AFFÄRSIDÉ

Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Bransch: Industri
Marknad: Small Cap Stockholm
Tickerkod: MIDW B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 28 Oct 2022 | Midway Holding

Förändringsarbetet fortsätter i ofö…

Affärsidé  Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Fortsatt stark tillvä…

Affärsidé  Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Oct 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Adderar 150 mkr genom…

Affärsidé  Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Jul 2022 | Midway Holding

Fortsatt starkt momentum

Affärsidé  Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Fortsatt tillväxt med…

Affärsidé  Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jun 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Gör förvärv i…

Affärsidé  Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2022 | Midway Holding

Arbetet de senaste åren börjar ge…

Affärsidé  Midway Holding är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Läs analysen
Analyser | 28 Oct 2022 | Midway Holding

Penser Access: Förändringsarbetet…

Fortsatt stark organisk tillväxt och ytterligare ett förvärv under kvartalet… Bortsett från Kanada, som såg en försvagning i slutet av kvartalet såg Midway ingen svaghet i marknaden – efterfrågan är…

Läs hela nyheten
Analyser | 27 Oct 2022 | Midway Holding

Delårsrapport juli-september 2022 -…

Tredje kvartalet 2022 Nettoomsättningen ökade med 40 % till 299 (213) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 31 %. EBITA ökade med 2 Mkr till 25 (23) Mkr. Rörelseresultatet ökade…

Läs hela nyheten
Analyser | 3 Oct 2022 | Midway Holding

Midway Holding förvärvar österrikiska…

Midway Holding har, genom sitt största dotterbolag HAKI, tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det österrikiska företaget EKRO Bausystem GmbH, med tillträde den 4 oktober 2022. EKRO Bausystem…

Läs hela nyheten
Analyser | 2 Sep 2022 | Midway Holding

Midway Holding AB (publ) omorganiserar…

Midway Holding genomför per den 20 september 2022 en omorganisation för att ytterligare öka koncernens fokus på segmentet Safe Access Solutions. Omorganisationen innebär att Midway Holdings koncernledning utökas med HAKIs…

Läs hela nyheten
Analyser | 18 Jul 2022 | Midway Holding

Penser Access: Fortsatt starkt momentum…

Fortsatt stark organiskt tillväxt… Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska förvärv…

Läs hela nyheten
Analyser | 15 Jul 2022 | Midway Holding

Delårsrapport april-juni 2022 - Midway…

Andra kvartalet 2022 Nettoomsättningen ökade med 37 % och uppgick till 327 (239) Mkr. Tillväxten var uteslutande organisk. EBITA ökade med 11 Mkr och uppgick till 38 (27) Mkr. Rörelseresultatet…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Jun 2022 | Midway Holding

Midway Holding förvärvar Novakorp…

Midway Holding har, genom sitt största dotterbolag HAKI, tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det franska företaget Novakorp Systems SARL, med tillträde den 1 juli 2022. Novakorp Systems…

Läs hela nyheten
Analyser | 8 Jun 2022 | Midway Holding

Möt Tomas Hilmarsson ny CFO för Midway…

Som tidigare kommunicerats har Tomas Hilmarsson utsetts till ny CFO för Midway Holding AB och tillträder under juni 2022. Lär känna Tomas i bifogad film där han presenterar sig själv…

Läs hela nyheten
Analyser | 2 May 2022 | Midway Holding

Penser Access: Intervju med Midway…

Midway Holdings VD Sverker Lindberg och CFO Rikard Fransson intervjuas av aktieanalytiker Markus Almerud på Erik Penser Bank om den starka efterfrågan, utmaningarna med försörjningskedjorna, risken för marginalpress framgent och…

Läs hela nyheten
Analyser | 2 May 2022 | Midway Holding

Penser Access: Arbetet de senaste åren…

Fortsatt stark organiskt tillväxt… Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska förvärv…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
25 Apr 2023 | Årsstämma 2022
25 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3