Datum Titel Alternativ
2024-02-15 Inga överraskningar – på ett bra sätt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 15 Feb 2024 | Corline Biomedical

Inga överraskningar – på ett bra sätt

 

Q4 – fortsatt stabilitet i försäljningen

Corlines Q4-rapport var i linje med våra förväntningar. Försäljningen kom in på 6,2 mkr (8,2) och justerat EBIT på -3,1 mkr (-1,4). Kassaflödet för perioden landade på 0,0 mkr (-2,5) och kassan uppgick i slutet av december till 17 mkr. Försäljning sker till bolagets kunder Kardium och Imperative Care i prekommersiell fas, det vill säga ytbeläggning av deras produkter för prekliniska och kliniska studier. Båda dessa kunders produkter befinner sig nu i klinisk fas och vi bedömer att försäljningsnivåerna kommer vara relativt stabila tills produkterna potentiellt erhåller marknadsgodkännande och går in i kommersiell fas.

Fortsatt arbete med att initiera RENAPAIR 02

Vi väntar fortsatt på att fas II-studien med Renaparin ska starta upp och börja rekrytera patienter. Enligt bolaget är det två saker som måste till innan detta sker: 1) teckna avtal med klinikerna (~75% är klara) och 2) få studieläkemedlet på plats. På grund av brist på visibilitet i processen har vi inga bra estimat på när studien kan initieras, men vi modellerar just nu för att första patienten kommer att rekryteras under H1 2024.

 

Lönsamhet och kassaflöde i fokus

Vårt intryck är att Corline kommer att ha lönsamhet som högsta prioritet i detta läge och vi bedömer att verksamheten kommer att drivas för att möjliggöra presentation av interimdata från RENAPAIR 02 innan ytterligare kapital behöver skjutas in. Utöver kassan på 17 mkr har bolaget en outnyttjad checkkredit om 5 mkr som ger ytterligare lite utrymme.

Vi genomför inga estimatjusteringar efter rapporten. Vårt motiverade värde uppgår fortsatt till 27-37 kronor per aktie. Det saknas tydliga triggers i närtid för att ta aktien till vårt motiverade värde, men vi fortsätter att framhålla Corline som ett intressant case för den långsiktige investeraren till en god risk/reward på nuvarande nivåer.

 

2023-11-14 Lönsamhet i fokus Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-28 Spännande höst väntar Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Analyskommentar - Kund avslutar sin verksamhet Visa Stäng
2023-05-05 Imponerande avtal Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Imponerande avtal Visa Stäng
2023-05-03 Snart dags för Renaparin Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Analyskommentar - Kort rapportkommentar Visa Stäng
2023-03-16 Analyskommentar - Registreringsgrundande studie i gång Visa Stäng
2023-02-27 Fortsatt uppmuntrande utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Analyskommentar - Nya data stödjer Kardium-produkt Visa Stäng
2022-11-28 Nytt omsättningsrekord Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-25 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-11-23 Analyskommentar - Redo för fas II-studie Visa Stäng
2022-08-26 Solid utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Analyskommentar - Tilläggsavtal med Kardium Visa Stäng
2022-05-17 I en positiv trend Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Stark avslutning på året Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-26 I rätt riktning Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 Förlänger avtal med kund Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-10 Flyger under radarn Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årligutdelning
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
17 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024