AFFÄRSIDÉ

Bokusgruppen är Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör som med starka och kompletterande varumärkena Bokus, Bokus Play och Akademibokhandeln når en mycket stor andel av Sveriges befolkning. Förutom böcker i alla kanaler och format erbjuds ett stort och inspirerande övrigt sortiment.

Bransch: Bokbranschen
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: BOKUS

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 29 Apr 2022 | Bokusgruppen

Bra start på året

  Förbättrat resultat i säsongsmässigt svagt första kvartal Bokusgruppen fortsatte på den inslagna vägen med resultatförstärkningar i Q1’22. Justerad EBITA om -2,2 mkr innebar en tydlig förbättring jämfört med -5,2…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2022 | Bokusgruppen

>7% direktavkastning

  Stark avslutning på året i det viktiga fjärde kvartalet Bokusgruppens rapport för det säsongsmässigt viktiga Q4’21 visade på en fin resultatutveckling, trots vissa covid-19-relaterade restriktioner inför julhandeln. Nettoomsättningen steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2021 | Bokusgruppen

28% underliggande EBITA-tillväxt

  Fortsatt stark utveckling i Q3’21 Bokusgruppen rapporterade ett justerat EBITA om 32,2 kr i Q3’21, upp 28% från 25,2 mkr i Q3’20. Försäljningen var i princip oförändrad, och det…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2021 | Bokusgruppen

En bra första rapport som noterat bolag…

  12% tillväxt i Q2’21, med bidrag både från butik och online Bokusgruppen inledde tillvaron som noterat bolag med att leverera en tillväxt på 12% i Q2’21 y/y. Samtidigt förbättrades…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Jun 2021 | Bokusgruppen

Första dagens handel indikerar god…

  Ledarposition på stabilt växande marknad Bokusgruppen är Sveriges ledande aktör inom distribution av böcker, med tydligt ledarskap inom butiker (70% marknadsandel), stark andraposition inom online (30%) och en utmanarställning…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2021 | Bokusgruppen

Många goda sidor

Vi tar upp bevakning av Bokusgruppen, som förväntas noteras i början av juni efter utdelning av aktierna i bolaget till Volatis stamaktieägare. Ledarposition på stabilt växande marknad Bokusgruppen är Sveriges…

Läs analysen
Pressreleaser | 1 Jun 2022 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Ola Maalsnes efterträ…

Ola Maalsnes har mångårig erfarenhet av CFO-roller i olika bolag och även erfarenhet av att verka i noterad miljö. Ola kommer senast från en CFO-roll på Ework Group AB. Jane…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2022 | Bokusgruppen

Resolutions at the annual general…

Adoption of income statements and balance sheets The annual general meeting adopted the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2022 | Bokusgruppen

Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB…

Fastställande av resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Vinstutdelningar Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie, att utbetalas…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB (publ) Interim Report…

Comments from the CEO Bokusgruppen began 2022 with an improvement in earnings. During the quarter, we saw a return from online shopping to stores, where sales are gradually increasing. Net…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport…

VD har ordet Bokusgruppen inledde 2022 med ett förbättrat resultat. Under kvartalet sågs en tillbakagång från online till butik, där försäljningen gradvis ökar. Nettoomsättningen minskade jämfört med samma kvartal 2021…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2022 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Inbjudan till…

Tid: Torsdag 28 april 2022, kl. 10:00 Bokusgruppens VD Maria Edsman och CFO Jane Jangenfeldt kommer att presentera delårsrapporten och svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Webbsändning Länk till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 Apr 2022 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Bokusgruppen publishes…

The Annual and Sustainability Report was published in Swedish the 31 March 2021 at 07:45 CEST. This information is information that Bokusgruppen AB (publ) is obliged to make public pursuant…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Apr 2022 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Bokusgruppen publishes…

The Annual and Sustainability Report was published in Swedish the 31 March 2021 at 07:45 CEST. Further information For more information, please contact Maria Edsman, CEO Bokusgruppen, on +46 76…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Mar 2022 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Bokusgruppen publicerar…

Års- och hållbarhetsredovisningen är en sammanställning av året som gått och beskriver Bokusgruppens mål, strategier och utveckling samt omvärlden bolaget verkar i. Års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på www.bokusgruppen.com samt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2022 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Kallelse till årsstä…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Bokusgruppen AB (publ), 559025-8637, håller årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 08.30 i Akademibokhandelns butik, Mäster Samuelsgatan 28, 111 57 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
14 Nov 2022 | Halvårsutdelning