Datum Titel Alternativ
2024-05-21 Analyskommentar - Tecknar avtal med Servi Group Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-25 Påskeffekt och en arbetsdag mindre Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-21 Stark avslutning på ett utmanande år Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Analyskommentar - Tecknar rikstäckande ramavtal med Kammarkollegiet Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 7 Nov 2023 | CAG Group

Analyskommentar – Tecknar rikstäckande ramavtal med Kammarkollegiet

 

Ramavtalet kan nyttjas av flera myndigheter och offentliga organ

Ramavtalet är ett rikstäckande avtal som omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning. Konsulttjänsterna rör hela systemets livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning till migrering och avveckling. Avtalet kan nyttjas av alla avropsberättigade myndigheter, andra offentligt styra organ samt kommuner och regioner. Kammarkollegiet uppskattar det totala ramavtalets värde till 2,6 mdr och avtalslängden är 4 år. CAG är en av flera leverantörer som är med på avtalet och som kommer att konkurrera om framtida uppdrag. Det uppskattade avtalsvärdet kommer därmed inte enbart att tillfalla CAG.

Säkrar befintliga intäkter och öppnar dörren för tillväxt

Avtalet är viktigt på flera sätt. Kammarkollegiet har varit kund till CAG under en längre tid och det nya ramavtalet underlättar förlängning av befintliga kontrakt. Därmed bibehåller CAG sina befintliga avtal och intäkter. Ramavtalet underlättar såklart även fortsatt tillväxt. Således är det nya ramavtalet både intäktsbevarande och ökar möjligheterna för fortsatt tillväxt.

 

CAGs segment är fortsatt stabila

Majoriteten av CAGs intäkter kommer från stabila segment som Försvar, Offentlig sektor och Bank & Finans. Inom försvarssektorn räknar vi med fortsatt tillväxt under de kommande åren. Exempelvis är FMV i färd med att bygga ut sina lokaler för att rymma alla nyanställda som krävs för att möta den ökade efterfrågan. Offentligsektor, dit Kammarkollegiet räknas, räknar vi med kommer att fortsätta att vara stabilt, vilket avtalet visar. Bank & Finans segmentet kan vara mer volatilt, men vi räknar med att det kommer att fortsätta vara stabilt. Det som driver denna sektor är fortsatt stigande regel och lagkrav samt att det fortfarande finns en stor digitalskuld.

 

2023-10-30 Fortsätter att växa i oroliga tider Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Stabilt kvartal trots negativa kalendereffekter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-15 Analyskommentar - Stabilt kvartal trots negativ kalendereffekt Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Analyskommentar - Tecknar avtal med e-handlaren Engelssons AB Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Utnyttjar sin finansiella ställning och förvärvar Etendo Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Stark inledning av året Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ytterligare ett starkt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Når nya höjder Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Analyskommentar - Höjer utdelningen Visa Stäng
2023-01-16 Analyskommentar - Fördjupar samarbetet med BAE Systems Hägglunds Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Tillväxt på alla plan Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Analyskommentar - Levererar ett starkt tredje kvartal Visa Stäng
2022-08-17 Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Analyskommentar - Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter Visa Stäng
2022-07-12 Analyskommentar - Tecknar nytt ramavtal med FMV Visa Stäng
2022-06-14 Analyskommentar - Nytt förvärv Visa Stäng
2022-04-29 Tillväxt och fortsatt marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Analyskommentar - Ytterligare ett starkt kvartal Visa Stäng
2022-02-25 Rekordstark organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Analyskommentar - Stark organisk tillväxt Visa Stäng
2021-10-28 Stabilt Q3 med nya finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-13 Fortsatt god utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Positiv organisk tillväxt i starkt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-22 Förvärv motiverar högre värde Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 God lönsamhet och intressanta framtidsinitiativ Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 C.A.G - Starkt kvartal trots svåra förutsättningar Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Kvalitet kostar inte (än) Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Bättre än väntat men allt svagare marknad Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Blicka mot målet Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Utökar närvaron i försvarsegmentet med förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Låg organisk tillväxt gör att vi justerar estimaten Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Intressant förvärv och marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 En stark start på 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-25 En stark rapportdebut på börsen Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Rabatt emot sektorn och attraktiv direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3