Datum Titel Alternativ
2024-02-27 Interimdata i sommar Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-15 Huvudkonkurrent misslyckas Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Luft under vingarna Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 20 Nov 2023 | Abliva

Luft under vingarna

 

Odramatisk rapport – allt i sin ordning

Ablivas rapport för det tredje kvartalet var odramatisk och i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet kom in på -32,9 mkr (-25,5) och kassaflödet på -5,1 mkr (-61,8). Kassan inklusive kortfristiga placeringar uppgick i slutet av september till cirka 82 mkr.

Uppmuntrande hastighet i patientscreening – upprepar tidslinje

VD-ordet andades optimism när det kommer till screening av patienter av FALCON-studien och hittills har nu >90 patienter screenats. Bolaget upprepar tidslinjen om att studiens första del ska vara färdigrekryterad innan årets slut, vilket kommer möjliggöra för en interimutläsning under mitten av 2024. Att Abliva ger denna guidning i mitten av november borde indikera att de är konfidenta att målet kommer att uppnås.

Aktien stark trots dysters sentiment

Efter Q3-rapporten genomför vi endast mindre estimatjusteringar. Abliva-aktien har varit volatil men ändå stått emot mycket bra sett till det dystra sentimentet för småbolag på börsen. Vi bedömer att intresset för aktien kommer att öka under H1 2024 i takt med att interimutläsningen för FALCON-studien närmar sig.

 

2023-11-15 Licensierar ut NeuroSTAT Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Analyskommentar - Når första screeningmål i FALCON-studien Visa Stäng
2023-09-04 Analyskommentar - Fast track-status för KL1333 Visa Stäng
2023-08-21 Patientrekrytering i fokus Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Kort rapportkommentar Visa Stäng
2023-06-28 Analyskommentar - Första patient doserad Visa Stäng
2023-05-24 Tidsplan för FALCON-studien intakt Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2023-04-17 Analyskommentar - Särläkemedelsstatus för NV354 Visa Stäng
2023-03-24 Nytt hopp för patienter med mitokondriella sjukdomar Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 May 2024 | Årligutdelning
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024