Datum Titel Alternativ
2024-02-22 Högre motiverat värde från lägre avkastningskrav Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-16 Stark avslutning på 2023 ger goda förutsättningar för 2024e Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Förstärkning av bruttomarginalen och god kostnadskontroll Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 Bra resultat i utmanande miljö Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 17 Jul 2023 | Bokusgruppen

Bra resultat i utmanande miljö

 

Bra resultat givet utmanande förutsättningar

Bokusgruppen rapporterade EBITA på -23,5 mkr, att jämföra med -21,6 mkr i Q2’22 (justerat för engångsposter i form av en stor pensionsåterbäring), i det säsongsmässigt svaga andra kvartalet. Försäljningen var oförändrad mot samma period föregående år. Bokusgruppen verkar i en utmanande miljö med svag konsumentefterfrågan och stora kostnadsökningar i form av hyror och lönekostnader. Bolaget har genomfört prisjusteringar samt stängt en butik permanent och lagt ytterligare en i malpåse. Oförändrad försäljning får därmed anses vara en bra utveckling. Prisjusteringar har lett till en ökning av bruttomarginalen med 1,3 procentenheter y/y. Den stigande trenden i bruttomarginalen som bolaget har uppvisat under de senaste åren fortsätter därmed.

Stark utveckling Akademibokhandeln, svagare i Bokus online och lansering av Bokus Reader

Akademibokhandeln butik växte med 3% y/y, och Akademibokhandeln online växte med 19%, vilket får anses vara ett gott kvitto på Akademibokhandelns starka varumärke. Bokus Online minskade med knappt 7%, där mycket av försvagningen förklaras av studentlitteratur. Bolaget har även lanserat en ny produktlinje; Bokus Reader – en app för konsumtion av styckköpta digitala e- och ljudböcker. Detta ökar kundnyttan till en begränsad insats.

 

Vi håller prognoser och motiverat värde oförändrat – årets resultat beror på hur Q4 utvecklas

Vi lämnar prognoser i absoluta tal och motiverat värde i stort sett oförändrat. Utvecklingen i Q2’23 har begränsad påverkan på helåret, då det viktiga 4:e kvartalet är så pass avgörande. Många av de faktorer som tynger konsumenten fortsätter att prägla makroekonomin, även om räntetoppen rycker allt närmare enligt många bedömare. Bokkonsumtion är dock en relativt begränsad del av konsumentens plånbok, och Bokusgruppen bör klara sig relativt väl även i dagens utmanande landskap. I takt med att den makroekonomiska motvinden mojnar, bör en bättre balans mellan efterfrågan och kostnadsinflation ge en bra grogrund för vinsttillväxt, och därmed en omvärdering av aktien.

 

2023-04-28 Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Utmanande kvartal men ökad marknadsandel och högre bruttomarginal Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Satsningar på Online ger styrka på sikt Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Analyskommentar - Stabil bruttomarginal men Svagare EBITA på grund av satsningar på online Visa Stäng
2022-07-15 Tillväxten i butik visar på robust affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Stark utveckling i butik Visa Stäng
2022-04-29 Bra start på året Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-21 >7% direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-28 28% underliggande EBITA-tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 En bra första rapport som noterat bolag Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-07 Första dagens handel indikerar god uppsida Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Många goda sidor Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Halvårsutdelning
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Halvårsutdelning