Datum Titel Alternativ
2024-02-15 Inga överraskningar – på ett bra sätt Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-14 Lönsamhet i fokus Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-28 Spännande höst väntar Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Analyskommentar - Kund avslutar sin verksamhet Visa Stäng
2023-05-05 Imponerande avtal Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 5 May 2023 | Corline Biomedical

Imponerande avtal

 

Framsteg med Imperative Care

Corline meddelade under torsdagen att de ingått ett avtal med Imperative Care avseende licensrättigheter till bolagets ytbeläggningsteknologi (CHS). Avtalet har potential att generera 150 mkr till Corline årligen inom ett antal år. Det här är betydligt mer än de 35 mkr som tidigare estimerats inom ramen för samarbetet. Totalt beräknas detta avtal i sin helhet bidra med intäkter om >1mdkr, varav drygt 20 mkr förväntas bokas under 2023. Avtalet är mycket positivt för Corline och ett kvitto på den goda erfarenhet Imperative Care haft med CHS.

Vi värderar avtalet till 18kr/aktie

Vi värderar avtalet med Imperative Care till 380 mkr, motsvarande cirka 18 kr/aktie. Efter en framgångsrik utvecklingsfas och lanseringsfas för produkten (riskjust. 90%) gör vi ett antagande om att den årliga potentialen om 150 mkr uppnås under 2029 och att EBIT-marginalen på affären kommer att vara omkring 60%.

Endast detta avtal utgör i vår modell ett högre värde än Corlines nuvarande börsvärde och vi anser att aktiemarknaden misslyckas med att diskontera den fulla potentialen i bolaget. Vi bedömer att investerare kan behöva se att avtalen översätter till högre försäljningssiffror innan aktien kan ta fart på riktigt. För den långsiktige investeraren ser vi nuvarande nivå som ett fint tillfälle att ta position i aktien.

 

Höjer motiverat värde

Vi väljer att hålla våra estimat under 2023–2025 rätt konstanta då vi fortsatt har låg visibilitet i vad övriga avtal kan leverera i intäkter under dessa år. Däremot anser vi att risken i våra estimat, i och med Imperative-avtalet, har sjunkit väsentligt. Vi har även valt att flytta fram tidslinjen för avtalen med Kardium och kund#3 då vi bedömer att vår tidigare tidslinje kan varit lite i det aggressivaste laget. Vårt nya motiverade värde är 38–40 kronor (31–33) per aktie och reflekterar framför allt den högre estimerade potentialen för avtalet med Imperative Care.

 

2023-05-04 Analyskommentar - Imponerande avtal Visa Stäng
2023-05-03 Snart dags för Renaparin Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Analyskommentar - Kort rapportkommentar Visa Stäng
2023-03-16 Analyskommentar - Registreringsgrundande studie i gång Visa Stäng
2023-02-27 Fortsatt uppmuntrande utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Analyskommentar - Nya data stödjer Kardium-produkt Visa Stäng
2022-11-28 Nytt omsättningsrekord Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-25 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-11-23 Analyskommentar - Redo för fas II-studie Visa Stäng
2022-08-26 Solid utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Analyskommentar - Tilläggsavtal med Kardium Visa Stäng
2022-05-17 I en positiv trend Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Stark avslutning på året Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-26 I rätt riktning Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 Förlänger avtal med kund Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-10 Flyger under radarn Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årligutdelning
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
17 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024