AFFÄRSIDÉ

Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Bransch: Industri
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: MIDW B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 27 Apr 2023 | Midway Holding

Positiva effekter från strategisk…

  Q1-rapporten signalerar en bra start på året trots ett osäkert marknadsläge Nettoomsättningen ökade med 26% till 355 mkr (281). Förvärv bidrog med 22% och organisk tillväxt med 4% –…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Apr 2023 | Midway Holding

Analyskommentar - ”First-take” på…

  Positiv start på 2023 trots marknadsutmaningar och ett starkt tecken på att diversifiering mot fler marknadskategorier och geografier bär frukt. Nettoomsättningen steg med 26% till 355 mkr (281) och…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2023 | Midway Holding

Väl positionerad för fortsatt lönsam…

  2022 var ett starkt år trots utmaningar och marginalpress Nettoomsättningen steg med 11% till 261 mkr (236). Förvärv bidrog med +22% och den organiska tillväxten drog ner tillväxten med…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2022 | Midway Holding

Förändringsarbetet fortsätter i ofö…

  Fortsatt stark organisk tillväxt och ytterligare ett förvärv under kvartalet… Bortsett från Kanada, som såg en försvagning i slutet av kvartalet såg Midway ingen svaghet i marknaden – efterfrågan…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Fortsatt stark tillvä…

  Organiska tillväxten vår återigen stark med 31%. Safe Access Solutions, som växte försäljningen med 29% organiskt, såg en stark utveckling i Sverige och Storbritannien samt en fortsatt hög nivå…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Oct 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Adderar 150 mkr genom…

  Midway har annonserat att de förvärvar österrikiska EKRO Bausystem, en tillverkare av säkerhetsprodukter för arbete på temporära arbetsplatser. Bolaget omsatte 150 mkr 2021. Midway betalar EUR 7,5m eller ca…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Jul 2022 | Midway Holding

Fortsatt starkt momentum

  Fortsatt stark organiskt tillväxt… Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska…

Läs analysen
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Midway Holding

Penser Access: Intervju med Midway…

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar VD Sverker Lindberg och CFO Tomas Hilmarsson efter publicerad Q1-rapport. De diskuterar nyckelpunkter från det senaste kvartalet, efterfrågebild, marginalutveckling, omstrukturering, förvärvspotential, framtidsutsikter och utmaningar. Se intervjun…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Midway Holding

Penser Access: Positiva effekter från…

Q1-rapporten signalerar en bra start på året trots ett osäkert marknadsläge Nettoomsättningen ökade med 26% till 355 mkr (281). Förvärv bidrog med 22% och organisk tillväxt med 4% – ingen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Midway Holding

Midway Holding ABs årsstämma 2023

Midway Holding AB (publ) har i dag hållit årsstämma. Stämman fastställde årsredovisningen, inkluderande resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022, och beslöt att de disponibla medlen –…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2023 | Midway Holding

Delårsrapport januari-mars 2023 -…

Första kvartalet 2023 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 355 (281) Mkr. Förvärv bidrog med 22%. EBITA minskade med 2 Mkr och uppgick till 34 (36) Mkr. Rörelseresultatet minskade med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2023 | Midway Holding

Midway Holding presenterar ny…

Midway Holding genomför en omorganisation där verksamheten för NOM Holding / Norgeodesi inkluderas i affärsområdet Safe Access Solutions från och med kvartal 1 2023. För att underlätta jämförelser med föregående…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 Apr 2023 | Midway Holding

Midway Holding publicerar å…

Årsredovisningen för 2022 bifogas detta pressmeddelande både i pdf samt European Single Electronic Format (ESEF) och finns även tillgänglig på www.midwayholding.se . Tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Mar 2023 | Midway Holding

Kallelse till årsstämma i Midway…

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl. 16:00 på High Court, Gamla Hovrätten, Malmöhusvägen 1 i Malmö. Rätt till deltagande Rätt att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Feb 2023 | Midway Holding

Penser Access: Intervju med Midway…

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar VD Sverker Lindberg och CFO Tomas Hilmarsson efter publicerad Q4-rapport. De diskuterar nyckelpunkter från senaste kvartalet, organisk tillväxt, förvärv, marginalpress, omstrukturering, framtidsutsikter och utmaningar. Se intervjun…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Feb 2023 | Midway Holding

Penser Access: Väl positionerad för…

2022 var ett starkt år trots utmaningar och marginalpress Nettoomsättningen steg med 11% till 261 mkr (236). Förvärv bidrog med +22% och den organiska tillväxten drog ner tillväxten med 11%.…

Läs hela nyheten
Analyser | 8 Feb 2023 | Midway Holding

Bokslutskommuniké 2022 - Midway Holding…

Fjärde kvartalet 2022 Nettoomsättningen ökade med 11 % till 261 (236) Mkr. Förvärv bidrog med 22%. EBITA minskade med -29 Mkr till -15 (14) Mkr. Omstruktureringskostnader NOM Holding påverkade resultatet…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023