AFFÄRSIDÉ

HAKI Safety är en internationell industrikoncern med fokus på säkerhetsprodukter och -lösningar som skapar säkra arbetsförhållanden på tillfälliga arbetsplatser. HAKIs produkter och tjänster riktar sig till fyra kundområden; Industri, Infrastruktur, Energi och Bygg & Anläggning. Dessa kundområden har olika konjunkturcykler, vilket balanserar svängningar i efterfrågan och leder till en stabilare tillväxt och lönsamhet. Efterfrågan drivs av befolkningstillväxt, urbanisering, växande regelverk och krav inom säkerhet och hållbarhet.

Bransch: Industri
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: HAKI B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

 

 

Senaste analysen | 15 Mar 2024 | HAKI Safety

Analyskommentar - Introducerar tydliga…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Feb 2024 | HAKI Safety

Ett bra avslut på 2023 visar på styrka…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Jan 2024 | HAKI Safety

Analyskommentar - Avyttrar FAS…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2023 | HAKI Safety

Analyskommentar - Planerar att byta namn…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2023 | HAKI Safety

Svagt Q3, men återhämtning mot slutet…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2023 | HAKI Safety

Förbättrade marginaler trots lägre…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2023 | HAKI Safety

Positiva effekter från strategisk…

Läs analysen
Pressreleaser | 22 Mar 2024 | HAKI Safety

Kallelse till årsstämma i HAKI Safety…

Aktieägarna i HAKI Safety AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 22 april 2024 kl. 16:00 på High Court, Gamla Hovrätten, Malmöhusvägen 1 i Malmö. Rätt till deltagande Rätt att…

Läs mer
Pressreleaser | 22 Mar 2024 | HAKI Safety

Notification of the Annual General…

The shareholders of HAKI Safety AB (publ) are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Monday, April 22, 2024, at 4:00 p.m. CEST at High Court, Gamla Hovrätten,…

Läs mer
Rapporter | 22 Mar 2024 | HAKI Safety

HAKI Safety publishes 2023 Annual Report…

HAKI Safety’s Annual Report for 2023 is now available to download on the Group’s website . A pdf version is attached to this press release. The Swedish Annual Report is…

Läs mer
Rapporter | 22 Mar 2024 | HAKI Safety

HAKI Safety publicerar årsredovisning f…

HAKI Safetys årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida . En pdf-version finns bifogad till detta pressmeddelande. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single…

Läs mer
Pressreleaser | 15 Mar 2024 | HAKI Safety

Penser Access by Carnegie: HAKI Safety…

Fördubblad nettoomsättningen på fyra år HAKI genomförde sin första kapitalmarknadsdag den 14 mars 2024. Bolaget tydliggjorde sin strategi och introducerade finansiella mål och utdelningspolicy. Nettoomsättningen ska vara 2 000 mkr…

Läs mer
Pressreleaser | 14 Mar 2024 | HAKI Safety

HAKI Safety presents financial targets…

HAKI Safety is arranging a Capital Markets Day today where the group’s strategy, financial targets and dividend policy are presented together with a new reporting structure. All presentations will be…

Läs mer
Pressreleaser | 14 Mar 2024 | HAKI Safety

HAKI Safety presenterar finansiella mål…

HAKI Safety anordnar idag en kapitalmarknadsdag där koncernens strategi, finansiella mål samt utdelningspolicy presenteras tillsammans med en ny rapporteringsstruktur. Samtliga presentationer kommer att finnas tillgängliga på www.hakisafety.se. – HAKI Safetys…

Läs mer
Pressreleaser | 13 Feb 2024 | HAKI Safety

HAKI Safety establishes a warehouse on…

HAKI Safety meets the increasing demand for safety products and solutions for the energy sector by establishing a warehouse and office in Stavanger, Norway. The establishment enables continued growth within…

Läs mer
Pressreleaser | 13 Feb 2024 | HAKI Safety

HAKI Safety etablerar verksamhet på den…

HAKI Safety möter den ökande efterfrågan på säkerhetsprodukter och -lösningar till energisektorn genom att etablera lager och kontor i Stavanger, Norge. Etableringen möjliggör fortsatt tillväxt inom systemställningar i aluminium till…

Läs mer
Pressreleaser | 9 Feb 2024 | HAKI Safety

Penser Access by Carnegie: Intervju med…

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar VD Sverker Lindberg och CFO Tomas Hilmarsson efter publicerad Q4-rapport. De diskuterar nyckelpunkter från det senaste kvartalet, rekordhög bruttomarginal, starka kassaflöden, effektivisering av försörjningskedjan, marknadstrender, förvärvsstrategi…

Läs mer

Kommande händelser

22 Apr 2024 | Årsstämma 2023
22 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 Apr 2024 | Halvårsutdelning
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
29 Oct 2024 | Halvårsutdelning
5 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024