Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-16 Corline Biomedical KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-02 Corline Biomedical Kardium har färdigställt patientrekryteringen inför ansökan om marknadsgodkännande Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-27 Corline Biomedical Draper vill förbättra ECMO-behandling med CHS™-coatad produkt Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-23 Corline Biomedical Corline Biomedical uppmärksammas i Privata affärer Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-15 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Corline Biomedical - Inga överraskningar – på ett bra sätt Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-14 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Corline Biomedical- Carnegie Investment Bank - 14 feb 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-14 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-14 Corline Biomedical Imperative Care rapporterar framgångsrik start av kliniska försök med CHS™-coatad produkt Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 14 Dec 2023 | Corline Biomedical

Imperative Care rapporterar framgångsrik start av kliniska försök med CHS™-coatad produkt

 

Corline Biomedical AB (”Corline”) har ett licens- och leveransavtal med det amerikanska strokevårdsbolaget Imperative Care. Imperative Care meddelar idag att man inlett kliniska försök med sitt CHS™-coatade stentsystem för behandling av neurovaskulära aneurysmer. Tre patienter har behandlats i Japan med lyckat resultat och samtliga har lämnat sjukhuset utan att några komplikationer rapporterats. En kombination av Imperative Cares produktdesign och Corlines antitrombotiska yta CHS™ möjliggör helt nya, effektivare, säkrare och enklare behandlingsmöjligheter inom en stor del av det neurovaskulära området.

Aneurysm är en onormal utbuktning på ett blodkärl som kan brista och orsaka blödning. I det neurovaskulära kärlsystemet ger brustna (rupterade) aneurysmer blödande stroke i hjärnan vilket i 50 % av fallen är direkt dödliga. 6,7 miljoner människor i USA beräknas ha en (icke-rupterad) aneurysm och varje år drabbas 30 000 individer i USA av aneurysm som brister och ger blödning i hjärnan som följd. (https://www.bafound.org/statistics-and-facts/)

Icke-rupterade neurovaskulära aneurysmer behandals rutinmässigt med implantat. Rupterade aneurysmer är särskilt svårbehandlade eftersom implantat som vanligen används för att behandla aneurysmer kan orsaka blodproppar i hjärnan. För att undvika proppbildning i anslutningen till implantatbehandling erhåller patienterna två olika typer av systemiska blodproppshämmande läkemedel (Double Antiplatelet Therpay, DAPT). Det hittills olösta problemet har varit att man inte kan behandla blödande aneurysmer med stentsystem eftersom medicineringen som används för att minska blodproppsrisken i förhållande till implantatet samtidigt ökar blödningsrisken för patienten, som i de här fallen alltså redan har en blödande aneurysm.

Den produkt som utvecklas av Imperative Care i nära samarbete med Corline och där kliniska tester nu inletts ändrar helt spelplanen för dessa patienter genom att erbjuda ett revolutionerande behandlingsalternativ – ett stentsystem där patienten enbart behöver magnecyl för att hantera blodproppsrisken (Single Antiplatelet Therapy, SAPT). Därmed ökar inte blödningsbenägenheten och aneurysm-patienter (rupterade såväl som icke-rupterade) får tillgång till ett effektivt behandlingsalternativ som är säkrare och enklare för patienter och sjukvården. Imperative Cares stentsystem coatas med Corlines antitrombotiska yta CHS™ för att minimera risken för blodproppsbildning utan DAPT.

Imperative Care rapporterar idag om de tre första aneurysm-patienterna som behandlats med stentsystemet, samtliga rekryterade i Japan. Alla tre patienterna lämnade sjukhuset efter 48 timmar, med enbart magnecyl-behandling för att hantera blodproppsrisk. Inga komplikationer har rapporterats i samband med behandling och särskilt bör framhållas att inga händelser som relaterar till blodproppar har noterats.

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar:

“Imperative Care är ett fantastiskt företag och vi gratulerar dem till de välförtjänta framgångarna som rapporteras i dagens pressmedelande! Vi har tillsammans med Imperative Care utvecklat en revolutionerande produkt och det är med stor tillfredställelse jag konstaterar att den kliniska utvärderingen startat och att de första signalerna är mycket positiva. Vi har tidigare kommunicerat en årlig försäljningspotential överstigande 150 MSEK för Corlines del för den här produkten, men den totala potentialen för Corline relaterat till samarbetet med Imperative Care är svårt att överskatta.”

Imperative Cares syn på teknologin och dess potential, även utanför det neurovaskulära området, kommenteras av bolagets styrelseordförande och CEO, Fred Khosravi:

”…we are deeply committed to making this innovative and critically important technology a major force in future neurovascular treatments. In addition to the neurovascular applications, we believe that a single antiplatetet stent could make an important contribution in other targets in the vascular system”.

  

För Imperative Cares pressmeddelande, se https://imperativecare.com/news/
  

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2023.

 

 

Corline Biomedical AB , noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Corline är ett fas 2-bolag med fokus på att utveckla Renaparin® för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter med Corline antitrombotiska CHS™-yta och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada för användning av CHS™ och Corline bidrar till avancerad klinisk utveckling för kunders produkter som coatats med CHS™. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

Bilaga


2023-11-14 Penser Access Penser Access: Lönsamhet i fokus - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-13 Penser Access Penser Access: Intervju med Corline Biomedical - Erik Penser Bank - 13 november 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-10 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-06 Corline Biomedical 12-månadersuppföljning stödjer säkerhet och indikerar positiv behandlingseffekt av Renaparin® Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-29 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Erhåller BfArM-godkännande att starta fas 2-studie Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-28 Penser Access Penser Access: Spännande höst väntar - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-24 Corline Biomedical Rättelse: Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-24 Corline Biomedical Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-21 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: CHS™-kund i Europa stärker finansieringen Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Potentiell kund i USA upphör med sin verksamhet Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-02 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Kardium behandlar första USA-patienterna i registreringsgrundande studie med CHS™-coatad kateter Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 Penser Access Penser Access: Imponerande avtal - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Corline Biomedical Rättelse av pressmeddelande: Corline Biomedical och Imperative Care ingår licens- och leveransavtal med miljardpotential Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Corline Biomedical Corline Biomedical och Imperative Care ingår licens- och leveransavtal med miljardpotential Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Corline Biomedical Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Penser Access Penser Access: Snart dags för Renaparin - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Penser Access Penser Access: Intervju med Corline Biomedical - Erik Penser Bank - 2 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Corline Biomedical Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årligutdelning
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
17 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024