Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-16 Corline Biomedical KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-02 Corline Biomedical Kardium har färdigställt patientrekryteringen inför ansökan om marknadsgodkännande Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-27 Corline Biomedical Draper vill förbättra ECMO-behandling med CHS™-coatad produkt Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-23 Corline Biomedical Corline Biomedical uppmärksammas i Privata affärer Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-15 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Corline Biomedical - Inga överraskningar – på ett bra sätt Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-14 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Corline Biomedical- Carnegie Investment Bank - 14 feb 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-14 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-14 Corline Biomedical Imperative Care rapporterar framgångsrik start av kliniska försök med CHS™-coatad produkt Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-14 Penser Access Penser Access: Lönsamhet i fokus - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 14 Nov 2023 | Corline Biomedical

Penser Access: Lönsamhet i fokus – Corline Biomedical

Rapportkommentar Q3
Corlines Q3-rapport levde inte upp till marknadens förväntningar. Försäljningen inom CHS-segmentet kom in på 5,3 mkr (7,0), vilket innebar en negativ tillväxt y/y. Vi har förståelse för att omsättningen kommer att vara slagig mellan kvartalen eftersom det fortsatt handlar om låga nivåer. Potentialen i nuvarande två kontrakt (~200 mkr/årligen under 60–80% EBIT-marginal) består och det essentiella är att framsteg görs för att få produkterna närmare ett marknadsgodkännande.

Fortsatt fokus på kostnadskontroll
Rörelseresultatet kom in på -8,0 mkr (-9,0) och kassan i slutet av perioden uppgick till 17 mkr. Bolaget fortsätter att prioritera lönsamhet och god kostnadskontroll. Medan CHS-segmentet är en lönsam del av verksamheten så bedömer vi att det kommer att krävas ett kapitaltillskott för att fullfölja fas II-studien med Renaparin. Vi modellerar i nuläget en emission om 20 mkr under 2024. Vi ser fram emot en start av fas II-studien inom kort.
 
Estimatjusteringar
Efter rapporten har vi valt att sänka våra försäljningsprognoser i närtid och antar en något mer utdragen försäljningskurva till dess att kundernas produkter går in i kommersiell fas. Avtal med nya kunder inom CHS utgör en potentiell uppsida i försäljningen på kort sikt. Corline arbetar för närvarande med fem ytterligare aktörer som potentiellt kommer mynna ut i konkreta avtal framöver.

Mot bakgrund av den sena studiestarten för Renaparin antar vi nu att ett potentiellt partneravtal för Renaparin och tillhörande förskottsbetalning (~30 mUSD) kommer att ingås under 2025 (tidigare 2024). Vårt motiverade värde uppgår till 31–33 kr (34–36) per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 14-11-2023 kl. 09:01: https://docs.penser.se/research/4994-C/clbio20231114.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/ 
 

2023-11-13 Penser Access Penser Access: Intervju med Corline Biomedical - Erik Penser Bank - 13 november 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-10 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-06 Corline Biomedical 12-månadersuppföljning stödjer säkerhet och indikerar positiv behandlingseffekt av Renaparin® Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-29 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Erhåller BfArM-godkännande att starta fas 2-studie Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-28 Penser Access Penser Access: Spännande höst väntar - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-24 Corline Biomedical Rättelse: Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-24 Corline Biomedical Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-21 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: CHS™-kund i Europa stärker finansieringen Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Potentiell kund i USA upphör med sin verksamhet Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-02 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Kardium behandlar första USA-patienterna i registreringsgrundande studie med CHS™-coatad kateter Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 Penser Access Penser Access: Imponerande avtal - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Corline Biomedical Rättelse av pressmeddelande: Corline Biomedical och Imperative Care ingår licens- och leveransavtal med miljardpotential Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Corline Biomedical Corline Biomedical och Imperative Care ingår licens- och leveransavtal med miljardpotential Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Corline Biomedical Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Penser Access Penser Access: Snart dags för Renaparin - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Penser Access Penser Access: Intervju med Corline Biomedical - Erik Penser Bank - 2 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Corline Biomedical Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årligutdelning
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
17 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024