Datum Titel Alternativ
2024-02-22 Högre motiverat värde från lägre avkastningskrav Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-16 Stark avslutning på 2023 ger goda förutsättningar för 2024e Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Förstärkning av bruttomarginalen och god kostnadskontroll Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 Bra resultat i utmanande miljö Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 28 Apr 2023 | Bokusgruppen

Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1

 

Bra tillväxt i en utmanande miljö

Bokusgruppen rapporterade ett starkt resultat givet de utmaningar som möter konsumentnära verksamheter. Försäljningen växte drygt 1% y/y med stark tillväxt i Akademibokhandeln, både i butik och online. Butik, som är den huvudsakliga verksamheten, växte 9%, med 7% tillväxt i den betydligt mindre onlineverksamheten. Bokus online utvecklades svagare, -8%, där framför allt studentlitteratur verkar ha det tufft i en miljö av prishöjningar och allmänt svag konsumentefterfrågan. Kundbeteendet präglas, enligt bolaget av den miljö vi befinner oss i, med ett skifte mot billigare produkter och färre artiklar per köp.

Genomförda prishöjningar höjer bruttomarginalen

Bolaget har genomfört selektiva prishöjningar för att parera kostnadsinflationen av varor och övriga kostnader, vilket har höjt bruttomarginalen med 200 BP. Detta leder till ett positivt EBITA -resultat i det säsongsmässigt svaga Q1. Vi anser att det är ett styrketecken och belyser bolagets starka varumärke i framför allt Akademibokhandeln då prishöjningarna har accepterats av kunderna. Den högre bruttomarginalen medför högre estimat från vår sida då vi bedömer den som uthållig. Förändringen blir stor för innevarande år i %, men är mer beskedlig i absoluta termer.

 

Attraktiv värderad aktie till relativt låg risk i en sektor med stora utmaningar

Vi anser att Bokusgruppens aktie är lågt värderad relativt vår DCF-värdering med låg operationell risk. Vi justerar vårt motiverade värde till 46-48 kr på grund av en högre finansiell nettoskuld, vilket påverkar vårt DCF-värde. Bolaget drabbas just nu av en mängd externa faktorer som höga hyreshöjningar, en svag konsumentkonjunktur och högre priser på inköpt material. Samtidigt är kostnadsnivån momentant hög på grund av investeringar i IT och logistik. Därmed är resultatet i Q1 ett styrketecken. Vi bedömer att vinstcykeln kommer att vända till det positiva när dessa faktorer ebbar ut, vilket bör leda till en omvärdering av aktien.

 

2023-02-17 Utmanande kvartal men ökad marknadsandel och högre bruttomarginal Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Satsningar på Online ger styrka på sikt Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Analyskommentar - Stabil bruttomarginal men Svagare EBITA på grund av satsningar på online Visa Stäng
2022-07-15 Tillväxten i butik visar på robust affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Stark utveckling i butik Visa Stäng
2022-04-29 Bra start på året Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-21 >7% direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-28 28% underliggande EBITA-tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 En bra första rapport som noterat bolag Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-07 Första dagens handel indikerar god uppsida Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Många goda sidor Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Halvårsutdelning
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Halvårsutdelning