Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Elanders AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 15 May 2023 | Elanders

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Elanders AB

Flaggningsmeddelande i Elanders AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556008-1621 Elanders AB
Instrument SE0000119299 ELAN B
Innehavare Svolder AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 487 320
Antal rösträtter 3 487 320
 
Transaktionen
Datum 2023-05-15
Gränsvärde för antal aktier 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 3 550 000
 – direkt innehavda rösträtter 3 550 000
 – indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 – aktier 10 %
 – direkt innehavda rösträtter 6,9 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,9 % 3 550 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 6,9 % 3 550 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 3 550 000
 – andel av rösträtter 6,9 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2023-05-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Elanders AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Elanders: Engångsposter belastade resultatet i Q1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Elanders Elanders’ subsidiary ReuseIT Sweden AB starts up collaboration with Kjell & Company concerning recycling and reuse of IT equipment Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-08 Elanders Elanders dotterföretag ReuseIT Sweden AB inleder samarbete med Kjell & Company rörande pantning och återanvändning av IT-utrustning Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-24 Penser Access Penser Access: Se igenom den tillfälliga svagheten - Elanders Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Elanders Elanders AB: Rapport från årsstämman 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Elanders Elanders AB: Report from the Annual General Meeting 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Elanders Elanders AB: Delårsrapport januari – mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Elanders Elanders AB: Quarterly Report January – March 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-14 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Elanders - Erik Penser Bank - April 14th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-13 Elanders Elanders reports preliminary result for the first quarter 2023 and corrects historical errors of some MSEK 70 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-13 Elanders Elanders rapporterar preliminärt resultat för första kvartalet 2023 samt justerar för historiska felaktigheter om cirka 70 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 Elanders Elanders announces date of Quarterly Report January-March 2023 and Conference Call Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 Elanders Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-mars 2023 och telefonkonferens Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-20 Elanders Notice to attend Elanders’ Annual General Meeting 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-20 Elanders Kallelse till Elanders årsstämma 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-20 Elanders Elanders publishes the 2022 Annual and Sustainability Report Rapporter Visa Stäng
2023-03-20 Elanders Elanders publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-03-13 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Elanders - Erik Penser Bank - March 13th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-20 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Elanders: Levererar klart bättre Q4 trots utmanande omvärld Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Elanders Tre nya ledamöter föreslås till Elanders styrelse Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-27 Elanders Three new members proposed to Elanders' Board of Directors Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-25 Penser Access Penser Access: Börjar se tecken på förändringar av försörjningskedjorna - Elanders Analyser Visa Stäng
2023-01-25 Penser Access Penser Access: Intervju med Elanders - Erik Penser Bank - 24 januari 2023 Analyser Visa Stäng
2023-01-23 Elanders Elanders AB: Year-end Report 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-23 Elanders Elanders AB: Bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-09 Elanders Elanders announces date of 2022 Year End Report and Conference Call Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-09 Elanders Elanders publicerar datum för bokslutskommuniké 2022 och telefonkonferens Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-16 Elanders Elanders implements structural measures regarding non-profitable parts of the road transportation operations in Germany, which entails one-off costs of approximately SEK 50 million Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-16 Elanders Elanders genomför strukturåtgärder avseende ej lönsamma delar av vägtransportverksamheten i Tyskland, vilket medför engångskostnader om cirka 50 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-09 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Elanders - Erik Penser Bank - November 8th 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-03 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Elanders: Betydande resultatlyft i en komplex miljö Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Penser Access Penser Access: Intervju med Elanders - Erik Penser Bank - 17 oktober 2022 Analyser Visa Stäng
2022-10-18 Penser Access Penser Access: Höjer estimaten med 6-8% på en bra rapport - Elanders Analyser Visa Stäng
2022-10-17 Elanders Elanders AB: Delårsrapport januari – september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-17 Elanders Elanders AB: Quarterly Report January – September 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-29 Elanders Elanders – nya inringningsdetaljer för telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-29 Elanders Elanders – new call-in details for the conference call in connection with the Quarterly Report January-September 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 Elanders Elanders announces date of Quarterly Report January-September 2022 and Conference Call Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 Elanders Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-september 2022 och telefonkonferens Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-04 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Elanders: Ökade satsningar inom Life Cycle Management Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Penser Access Penser Access: Marginalen fortsatte att expandera - Elanders Analyser Visa Stäng
2022-07-12 Elanders Elanders AB: Quarterly Report January – June 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-07-12 Elanders Elanders AB: Delårsrapport januari – juni 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-07-01 Elanders Elanders makes another acquisition and strengthens its offer in Life Cycle Management and Technical Logistics in the UK Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-01 Elanders Elanders gör ytterligare ett förvärv och stärker sitt erbjudande inom Life Cycle Management i Storbritannien Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-28 Elanders Elanders announces date of Quarterly Report January-June 2022 and Conference Call Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-28 Elanders Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-juni 2022 och telefonkonferens Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-20 Elanders Elanders will have a positive impact on the result of some MSEK 50 from merger of associated company Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-20 Elanders Elanders får positiv resultateffekt om cirka 50 Mkr från fusion av intresseföretag Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

12 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1