Datum Titel Alternativ
2024-02-22 Högre motiverat värde från lägre avkastningskrav Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-16 Stark avslutning på 2023 ger goda förutsättningar för 2024e Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Förstärkning av bruttomarginalen och god kostnadskontroll Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 Bra resultat i utmanande miljö Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Utmanande kvartal men ökad marknadsandel och högre bruttomarginal Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 17 Feb 2023 | Bokusgruppen

Utmanande kvartal men ökad marknadsandel och högre bruttomarginal

 

Utmanande kvartal på grund av externa och interna faktorer

Bokusgruppen rapporterade ett relativt svagt resultat för Q4’22, normalt sett en säsongsmässigt stark period. EBIT på 64 mkr var klart lägre än motsvarande period föregående år (97 mkr). Även om kvartalet innehöll engångskostnader på 8 mkr, är resultatet under våra förväntningar. En kombination av svag konsumentkonjunktur och interna problem med byte av logistikpartner gjorde att den viktiga julhandeln inte levererade som planerat. Dessutom har bolaget satsat på offensiva åtgärder i form av ökad marknadsföring och byte av IT-plattform, vilket har ökat kostnadsbördan.

Ökad marknadsandel i online och högre bruttomarginal

Onlinekanalerna (Akademibokhandeln & Bokus Online) minskade försäljningen med 5,7% vilket är bättre än e-handeln i stort som minskade med 9%, vilket indikerar en ökad marknadsandel. Försäljningsminskningen beror på en kombination av återgång till butik och problem med logistikbyte. Digitala böcker ökade med 12,3% drivet av marknadsföringsinsatser. Trots utmaningar med inflation lyckades Bokusgruppen öka bruttomarginalen för helåret 2022 till rekordhöga 40,5% (38,4%).

 

Kostnadsbesparingar annonserade men 2023e kommer bli ett utmanande år

Bolaget lanserar ett kostnadsbesparingsprogram vilket orsaker extrakostnader på 8 mkr i Q4’22. Trots detta kommer 2023e bli ett utmanande år. En svag konsumentkonjunktur, hyreshöjningar på i många fall 10-11% och övriga kostnadsökningar är en ogynnsam mix. Vi sänker våra estimat väsentligt, vilket även påverkar vår utdelningsprognos. Vi justerar även ner vårt motiverade värde till 51-53 kr (55-57kr). Under 2023e kommer dock aktien ge en direktavkastning på 8%.

 

2022-10-26 Satsningar på Online ger styrka på sikt Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Analyskommentar - Stabil bruttomarginal men Svagare EBITA på grund av satsningar på online Visa Stäng
2022-07-15 Tillväxten i butik visar på robust affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Stark utveckling i butik Visa Stäng
2022-04-29 Bra start på året Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-21 >7% direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-28 28% underliggande EBITA-tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 En bra första rapport som noterat bolag Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-07 Första dagens handel indikerar god uppsida Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Många goda sidor Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Halvårsutdelning
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Halvårsutdelning