Datum Titel Alternativ
2024-05-16 I väntan på att transaktionsmarknaden tar fart Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-16 Stark avslutning på 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-21 Engångsposter påverkar positivt men utmaningar i projekten Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-28 Rekordkvartal i Q2’23 Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Resultat bättre än Q1’22 och fortsatt uppbyggnad av projektportföljen Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Fortsatt utökning av projektportföljen Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Stor projektportfölj med bred geografisk exponering till låg värdering Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Inga projektförsäljningar under kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Analyskommentar - Neutral rapport Visa Stäng
2022-10-18 Projektförsäljning och starkare underliggande marknad höjer estimat och värde Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Analyskommentar - Säljer Sol- och lagringsprojekt i USA Visa Stäng
2022-08-31 Bra projektleverans i Q2'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Analyskommentar - Stark Q2 Visa Stäng
2022-05-19 Större projektportfölj men Norge tynger Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Analyskommentar - Svagt Q1 resultat Visa Stäng
2022-04-19 Analyskommentar - Ett första steg på vägen att återupprätta förtroendet Visa Stäng
2022-02-21 Guidance pekar på lägre marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-06 Problemen med Öyfjellet fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Svagt Q3 men långa bilden intakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Oförändrat på lång sikt Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Eolus förvärvar ännu ett projekt Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-23 Eolus förvärvar projekt Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-21 Covid-19 påverkar Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-22 Låg marginal som väntat Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Eolus Vind - En pionjär inom svensk vindkraft Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-09 Ytterligare stöd till redan stabil projektpipeline Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 God visibilitet trots kortsiktig påverkan Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Förlängning av projektportföljen lyfter potentialen Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Tilltagande dis 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-15 Øyfjellet möjlig trigger för extrautdelning Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-05 Klara utsikter till 2021e, disigare därefter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Fortsätter beta av sin dignande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Omsättning på 9 miljarder i pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Starkt kvartal ett led i resan mot en ny nivå Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 Fortsatt ljust trots stark utveckling i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Potentiell fördubbling av redan fyrdubblad orderstock Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 Väl rustad inför kommande expansionsfas Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Ökad visibilitet och volatilitet i verksamheten Visa Stäng
2017-07-06 Minskad potential för stor extrautdelning framöver Visa Stäng
2017-04-21 Tydlig återhämtning trots pressat elcertifikatspris Visa Stäng
2017-01-27 Ökad projektaktivitet 2017 Visa Stäng
2016-10-27 Väl rustat för 2017 Visa Stäng
2016-07-07 Fortsatt svagt inför återhämtningen 2016/17 Visa Stäng
2016-04-22 Ljusa utsikter trots mellanår Visa Stäng
2016-01-29 Mellanår innan potentiell ny homerun med Google Visa Stäng
2015-10-28 Hög potential i både verksamhet och värdering Visa Stäng
2015-07-08 Betydande omvärderingspotential efter utskiftning Visa Stäng
2015-04-29 Extrautdelning större än väntat Visa Stäng
2015-01-23 Snabb lageravveckling höjer utsikterna Visa Stäng
2015-01-21 Googleparker skapar utrymme för extrautdelning Visa Stäng
2014-12-03 Framtungt år 2014/2015 Visa Stäng
2014-10-31 Svagt slut blir gynnsam start för kommande två åren Visa Stäng
2014-07-09 Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet Share on twitter Visa Stäng
2014-04-30 Ökat tryck på att leverera andra halvåret Visa Stäng
2014-01-24 Hög aktivitet trots svag marknad Visa Stäng

Kommande händelser

29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024