Datum Titel Alternativ
2024-05-21 Analyskommentar - Tecknar avtal med Servi Group Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-25 Påskeffekt och en arbetsdag mindre Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-21 Stark avslutning på ett utmanande år Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Analyskommentar - Tecknar rikstäckande ramavtal med Kammarkollegiet Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Fortsätter att växa i oroliga tider Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 30 Oct 2023 | CAG Group

Fortsätter att växa i oroliga tider

 

Uppvisar en mycket stabil utveckling

Under det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 182 mkr (177), vilket motsvarar en tillväxt om 2,5%, varav 1,6% organisk tillväxt och 0,9% förvärvad. Detta trots att årets kvartal innehöll en dag färre än fjolårets jämförelsekvartal, vilket visar på att efterfrågan är fortsatt stabil på CAGs tjänster. Den stabila efterfrågan återspeglas även i att intäktsfördelningen per segment är konstant sedan Q2. Justerad EBITA uppgick till 11,3 (11,3), vilket innebär att marginalen uppgick till 6,2% (6,4). CAG fortsätter att amortera på skulderna, samt får från och med detta kvartal ränta på kassan som bidrar med en positiv effekt på över 1 mkr jämfört med tidigare.

Utvecklingen i linje med våra prognoser, genomför inga förändringar

Vi genomför inga prognosförändringar till följd av att kvartalets utfall var i linje med våra förväntningar. Fortsatt stabil efterfrågan från CAGs kundsegment i kombination med att marknaden efterfrågar mer erfarna konsulter gör att vi fortsätter att vara positiva. Ser vi till andra aktörer på marknaden har utvecklingen de senaste kvartalen varit minskande omsättning och marginalkontraktion. Vad vi förstått beror det bland annat på lägre beläggningsgrad hos mindre erfarna konsulter. I kombination med att CAG fortsätter att anställa och söka nya medarbetare tyder de på att även ledningen ser en fortsatt positiv framtid.

 

Behåller vårt motiverade värde och positiva syn

Då bolagets finansiella utveckling fortsätter att utvecklas väl samtidigt som värderingen på marknaden varit relativt konstant behåller vi vårt motiverade värde om 118-120 kr per aktie. Vi tycker att de senaste kvartalen visar på en tydlig stabilitet i verksamheten. Trots att marknaden inte längre är lika gynnsam som för ett år sedan fortsätter CAG växa och behålla marginalerna, medan flera branschkollegor både minskar omsättning och vinst. I kombination med den finansiella stabilitet CAG besitter anser vi CAG vara vår favorit i sektorn.

 

2023-08-16 Stabilt kvartal trots negativa kalendereffekter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-15 Analyskommentar - Stabilt kvartal trots negativ kalendereffekt Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Analyskommentar - Tecknar avtal med e-handlaren Engelssons AB Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Utnyttjar sin finansiella ställning och förvärvar Etendo Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Stark inledning av året Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ytterligare ett starkt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Når nya höjder Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Analyskommentar - Höjer utdelningen Visa Stäng
2023-01-16 Analyskommentar - Fördjupar samarbetet med BAE Systems Hägglunds Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Tillväxt på alla plan Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Analyskommentar - Levererar ett starkt tredje kvartal Visa Stäng
2022-08-17 Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Analyskommentar - Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter Visa Stäng
2022-07-12 Analyskommentar - Tecknar nytt ramavtal med FMV Visa Stäng
2022-06-14 Analyskommentar - Nytt förvärv Visa Stäng
2022-04-29 Tillväxt och fortsatt marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Analyskommentar - Ytterligare ett starkt kvartal Visa Stäng
2022-02-25 Rekordstark organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Analyskommentar - Stark organisk tillväxt Visa Stäng
2021-10-28 Stabilt Q3 med nya finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-13 Fortsatt god utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Positiv organisk tillväxt i starkt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-22 Förvärv motiverar högre värde Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 God lönsamhet och intressanta framtidsinitiativ Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 C.A.G - Starkt kvartal trots svåra förutsättningar Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Kvalitet kostar inte (än) Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Bättre än väntat men allt svagare marknad Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Blicka mot målet Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Utökar närvaron i försvarsegmentet med förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Låg organisk tillväxt gör att vi justerar estimaten Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Intressant förvärv och marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 En stark start på 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-25 En stark rapportdebut på börsen Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Rabatt emot sektorn och attraktiv direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3