Datum Titel Alternativ
2024-02-27 Interimdata i sommar Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-15 Huvudkonkurrent misslyckas Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 15 Dec 2023 | Abliva

Huvudkonkurrent misslyckas

 

REN0111 misslyckas i registreringsgrundande fas II-studie

Reneo Pharmaceuticals, en huvudkonkurrent till Abliva inom primära mitokondriella sjukdomar, presenterade under gårdagen topline-data för sin läkemedelskandidat REN0111 i en registreringsgrundande studie inom mitokondriell myopati (PMM). Studien missade på både det primära utfallsmåttet (12-minuters gångtest), samt viktiga sekundära utfallsmått. REN0111 hade potential att bli det första godkända läkemedlet inom PMM och analytikerkonsensus var att läkemedlet skulle nå en toppförsäljning om nästan 800 USDm.

Nettopositivt för Abliva och KL1333

Vi anser att misslyckandet för REN0111 är nettopositivt för Abliva och KL1333. Informationen från pressmeddelandet är skral och vi får ingen tydlig bild om vad som varit huvuddrivaren bakom misslyckandet att uppvisa effekt. Vi noterar att KL1333 har en helt annan verkningsmekanism och vi ser ingen read-across till Ablivas projekt och dess sannolikhet att nå marknaden.

Vi väljer att räkna bort REN0111 från konkurrenslandskapet inom primära mitokondriella sjukdomar. Kvarvarande konkurrenter i sen klinisk fas är: Elamipretide (Stealth Biotherapeutics) och ASP0367 (Astellas Pharma), där den förstnämnde riktar sig mot en mycket nischad patientpopulation. Medan misslyckandet för REN0111 kan innebära att KL1333 nu blir först till marknad, väljer vi att i detta läge behålla vårt antagande om en toppförsäljning på ~850 mUSD.

 

Interimanalys i fokus

Vi har en positiv syn på Abliva från de här aktiekursnivåerna. KL1333 är ett projekt med hög risk, men också en hög potential. Interimanalysen som väntas under mitten av 2024 är en nyckelhändelse och vi bedömer att aktien kommer att tilldras mer intresse när denna närmar sig. Screeningen av de 40 första patienterna blev färdig under oktober och vi räknar med att sista patienten kommer att få sin första dos innan slutet av 2023.

 

2023-11-20 Luft under vingarna Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 Licensierar ut NeuroSTAT Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Analyskommentar - Når första screeningmål i FALCON-studien Visa Stäng
2023-09-04 Analyskommentar - Fast track-status för KL1333 Visa Stäng
2023-08-21 Patientrekrytering i fokus Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Kort rapportkommentar Visa Stäng
2023-06-28 Analyskommentar - Första patient doserad Visa Stäng
2023-05-24 Tidsplan för FALCON-studien intakt Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2023-04-17 Analyskommentar - Särläkemedelsstatus för NV354 Visa Stäng
2023-03-24 Nytt hopp för patienter med mitokondriella sjukdomar Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 May 2024 | Årligutdelning
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024