter i ofö…

Affärsidé  Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Fortsatt stark tillvä…

Affärsidé  Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Oct 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Adderar 150 mkr genom…

Affärsidé  Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Läs analysen
Pressreleaser | 12 Sep 2023 | Midway Holding

Midway utser Karin Larsson till Chief…

Karin Larsson har utsetts till Chief Communications and Sustainability Officer (CCSO) för Midway Holding AB, med tillträde under september 2023. Tjänsten är nyinrättad inom koncernen vilket avspeglar Midways ökade ambitioner…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jul 2023 | Midway Holding

Penser Access: Förbättrade marginaler…

Q2-resultatet svagare än väntat men visar ändå på styrka i en svår marknad Nettoomsättningen minskade med 5% till 311 mkr (327). Det organiska fallet var 23%, men förvärv kompenserade med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jul 2023 | Midway Holding

Penser Access: Intervju med Midway…

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar VD Sverker Lindberg och CFO Tomas Hilmarsson efter publicerad Q2-rapport. De diskuterar nyckelpunkter från andra kvartalet, komplicerad efterfrågesituation, marginalförbättringar, rörelsekapitalbindning och finansiell situation. Se intervjun på…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Jul 2023 | Midway Holding

Delårsrapport april-juni 2023 - Midway…

Andra kvartalet 2023 Nettoomsättningen minskade med 5 % till 311 (327) Mkr. Förvärv bidrog med 17 % och organiskt minskade omsättningen med 23 %. EBITA minskade med 6 Mkr och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Midway Holding

Penser Access: Intervju med Midway…

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar VD Sverker Lindberg och CFO Tomas Hilmarsson efter publicerad Q1-rapport. De diskuterar nyckelpunkter från det senaste kvartalet, efterfrågebild, marginalutveckling, omstrukturering, förvärvspotential, framtidsutsikter och utmaningar. Se intervjun…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Midway Holding

Penser Access: Positiva effekter från…

Q1-rapporten signalerar en bra start på året trots ett osäkert marknadsläge Nettoomsättningen ökade med 26% till 355 mkr (281). Förvärv bidrog med 22% och organisk tillväxt med 4% – ingen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Midway Holding

Midway Holding ABs årsstämma 2023

Midway Holding AB (publ) har i dag hållit årsstämma. Stämman fastställde årsredovisningen, inkluderande resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022, och beslöt att de disponibla medlen –…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2023 | Midway Holding

Delårsrapport januari-mars 2023 -…

Första kvartalet 2023 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 355 (281) Mkr. Förvärv bidrog med 22%. EBITA minskade med 2 Mkr och uppgick till 34 (36) Mkr. Rörelseresultatet minskade med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2023 | Midway Holding

Midway Holding presenterar ny…

Midway Holding genomför en omorganisation där verksamheten för NOM Holding / Norgeodesi inkluderas i affärsområdet Safe Access Solutions från och med kvartal 1 2023. För att underlätta jämförelser med föregående…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 Apr 2023 | Midway Holding

Midway Holding publicerar å…

Årsredovisningen för 2022 bifogas detta pressmeddelande både i pdf samt European Single Electronic Format (ESEF) och finns även tillgänglig på www.midwayholding.se . Tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023