Datum Titel Alternativ
2024-02-15 Inga överraskningar – på ett bra sätt Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-14 Lönsamhet i fokus Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 14 Nov 2023 | Corline Biomedical

Lönsamhet i fokus

 

Rapportkommentar Q3

Corlines Q3-rapport levde inte upp till marknadens förväntningar. Försäljningen inom CHS-segmentet kom in på 5,3 mkr (7,0), vilket innebar en negativ tillväxt y/y. Vi har förståelse för att omsättningen kommer att vara slagig mellan kvartalen eftersom det fortsatt handlar om låga nivåer. Potentialen i nuvarande två kontrakt (~200 mkr/årligen under 60–80% EBIT-marginal) består och det essentiella är att framsteg görs för att få produkterna närmare ett marknadsgodkännande.

Fortsatt fokus på kostnadskontroll

Rörelseresultatet kom in på -8,0 mkr (-9,0) och kassan i slutet av perioden uppgick till 17 mkr. Bolaget fortsätter att prioritera lönsamhet och god kostnadskontroll. Medan CHS-segmentet är en lönsam del av verksamheten så bedömer vi att det kommer att krävas ett kapitaltillskott för att fullfölja fas II-studien med Renaparin. Vi modellerar i nuläget en emission om 20 mkr under 2024. Vi ser fram emot en start av fas II-studien inom kort.

 

Estimatjusteringar

Efter rapporten har vi valt att sänka våra försäljningsprognoser i närtid och antar en något mer utdragen försäljningskurva till dess att kundernas produkter går in i kommersiell fas. Avtal med nya kunder inom CHS utgör en potentiell uppsida i försäljningen på kort sikt. Corline arbetar för närvarande med fem ytterligare aktörer som potentiellt kommer mynna ut i konkreta avtal framöver.

Mot bakgrund av den sena studiestarten för Renaparin antar vi nu att ett potentiellt partneravtal för Renaparin och tillhörande förskottsbetalning (~30 mUSD) kommer att ingås under 2025 (tidigare 2024). Vårt motiverade värde uppgår till 31–33 kr (34–36) per aktie.

 

2023-08-28 Spännande höst väntar Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Analyskommentar - Kund avslutar sin verksamhet Visa Stäng
2023-05-05 Imponerande avtal Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Imponerande avtal Visa Stäng
2023-05-03 Snart dags för Renaparin Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Analyskommentar - Kort rapportkommentar Visa Stäng
2023-03-16 Analyskommentar - Registreringsgrundande studie i gång Visa Stäng
2023-02-27 Fortsatt uppmuntrande utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Analyskommentar - Nya data stödjer Kardium-produkt Visa Stäng
2022-11-28 Nytt omsättningsrekord Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-25 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-11-23 Analyskommentar - Redo för fas II-studie Visa Stäng
2022-08-26 Solid utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Analyskommentar - Tilläggsavtal med Kardium Visa Stäng
2022-05-17 I en positiv trend Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Stark avslutning på året Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-26 I rätt riktning Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 Förlänger avtal med kund Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-10 Flyger under radarn Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årligutdelning
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
17 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024