Datum Titel Alternativ
2024-02-22 Högre motiverat värde från lägre avkastningskrav Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-16 Stark avslutning på 2023 ger goda förutsättningar för 2024e Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 16 Feb 2024 | Bokusgruppen

Stark avslutning på 2023 ger goda förutsättningar för 2024e

 

Stark försäljningstillväxt i Q4’23 och EBITA-marginalen över bolagets målsättning för 2023

Bokusgruppen rapporterade en stark avslutning på 2023 med 8% tillväxt i Q4’23 kombinerat med högre bruttomarginaler och god kostnadskontroll. EBITA ökade med 48% y/y och på rullande 12M fortsatte den positiva trenden. Bolaget uppnådde därmed sin målsättning på 6% EBITA-marginal för helåret, ett styrketecken. Bruttomarginalen fortsatte att utvecklas starkt i kvartalet och fortsätter därmed den starka trenden från de senaste åren. Efter sju raka kvartal med svag tillväxt innebar Q4’23 en märkbar förbättring där alla segment uppvisade tillväxt, med Akademibokhandeln Online som den klart lysande stjärnan med 25% tillväxt y/y. Utdelningen höjdes till 3,25 kr/aktie, ett styrketecken. Den starka utvecklingen leder till högre prognoser och högre motiverat värde. Med en utdelning som vi bedömer är uthållig är aktien lågt värderad både på direktavkastning och DCF.

Höjda prognoser för 2024e, stabila för 2025e

Med den starka utvecklingen som bas höjer vi våra prognoser framför allt för 2024e. Vi förväntar oss ett starkt 2024e drivet av bättre tillväxt efter två svaga år för Bokus Online, men även en fortsatt tillväxt för det största segmentet, Akademibokandeln Butik. Böcker och övrigt sortiment (spel, pyssel och pussel) fortsätter att vara billiga nöjen och den starka tillväxten i Q4’23 indikerar att konsumentens aptit på Bokusgruppens produkter är robust, trots alla de makroekonomiska motvindar som konsumenten är exponerad mot för tillfället. Vi förväntar oss även en fortsatt förstärkning av bruttomarginalen, i linje med historiken, där effektiv prissättning och en högre andel egna märkesvaror är de viktigaste drivkrafterna.

 

Återgång till mer normala förhållanden ger fortsatt stor potential

Bokusgruppen är inne i en intensiv period av investeringar i erbjudande och logistik, där en stor del av den positiva effekten fortfarande ligger framför oss. Samtidigt har bolaget varit exponerat mot svåra förhållanden vad gäller svag konsumentefterfrågan, höga löneökningar och stora hyreshöjningar. Trots det har bolaget lyckats hantera situationen med bruttomarginalökningar och god kostnadskontroll. I takt med förbättrad konsumentkonjunktur, en normaliserad kostnadsbild och effekterna av egna åtgärder, ser vi en stark vinsttillväxt till en relativt låg risk de närmaste åren. Vi höjer vårt DCF-värde till 48 kr (45) per aktie men ökar spannet till 43-53 (44-46) kr per aktie.

 

2023-10-30 Förstärkning av bruttomarginalen och god kostnadskontroll Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 Bra resultat i utmanande miljö Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Utmanande kvartal men ökad marknadsandel och högre bruttomarginal Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Satsningar på Online ger styrka på sikt Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Analyskommentar - Stabil bruttomarginal men Svagare EBITA på grund av satsningar på online Visa Stäng
2022-07-15 Tillväxten i butik visar på robust affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Stark utveckling i butik Visa Stäng
2022-04-29 Bra start på året Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-21 >7% direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-28 28% underliggande EBITA-tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 En bra första rapport som noterat bolag Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-07 Första dagens handel indikerar god uppsida Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Många goda sidor Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Halvårsutdelning
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Halvårsutdelning