Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-04-28 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midway Holding Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 28 Apr 2021 | Midway Holding

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midway Holding Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Midway Holding Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556323-2536 Midway Holding Aktiebolag
Instrument SE0000122657 aktier
Innehavare Joel Eklund
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 395 397
Antal rösträtter 1 780 335
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-04-28
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 1 364 515
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 1 364 515
Andel
 – aktier 4,99 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 1,17 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 1,17 % 1 364 515
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 1,17 % 1 364 515
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 1 364 515
 – andel av rösträtter 1,17 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2021-03-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midway Holding Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-08 MIDWAY HOLDING MIDWAY HOLDING: Penser Access: Midway Holding - Svagare än väntat för Safe Access Solutions Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 MIDWAY HOLDING MIDWAY HOLDING: Penser Access: Midway Holding - HAKI överraskar positivt Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-17 MIDWAY HOLDING MIDWAY HOLDING: Penser Access: Midway Holding - En starkare ställning Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022