Datum Titel Alternativ
2024-05-21 Analyskommentar - Tecknar avtal med Servi Group Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-25 Påskeffekt och en arbetsdag mindre Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-21 Stark avslutning på ett utmanande år Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Analyskommentar - Tecknar rikstäckande ramavtal med Kammarkollegiet Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Fortsätter att växa i oroliga tider Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Stabilt kvartal trots negativa kalendereffekter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 16 Aug 2023 | CAG Group

Stabilt kvartal trots negativa kalendereffekter

 

Utvecklingen i linje med våra förväntningar

Kvartalet var i stort som vi förväntat oss. Både omsättning och vinst var i linje med våra helårsförväntningar. Som bolaget kommunicerat sedan slutet av föregående år, har aktiviteten på marknaden minskat och konkurrensen ökat. Omsättningen steg med 15,8%, totalt, varav -4,1% organisktillväxt. Den negativa organiska tillväxten beror på en negativ kalendereffekt, kvartalet innehöll en dag färre än föregående år, samt minskade intäkter, och därmed även lägre kostnader, från underkonsulter. Det medförde en negativ effekt på omsättningen, men en lätt positiv effekt på marginalen.

Exponerade mot stabila sektorer med fortsatt efterfrågan

Vi sänker den förväntade tillväxttakten med 1 procentenhet under kommande år till följd av ett lugnare marknadsklimat. Med bakgrund av att en stor andel av CAG:s intäkter, omkring 75%, kommer från sektorerna Försvar, Bank & Finans och Offentlig sektor räknar vi med att CAG kommer att fortsätta att leverera tillväxt. Sektorerna har fortsatt stort behov av digitalisering, effektivisering och förstärkt säkerhet, vilket kommer fortsätta att driva efterfrågan på CAG:s kompetens. Tack vare bolagets stabila finansiella ställning bedömer vi att det finns goda möjligheter för ytterligare förvärv, för att öka tillväxttakten.

Fortsätter att framstå som det stabilaste bolaget i sektorn

CAG är den sista av IT-konsulterna att rapportera sina Q2’23 siffror. En röd tråd har varit att alla upplever en mer avvaktande marknad där flera har haft svårt att upprätthålla beläggningsgraden och därmed marginalerna. Till skillnad från branschkollegorna lyckades CAG behålla marginalen på samma nivå som föregående år, vilket visar att efterfrågan på CAG:s konsulter är fortsatt god. Vi sänker vårt motiverade värde till 118-120 kr per aktie från tidigare 120-123.

2023-08-15 Analyskommentar - Stabilt kvartal trots negativ kalendereffekt Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Analyskommentar - Tecknar avtal med e-handlaren Engelssons AB Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Utnyttjar sin finansiella ställning och förvärvar Etendo Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Stark inledning av året Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ytterligare ett starkt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Når nya höjder Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Analyskommentar - Höjer utdelningen Visa Stäng
2023-01-16 Analyskommentar - Fördjupar samarbetet med BAE Systems Hägglunds Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Tillväxt på alla plan Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Analyskommentar - Levererar ett starkt tredje kvartal Visa Stäng
2022-08-17 Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Analyskommentar - Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter Visa Stäng
2022-07-12 Analyskommentar - Tecknar nytt ramavtal med FMV Visa Stäng
2022-06-14 Analyskommentar - Nytt förvärv Visa Stäng
2022-04-29 Tillväxt och fortsatt marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Analyskommentar - Ytterligare ett starkt kvartal Visa Stäng
2022-02-25 Rekordstark organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Analyskommentar - Stark organisk tillväxt Visa Stäng
2021-10-28 Stabilt Q3 med nya finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-13 Fortsatt god utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Positiv organisk tillväxt i starkt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-22 Förvärv motiverar högre värde Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 God lönsamhet och intressanta framtidsinitiativ Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 C.A.G - Starkt kvartal trots svåra förutsättningar Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Kvalitet kostar inte (än) Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Bättre än väntat men allt svagare marknad Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Blicka mot målet Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Utökar närvaron i försvarsegmentet med förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Låg organisk tillväxt gör att vi justerar estimaten Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Intressant förvärv och marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 En stark start på 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-25 En stark rapportdebut på börsen Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Rabatt emot sektorn och attraktiv direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3