Datum Titel Alternativ
2024-02-22 Högre motiverat värde från lägre avkastningskrav Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-16 Stark avslutning på 2023 ger goda förutsättningar för 2024e Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Förstärkning av bruttomarginalen och god kostnadskontroll Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 30 Oct 2023 | Bokusgruppen

Förstärkning av bruttomarginalen och god kostnadskontroll

 

Stark Q3’23 drivet av högre bruttomarginaler och god kostnadskontroll

Bokusgruppen levererade en stark Q3’23 drivet av en högre bruttomarginal och god kostnadskontroll av övriga kostnader. Sammantaget ökade justerat EBITA till 22,0 (14,9) mkr, en tillväxt på 48%. Bruttomarginalen ökade till 42,6% (39,5%), marginellt påverkad av ett elstöd på 1,5 mkr. Den främsta orsaken till ökningen är bra prisrealiseringar och framför allt en ökad andel egna märkesvaror (EMV) som andel av produktmixen. I Akademibokhandeln butik uppgick andel EMV till 26,2%, upp från 25,2% i Q3’22. Försäljningstillväxten var marginellt negativ, -1,2%. Akademibokhandeln butik ökade med 4%, vilket förklaras av prisjusteringar. Onlineverksamheterna i Bokus var svagare, -8%, samtidigt som Akademibokhandeln online växte 7%.

Bra resultat trots motvindar från alla håll

Bokusgruppen levererar ett starkt resultat givet stora utmaningar. Hög inflation och höga räntor sänker konsumtionsförmågan hos kunderna givet reallönesänkningar och höga räntekostnader. Samtidigt har hyreshöjningar och löneavtal varit historiskt höga för bolaget. Detta har höjt de underliggande fasta kostnaderna väsentligt. Trots dessa utmaningar har bolaget förbättrat resultatet y/y i Q3’23 tack var högre bruttomarginaler och god kostnadskontroll. Vi höjer därmed våra prognoser för innevarande år väsentligt, men behåller våra prognoser för 2024e och 2025e i stort sett oförändrade. De trender kring bruttomarginaler och kostnadskontroll som vi nu ser finns reflekterat i våra prognoser för 24e och 25e, men de har infallit tidigare än vad vi tidigare väntade oss.

 

Låg värdering i en stabil och kassaflödesgenererande verksamhet

Vi justerar ner vårt motiverade värde marginellt till 44-46 (46-48) kr då börsvärdet nu ligger under 500 mkr, vilket ökar vår småbolagspremie. Underliggande höjer vi vårt DCF-värde. Bokusgruppen har starka varumärken, är ett välskött bolag i en bransch som präglas av låg risk. Bolaget kommer fortsatt att generera starka kassaflöden då kunderna normalt betalar kontant, men bolaget har normala leverantörskrediter.

 

2023-07-17 Bra resultat i utmanande miljö Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Utmanande kvartal men ökad marknadsandel och högre bruttomarginal Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Satsningar på Online ger styrka på sikt Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Analyskommentar - Stabil bruttomarginal men Svagare EBITA på grund av satsningar på online Visa Stäng
2022-07-15 Tillväxten i butik visar på robust affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Stark utveckling i butik Visa Stäng
2022-04-29 Bra start på året Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-21 >7% direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-28 28% underliggande EBITA-tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 En bra första rapport som noterat bolag Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-07 Första dagens handel indikerar god uppsida Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Många goda sidor Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Halvårsutdelning
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Halvårsutdelning