AFFÄRSIDÉ

BTS är det internationellt konsult- och utbildningsföretaget inom strategisk implementation. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: BTS B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 16 May 2022 | BTS Group

Tillväxten imponerar

  Den organiska tillväxten imponerar… Nettoomsättningen uppgick till 524 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 24% varav 21% organisk. Omsättningen var 10% högre än våra estimat. EBIT uppgick till 45,6…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Apr 2022 | BTS Group

Starkare än någonsin vid VD-byte

  En era tar slut… BTS grundare och huvudägare Henrik Ekelund har meddelat att han efter 36 år kommer att lämna VD-posten den 16e maj. BTS har sedan bolaget börsnoterades…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | BTS Group

Stabilitet i osäkra tider

  Avslutar året starkt Omsättningen 2021 uppgick till 1 917 mkr vilket var ca 2% lägre än våra estimat. Rensat för FX motsvarar det en tillväxt om 13% vs. 2019.…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2022 | BTS Group

Analyskommentar - Stark avslutning p…

  Analyskommentar Omsättningen för helåret 2021 uppgick till 1 917 mkr vilket var ca 2% lägre än våra estimat. Rensat för fx motsvarar det en tillväxt om 13% vs 2019.…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2021 | BTS Group

Höjd guidance ger bränsle åt estimat…

  Starka siffror och höjd guidance Omsättningen i Q3 uppgick till 478 mkr vilket var i linje med konsensus. Det motsvarar en tillväxt om 15% vs 2019 och 40% vs…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2021 | BTS Group

Levererar ett rekordkvartal

  Krossar marknadens förväntningar Nettoomsättningen i Q2’21 uppgick till 480 mkr vs våra estimat om 418 mkr. Siffran motsvarar en tillväxt rensat för valutaeffekter mot Q2’19 med 11%. Bolaget gör…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 May 2021 | BTS Group

I linje med tidigare givna siffror

  Marginalen överraskar positivt BTS redovisar en omsättning om 388 mkr vilket var i linje med tidigare givna, preliminära siffror. Siffran motsvarar en valutajusterad tillväxt om 12% jämfört med 2019,…

Läs analysen
Pressreleaser | 9 Jun 2022 | BTS Group

Kallelse till extra bolagsstämma i BTS…

P R E S S R E L E A S E Stockholm den 9 juni 2022 Aktieägarna i BTS Group AB ( publ ) kallas härmed till extra bolagsstämma…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2022 | BTS Group

Notice of Extraordinary General Meeting…

P R E S S R E L E A S E Stockholm, June 9, 2022 The shareholders of BTS Group AB ( publ ) are hereby summoned to an…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2022 | BTS Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i BTS Group AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556566-7119 BTS Group AB Instrument SE0000805426 Aktie Innehavare Lannebo Fonder AB   Före transaktionen Antal aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 May 2022 | BTS Group

Kommuniké från BTS Group ABs årsstä…

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,80 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,40 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,40 SEK fastställdes tisdagen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 May 2022 | BTS Group

Bulletin from BTS Group AB's Annual…

The Annual General Meeting approved the proposed dividend to shareholders of SEK 4.80 per share, divided into two payment occasions of SEK 2.40 each. The record date for the first…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 May 2022 | BTS Group

BTS Group AB (publ) Interim report 1…

24 percent growth in the first quarter January 1 – March 31, 2022 Net sales amounted to MSEK 524 (388). Adjusted for changes in foreign exchange rates, sales increased 24…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 May 2022 | BTS Group

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1…

24 procent tillväxt i första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022 Nettoomsättningen uppgick till 524 (388) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 24 procent, varav 21 procent var…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2022 | BTS Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i BTS Group AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556566-7119 BTS Group AB Instrument SE0000805426 Aktie Innehavare Lannebo Fonder AB   Före transaktionen Antal aktier…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Apr 2022 | BTS Group

BTS Group AB:s årsredovisning för 2021…

P R E S S R E L E A S E Stockholm den 22 april 2022 STOCKHOLM, SVERIGE – BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Apr 2022 | BTS Group

BTS Group’s Annual Report 2021 now…

P R E S S R E L E A S E Stockholm, April 22, 2022 STOCKHOLM, SWEDEN – BTS GROUP AB (publ), a world leading global strategy implementation firm,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Jul 2022 | Extrastämma 2022
18 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
11 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
14 Nov 2022 | Halvårsutdelning