Datum Titel Alternativ
2024-02-22 Högre motiverat värde från lägre avkastningskrav Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 22 Feb 2024 | Bokusgruppen

Högre motiverat värde från lägre avkastningskrav

 

Högre motiverat värde

Vi höjer vårt motiverade värde till 49-59 kr (43-53) per aktie på grund av ett lägre avkastningskrav. Bolagets marknadsvärde motiverar inte längre den högsta nivån på vårt avkastningskrav, och vi minskar därmed avkastningskravet med två procentenheter i vår DCF-beräkning. Vi gör inga förändringar i övrigt.

Stark rapport och hög direktavkastning ger begränsad risk i aktien

Den solida rapporten för Q4’23 i kombination med aktiens höga direktavkastning, som vi anser vara uthållig, gör att vi ser nedsidan i aktien som begränsad. Detta talar för att aktiens nuvarande nivå inte är temporär, och därmed skall beaktas i aktievärderingen.

 

Bra hantering av ett utmanande år ger bra startpunkt för fortsatt tillväxt

Bokusgruppen har hanterat den utmanande situationen med svag konsumentkonjunktur och stora kostnadsökningar från löner och hyror på ett utmärkt sätt. Därmed är bolaget väl rustat för att ta del av förbättrade utsikter för konsumenten i form av stigande reallöner och en allmänt mer positiv situation.

 

2024-02-16 Stark avslutning på 2023 ger goda förutsättningar för 2024e Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Förstärkning av bruttomarginalen och god kostnadskontroll Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 Bra resultat i utmanande miljö Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Utmanande kvartal men ökad marknadsandel och högre bruttomarginal Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Satsningar på Online ger styrka på sikt Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Analyskommentar - Stabil bruttomarginal men Svagare EBITA på grund av satsningar på online Visa Stäng
2022-07-15 Tillväxten i butik visar på robust affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Stark utveckling i butik Visa Stäng
2022-04-29 Bra start på året Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-21 >7% direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-28 28% underliggande EBITA-tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 En bra första rapport som noterat bolag Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-07 Första dagens handel indikerar god uppsida Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Många goda sidor Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Halvårsutdelning
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Halvårsutdelning