Datum Titel Alternativ
2024-05-21 Analyskommentar - Tecknar avtal med Servi Group Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-25 Påskeffekt och en arbetsdag mindre Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-21 Stark avslutning på ett utmanande år Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Analyskommentar - Tecknar rikstäckande ramavtal med Kammarkollegiet Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Fortsätter att växa i oroliga tider Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Stabilt kvartal trots negativa kalendereffekter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-15 Analyskommentar - Stabilt kvartal trots negativ kalendereffekt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 15 Aug 2023 | CAG Group

Analyskommentar – Stabilt kvartal trots negativ kalendereffekt

 

Negativ kalendereffekt

Under morgonen rapporterade CAG sin Q2-rapport. Perioden innehöll 59 arbetsdagar, vilket är en dag färre än föregående år, och medför en negativ jämförelseeffekt för kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 222,9 mkr (192,5), vilket motsvarar en tillväxt om 15,8%, varav -4,1% organiskt och 19,9% förvärvad tillväxt. EBITA ökade till 19,6 mkr (17,4), vilket motsvarar en marginal på 8,8% (9,0). Den negativa organiska tillväxten är enligt bolaget hänförligt den negativa kalendereffekten samt en minskade intäkter och kostnader från underkonsulter, vilket har en lätt positiv effekt på marginalen.

Handel och Industri var de starkaste segmenten

Jämfört föregående kvartal utgör segmenten Handel & Tjänsteföretag och Industri & Infrastruktur nu en större andel av omsättningen. Det vi kan utläsa av detta är att segmenten växer snabbare än övriga segment. Utvecklingen var relativt väntad då CAG adderat Engelsson som kund och att kunden BAE System Hägglunds kategoriseras under industri. Segmentet Försvar minskade således som andel av omsättningen, men kan fortfarande ha uppvisat en positiv tillväxt, om än lägre än de andra segmenten.

Vi återkommer med mer detaljerad analys

I VD ordet nämner bolaget att de fortsätter se en stabil efterfrågan, men upprepar att de möter högre konkurrens jämfört med 2022. De fortsätter att se hög efterfrågan inom segmenten Försvar och Bank & Finans med flera nya projekt, och stort behov av teknologiskutveckling. Vidare säger de att de ser fortsatt god efterfråga i samtliga segment. Under kvartalet utnyttjade CAG en del av sin starka finansiella ställning för att genomföra ett mindre förvärv av konsultbolaget Etendo som stärker koncernens position inom e-handeln. Vi återkommer med mer detaljerad analys. All data i tabellen nedan är inte uppdaterade med hänsyn till Q2-rapporten.

2023-06-09 Analyskommentar - Tecknar avtal med e-handlaren Engelssons AB Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Utnyttjar sin finansiella ställning och förvärvar Etendo Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Stark inledning av året Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ytterligare ett starkt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Når nya höjder Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Analyskommentar - Höjer utdelningen Visa Stäng
2023-01-16 Analyskommentar - Fördjupar samarbetet med BAE Systems Hägglunds Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Tillväxt på alla plan Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Analyskommentar - Levererar ett starkt tredje kvartal Visa Stäng
2022-08-17 Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Analyskommentar - Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter Visa Stäng
2022-07-12 Analyskommentar - Tecknar nytt ramavtal med FMV Visa Stäng
2022-06-14 Analyskommentar - Nytt förvärv Visa Stäng
2022-04-29 Tillväxt och fortsatt marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Analyskommentar - Ytterligare ett starkt kvartal Visa Stäng
2022-02-25 Rekordstark organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Analyskommentar - Stark organisk tillväxt Visa Stäng
2021-10-28 Stabilt Q3 med nya finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-13 Fortsatt god utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Positiv organisk tillväxt i starkt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-22 Förvärv motiverar högre värde Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 God lönsamhet och intressanta framtidsinitiativ Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 C.A.G - Starkt kvartal trots svåra förutsättningar Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Kvalitet kostar inte (än) Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Bättre än väntat men allt svagare marknad Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Blicka mot målet Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Utökar närvaron i försvarsegmentet med förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Låg organisk tillväxt gör att vi justerar estimaten Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Intressant förvärv och marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 En stark start på 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-25 En stark rapportdebut på börsen Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Rabatt emot sektorn och attraktiv direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3