Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-16 Corline Biomedical KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-02 Corline Biomedical Kardium har färdigställt patientrekryteringen inför ansökan om marknadsgodkännande Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-27 Corline Biomedical Draper vill förbättra ECMO-behandling med CHS™-coatad produkt Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-23 Corline Biomedical Corline Biomedical uppmärksammas i Privata affärer Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-15 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Corline Biomedical - Inga överraskningar – på ett bra sätt Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 15 Feb 2024 | Corline Biomedical

Penser Access by Carnegie: Corline Biomedical – Inga överraskningar – på ett bra sätt

Q4 – fortsatt stabilitet i försäljningen
Corlines Q4-rapport var i linje med våra förväntningar. Försäljningen kom in på 6,2 mkr (8,2) och justerat EBIT på -3,1 mkr (-1,4). Kassaflödet för perioden landade på 0,0 mkr (-2,5) och kassan uppgick i slutet av december till 17 mkr. Försäljning sker till bolagets kunder Kardium och Imperative Care i prekommersiell fas, det vill säga ytbeläggning av deras produkter för prekliniska och kliniska studier. Båda dessa kunders produkter befinner sig nu i klinisk fas och vi bedömer att försäljningsnivåerna kommer vara relativt stabila tills produkterna potentiellt erhåller marknadsgodkännande och går in i kommersiell fas.

Fortsatt arbete med att initiera RENAPAIR 02
Vi väntar fortsatt på att fas II-studien med Renaparin ska starta upp och börja rekrytera patienter. Enligt bolaget är det två saker som måste till innan detta sker: 1) teckna avtal med klinikerna (~75% är klara) och 2) få studieläkemedlet på plats. På grund av brist på visibilitet i processen har vi inga bra estimat på när studien kan initieras, men vi modellerar just nu för att första patienten kommer att rekryteras under H1 2024.
 
Lönsamhet och kassaflöde i fokus
Vårt intryck är att Corline kommer att ha lönsamhet som högsta prioritet i detta läge och vi bedömer att verksamheten kommer att drivas för att möjliggöra presentation av interimdata från RENAPAIR 02 innan ytterligare kapital behöver skjutas in. Utöver kassan på 17 mkr har bolaget en outnyttjad checkkredit om 5 mkr som ger ytterligare lite utrymme.

Vi genomför inga estimatjusteringar efter rapporten. Vårt motiverade värde uppgår fortsatt till 27-37 kronor per aktie. Det saknas tydliga triggers i närtid för att ta aktien till vårt motiverade värde, men vi fortsätter att framhålla Corline som ett intressant case för den långsiktige investeraren till en god risk/reward på nuvarande nivåer.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 15-02-2024 kl. 08:30: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/14/clbio20240215.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/ 

2024-02-14 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Corline Biomedical- Carnegie Investment Bank - 14 feb 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-14 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-14 Corline Biomedical Imperative Care rapporterar framgångsrik start av kliniska försök med CHS™-coatad produkt Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-14 Penser Access Penser Access: Lönsamhet i fokus - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-13 Penser Access Penser Access: Intervju med Corline Biomedical - Erik Penser Bank - 13 november 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-10 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-06 Corline Biomedical 12-månadersuppföljning stödjer säkerhet och indikerar positiv behandlingseffekt av Renaparin® Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-29 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Erhåller BfArM-godkännande att starta fas 2-studie Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-28 Penser Access Penser Access: Spännande höst väntar - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-24 Corline Biomedical Rättelse: Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-24 Corline Biomedical Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-21 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: CHS™-kund i Europa stärker finansieringen Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Potentiell kund i USA upphör med sin verksamhet Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-02 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Kardium behandlar första USA-patienterna i registreringsgrundande studie med CHS™-coatad kateter Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 Penser Access Penser Access: Imponerande avtal - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Corline Biomedical Rättelse av pressmeddelande: Corline Biomedical och Imperative Care ingår licens- och leveransavtal med miljardpotential Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Corline Biomedical Corline Biomedical och Imperative Care ingår licens- och leveransavtal med miljardpotential Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Corline Biomedical Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Penser Access Penser Access: Snart dags för Renaparin - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Penser Access Penser Access: Intervju med Corline Biomedical - Erik Penser Bank - 2 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Corline Biomedical Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årligutdelning
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
17 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024