Senaste analysen | 20 Jul 2023 | Midway Holding

Förbättrade marginaler trots lägre…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2023 | Midway Holding

Positiva effekter från strategisk…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Apr 2023 | Midway Holding

Analyskommentar - ”First-take” på…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2023 | Midway Holding

Väl positionerad för fortsatt lönsam…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2022 | Midway Holding

Förändringsarbetet fortsätter i ofö…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Fortsatt stark tillvä…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Oct 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Adderar 150 mkr genom…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-07-20 Förbättrade marginaler trots lägre volymer och negativ mixeffekt Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Positiva effekter från strategisk diversifiering och förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Analyskommentar - ”First-take” på Q1-resultatet Visa Stäng
2023-02-09 Väl positionerad för fortsatt lönsam tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Förändringsarbetet fortsätter i oförminskad skala Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Analyskommentar - Fortsatt stark tillväxt men viss marginalpress Visa Stäng
2022-10-04 Analyskommentar - Adderar 150 mkr genom förvärvet av EKRO Bausystem Visa Stäng
2022-07-18 Fortsatt starkt momentum Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Fortsatt tillväxt med god lönsamhet i Q2 Visa Stäng
2022-06-23 Analyskommentar - Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Visa Stäng
2022-05-02 Arbetet de senaste åren börjar ge frukt Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Mer positiva i sina uttalanden Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Vertemax driver tillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-20 Bra Q2, men inte så stark som det först verkade Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Återhämtning runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 Når högre höjder Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-08 Svagare än väntat för Safe Access Solutions Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 HAKI överraskar positivt Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 En starkare ställning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023