AFFÄRSIDÉ

BTS är det internationellt konsult- och utbildningsföretaget inom strategisk implementation. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: BTS B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 13 Nov 2023 | BTS Group

Genomför åtgärder för att stärka l…

Affärsidé BTS Group BTS Group är ett internationellt konsult- och utbildningsföretaget inom strategisk implementation. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Aug 2023 | BTS Group

Growth below our year end estimate but…

Affärsidé BTS Group BTS Group är ett internationellt konsult- och utbildningsföretaget inom strategisk implementation. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Aug 2023 | BTS Group

Avvaktande tillväxt men stark lö…

Affärsidé BTS Group BTS Group är ett internationellt konsult- och utbildningsföretaget inom strategisk implementation. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jun 2023 | BTS Group

Less conversation more action

Affärsidé BTS Group BTS Group är ett internationellt konsult- och utbildningsföretaget inom strategisk implementation. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jun 2023 | BTS Group

Less conversation, more action

Affärsidé BTS Group BTS Group är ett internationellt konsult- och utbildningsföretaget inom strategisk implementation. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2023 | BTS Group

En utmanande start på året

Affärsidé BTS Group BTS Group är ett internationellt konsult- och utbildningsföretaget inom strategisk implementation. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2023 | BTS Group

A challenging start to the year

Affärsidé BTS Group BTS Group är ett internationellt konsult- och utbildningsföretaget inom strategisk implementation. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Läs analysen
Pressreleaser | 14 Nov 2023 | BTS Group

Penser Access: Interview with BTS Group…

The CEO of BTS Group Jessica Skon discusses the Q3 earnings and why the company believes that it will be able to reach the full year outlook. Jessica is interviewed…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Nov 2023 | BTS Group

Penser Access: Genomför åtgärder för…

Lönsamheten viker i kvartalet Omsättningen i kvartalet uppgick till 633 mkr vilket rensat för valuta motsvarar -1%. Samtliga geografiska segment visar en valutajusterad tillväxt omkring noll vilket tyder på att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Nov 2023 | BTS Group

Full-year outlook kept despite cautious…

P R E S S  R E L E A S EStockholm, November 10, 2023 January 1 – September 30, 2023 Net sales amounted to MSEK 1,915 (1,805). Adjusted for…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Nov 2023 | BTS Group

Bibehållen prognos för helåret trots…

P R E S S R E L E A S EStockholm den 10 november 2023 1 januari – 30 september 2023 Nettoomsättningen uppgick till 1 915 (1 805) MSEK.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Nov 2023 | BTS Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i BTS Group AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556566-7119 BTS Group AB Instrument SE0000805426 B class shares Innehavare SEB Investment Management AB   Före…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Aug 2023 | BTS Group

Increased number of shares and votes in…

P R E S S  R E L E A S E Stockholm, August 31, 2023 STOCKHOLM, SWEDEN – BTS GROUP AB (publ), a leading global strategy implementation firm, has…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Aug 2023 | BTS Group

Ökat antal aktier och röster i BTS…

P R E S S R E L E A S E Stockholm den 31 augusti 2023 STOCKHOLM, SVERIGE – BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Aug 2023 | BTS Group

Carries out directed issue of B shares…

P R E S S  R E L E A S E Stockholm, August 24, 2023 STOCKHOLM, SWEDEN – The Board of Directors of BTS Group AB (publ), a world-leading…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Aug 2023 | BTS Group

Genomför riktad nyemission av B-aktier…

P R E S S R E L E A S E Stockholm den 24 augusti 2023     STOCKHOLM, SVERIGE – Styrelsen för BTS Group AB (publ), som är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Aug 2023 | BTS Group

Penser Access: Interview with BTS Group…

In this interview Equity research analyst Rikard Engberg discuss the Q2-results of BTS group and the opportunities that lies ahead with CEO Jessica Skon and Deputy CEO Philios Andreou. The…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023