Datum Titel Alternativ
2024-02-27 Interimdata i sommar Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-15 Huvudkonkurrent misslyckas Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Luft under vingarna Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 Licensierar ut NeuroSTAT Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Analyskommentar - Når första screeningmål i FALCON-studien Visa Stäng
2023-09-04 Analyskommentar - Fast track-status för KL1333 Visa Stäng
2023-08-21 Patientrekrytering i fokus Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 Aug 2023 | Abliva

Patientrekrytering i fokus

 

Finanserna i linje med förväntan

Abliva publicerade under fredagen sin rapport för det andra kvartalet. Rörelseresultatet kom in på -21,3 mkr (-18,3) och det operativa kassaflödet på 4,2 mkr (-25,8). Det här var i linje med våra förväntningar och kassapositionen är fortsatt god på cirka 105 mkr. Vi genomför inga estimatjusteringar efter Q2-rapporten.

Patientrekrytering fortsatt i fokus

Fokus under det andra kvartalet har legat på patientrekryteringen till FALCON-studien med KL1333. Första patienten doserades under juni och bolagets första delmål är nu att rekrytera 40 patienter som grund för interimutläsningen under nästa år. Bolaget har även deltagit i konferenser kopplade till mitokondriella sjukdomar och för första gången presenterat sitt FDA-validerade frågeformulär som används som ett av två primära effektmått i FALCON-studien.

Uppdaterad tidslinje för FALCON-studien

Vi noterar att Abliva uppdaterat sin tidslinje för interimdata från den pågående FALCON-studien med KL1333, vilket nu väntas under mitten av 2024 (tidigare H1 2024). Det här öppnar potentiellt upp för data under tidigt Q3. Den här justeringen är inget som påverkar vår syn på värdet i bolaget, men det kan sannolikt förlänga tiden till dess att vi ser ett tilltagande intresse i aktien.

2023-08-18 Kort rapportkommentar Visa Stäng
2023-06-28 Analyskommentar - Första patient doserad Visa Stäng
2023-05-24 Tidsplan för FALCON-studien intakt Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2023-04-17 Analyskommentar - Särläkemedelsstatus för NV354 Visa Stäng
2023-03-24 Nytt hopp för patienter med mitokondriella sjukdomar Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 May 2024 | Årligutdelning
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024