Datum Titel Alternativ
2024-05-21 Analyskommentar - Tecknar avtal med Servi Group Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-25 Påskeffekt och en arbetsdag mindre Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-21 Stark avslutning på ett utmanande år Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 Feb 2024 | CAG Group

Stark avslutning på ett utmanande år

 

CAG uppvisar betydligt mer stabilitet än sina branschkollegor

Generellt har 2023 varit ett utmanande år för konsultbranschen. Vi har sett hur andra konsultföretag brottats med beläggningen, vilket lett till lägre omsättning, marginaler och i slutänden medarbetare. Trots detta utmanande marknadsklimat växte CAG under 2023 med 11,7%, varav 1,9% var organiskt. Årets inledningen och avslutning var starka, medan sommarmånaderna var tuffare. EBITA-marginalen för året uppgick till 9,2% (9,1) och för Q4’23 till 10,3% (11,1). Det visar på bolagets stabilitet som leder till att de kan fortsätta att höja utdelningen och föreslås uppgå till 3,9 kr per aktie från tidigare 3,6. Vi tar fasta på är att CAG ökar antalet medarbetare. Det är ett tydligt tecken på att ledningen i dagsläget inte ser någon större förändring i marknaden, utan upplever en stabil efterfrågan in i 2024.

Fler medarbetare och stabila sektorer gör att vi höjer våra omsättningsprognoser

Omsättningen för helåret kom in högre än vi räknat med. Det beror på att CAG har anställt fler konsulter än vad vi hade förväntat oss. Intäkten per anställd och dag var i linje med vad vi räknat med. Vi tolkar fler medarbetare som ett positivt tecken. Ledningen har historiskt varit kontrollerade och relativt försiktiga, vi anser det därför som osannolikt att de skulle anställa fler om de inte har beläggning. Vi höjer därför våra omsättningsestimat. Till följd av ett nytt hyreskontrakt räknar vi med högre avskrivningar under 2024. Under de två senaste kvartalen har CAG fått ränta på sina likvider och vi räknar med att detta kommer att fortsätta på ungefär samma nivå framöver.

 

Räknar med mjukare inledning av 2024 för att successivt förbättras under året

Bolaget säger i rapporten att inledningen av 2024 uppvisat vissa utmanande tendenser. Efterfrågan i segmentet Offentlig Sektor är inte lika stark som tidigare. I kombination med en dag färre under Q1’24 förväntar vi oss en mjukare inledning på 2024 för att sedan successivt bli bättre. Våra justeringar av estimaten leder till marginellt lägre vinst och förändrar inte vår syn på bolaget. Vi breddar spannet i vårt motiverade värde till 110-120 kr per aktie (118-120 kr). Mitten av vårt motiverade värde motsvarar en värdering PE-ntm på 13,4x, vilket är i linje med historisk värdering. Vi anser att CAG bör värderas i nivå med det historiska snittet då den förväntade vinsttillväxten är i linje med den historiska utvecklingen.

 

2023-11-07 Analyskommentar - Tecknar rikstäckande ramavtal med Kammarkollegiet Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Fortsätter att växa i oroliga tider Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Stabilt kvartal trots negativa kalendereffekter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-15 Analyskommentar - Stabilt kvartal trots negativ kalendereffekt Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Analyskommentar - Tecknar avtal med e-handlaren Engelssons AB Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Utnyttjar sin finansiella ställning och förvärvar Etendo Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Stark inledning av året Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ytterligare ett starkt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Når nya höjder Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Analyskommentar - Höjer utdelningen Visa Stäng
2023-01-16 Analyskommentar - Fördjupar samarbetet med BAE Systems Hägglunds Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Tillväxt på alla plan Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Analyskommentar - Levererar ett starkt tredje kvartal Visa Stäng
2022-08-17 Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Analyskommentar - Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter Visa Stäng
2022-07-12 Analyskommentar - Tecknar nytt ramavtal med FMV Visa Stäng
2022-06-14 Analyskommentar - Nytt förvärv Visa Stäng
2022-04-29 Tillväxt och fortsatt marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Analyskommentar - Ytterligare ett starkt kvartal Visa Stäng
2022-02-25 Rekordstark organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Analyskommentar - Stark organisk tillväxt Visa Stäng
2021-10-28 Stabilt Q3 med nya finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-13 Fortsatt god utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Positiv organisk tillväxt i starkt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-22 Förvärv motiverar högre värde Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 God lönsamhet och intressanta framtidsinitiativ Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 C.A.G - Starkt kvartal trots svåra förutsättningar Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Kvalitet kostar inte (än) Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Bättre än väntat men allt svagare marknad Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Blicka mot målet Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Utökar närvaron i försvarsegmentet med förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Låg organisk tillväxt gör att vi justerar estimaten Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Intressant förvärv och marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 En stark start på 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-25 En stark rapportdebut på börsen Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Rabatt emot sektorn och attraktiv direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3