Datum Titel Alternativ
2024-04-26 Produktionsstörningar tyngde Q1-resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-02 Tufft avslut på 2023, men lovande utsikter för 2024 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 2 Feb 2024 | Rottneros

Tufft avslut på 2023, men lovande utsikter för 2024

 

Q4 EBIT -100mkr

Q4 påverkades kraftigt negativt av låga massapriser, höga råvarupriser och underhållsstoppet i Vallviks bruk. Nettoomsättningen var 637 mkr (730), vilket är en minskning med 13% y/y. Justerat för nedläggningen av slipmassalinjen i Rottneros bruk sjönk omsättningen med endast 1%. Rottneros har under 2023 lyckats kompensera lägre massapriser med starka försäljningsvolymer vilka var 12% högre i Q4 y/y. Det genomsnittliga listpriset för NBSK i Q4 var 19% lägre y/y i både USD och SEK. Det är värt att notera att listpriset bottnade i Q3 2023 och var en procent högre i Q4 q/q. Vi räknar med att massapriset stiger med ytterligare 8% i Q1 2024 q/q. Vallviks årliga underhållsstopp i Q4 gav en negativ inverkan med cirka 70 mkr på EBIT-nivå.

En stabiliserad massamarknad ger lovande utsikter för 2024

Massamarknaden stabiliserade sig under Q4’23, vilket indikeras av balanserade producentlager och en fortsatt lagerminskning i hela värdekedjan. Massapriset bottnade i Q3’23 och steg med en procent i Q4’24. Vi räknar med att massapriset stiger med ytterligare 8% i Q1’24 q/q. Kostnadssituationen för vedråvara har förbättrats till följd av en ökad lokal tillgång och minskad import. Rottneros investeringsprojekt bidrar med tillväxt och kostnadseffektiviseringar under 2024. Vårt vinstscenario bygger på att massapriset stiger med 3% under 2024 y/y och att Rottneros försäljningsvolymer stiger med drygt 2% samtidigt som de rörliga kostnaderna stabiliserar sig på en hög nivå. Vi räknar inte med sjunkande kostnader i vårt scenario för 24-26e.

 

Värdering och starka finanser ger stöd

Vi sänker vår EPS 24e med 5% men samtidigt höjer vi EPS 25e med 13%, drivet av fortsatt höga rörliga kostnader som slutligen kompenseras av högre försäljningsvolymer och stigande massapris. Vi lämnar vårt DCF-baserade motiverade värde oförändrat på 14-15 kr efter att ha tagit i beaktande investeringarna i produktionskapacitet, förnyelsebar energi och förpackningar. Rottneros har starka finanser med en soliditet på 66% och en nettokassa på 105 mkr. Aktien värderas idag till 10% rabatt på eget kapital, P/EK 0,9x, vilket är en låg nivå som skapar en attraktiv risk-reward eftersom vårt vinstscenario bygger på volymtillväxt, stigande massapris och en stabilisering av höga rörliga kostnader. En oförändrad utdelning på 0,5 kr per aktie för 2023 ger extra stöd.

 

2023-10-27 Motståndskraftig lönsamhet trots tuffa marknadsförhållanden Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 Starka finanser ger stöd i en tuff massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Stabil start på 2023, men med tydliga utmaningar framöver Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Analyskommentar - Stabil start på 2023 trots en tydlig konjunkturavmattning Visa Stäng
2023-02-07 Väl rustad för potentiella utmaningar Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Tecken på att den heta massmarknaden svalnar Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-25 Kapitaliserar på en stark massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Analyskommentar - Rekordresultat i Q2 Visa Stäng
2022-04-29 Stark start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Investering i formpressade fibertråg Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-07 Låga multiplar men hög cyklisk risk Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Priserna slår igenom i resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Starkt resultat i spåren av stigande priser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Rätt i cykeln Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3