Datum Titel Alternativ
2024-02-15 Inga överraskningar – på ett bra sätt Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-14 Lönsamhet i fokus Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-28 Spännande höst väntar Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Analyskommentar - Kund avslutar sin verksamhet Visa Stäng
2023-05-05 Imponerande avtal Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Imponerande avtal Visa Stäng
2023-05-03 Snart dags för Renaparin Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 3 May 2023 | Corline Biomedical

Snart dags för Renaparin

 

Fortsatt starkt på intäktssidan

Corline levererade under torsdagen en stark rapport som var i linje med våra förväntningar. Försäljningen växte över 100% y/y och landade på 7,4 mkr. All försäljning inom den medicintekniska verksamheten är fortsatt i ett prekommersiellt stadie och volymerna är därav relativt låga (men kraftigt växande). Rörelseresultatet kom in på 1,0 mkr (-0,8 mkr) och kassan i slutet av perioden uppgick till cirka 20 mkr.

Vi förväntar oss studiestart för Renaparin under Q3

Corline kommer att skicka in en ny ansökan för studiestart i Tyskland och Österrike för sin fas II-studie med Renaparin (RENAPAIR 02) och har sedan tidigare grönt ljus att starta i Storbritannien. Parallellt pågår arbetet med tillverkning av studieläkemedel. Vårt huvudscenario är att studien kan starta någon gång under det tredje kvartalet i år.

Vi antar i nuläget att Renaparin kommer att licensieras ut till en partner efter positiva fas II-resultat (riskjusterat med 40%) under 2024, vilket förklarar den dramatiska intäktsökningen under 2024. Vi behåller i nuläget denna tidslinje, men kommer följa patientrekryteringen och kalibrera tidslinjen allt eftersom vi ser hur rekryteringen löper på.

 

Ett bra val i sektorn

Efter rapporten gör vi inga estimatjusteringar och vi upprepar vårt motiverade värde om 31–33 kronor per aktie. Corline-aktien har utvecklats starkt under den senaste månaden och vi ser fortsatt aktien som ett bra val i sektorn då bolaget närmar sig kassaflödespositivtet och därmed har en lägre riskprofil jämfört med andra bolag – till en fortsatt god potential på sikt.

 

2023-04-28 Analyskommentar - Kort rapportkommentar Visa Stäng
2023-03-16 Analyskommentar - Registreringsgrundande studie i gång Visa Stäng
2023-02-27 Fortsatt uppmuntrande utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Analyskommentar - Nya data stödjer Kardium-produkt Visa Stäng
2022-11-28 Nytt omsättningsrekord Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-25 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-11-23 Analyskommentar - Redo för fas II-studie Visa Stäng
2022-08-26 Solid utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Analyskommentar - Tilläggsavtal med Kardium Visa Stäng
2022-05-17 I en positiv trend Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Stark avslutning på året Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-26 I rätt riktning Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 Förlänger avtal med kund Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-10 Flyger under radarn Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årligutdelning
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
17 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024