Datum Titel Alternativ
2024-02-27 Interimdata i sommar Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-15 Huvudkonkurrent misslyckas Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Luft under vingarna Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 Licensierar ut NeuroSTAT Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 15 Nov 2023 | Abliva

Licensierar ut NeuroSTAT

 

Licensavtal avseende NeuroSTAT

Abliva meddelade under tisdagskvällen att de har signerat ett licensavtal med amerikanska Owl Therapeutics avseende kandidaten NeuroSTAT för behandling av traumatisk hjärnskada. Inom ramen för avtalet kommer Owl Therapeutics finanisera klinisk utveckling och en potentiell kommersialisering globalt (ex. Kina och Sydkorea). Abliva kommer att erhålla ersättning i form av milstolpar kopplade till kliniska, regulatoriska och kommersiella framsteg om totalt USD 43,65m (där majoriteten är kopplade till försäljningsmilstolpar). Dessutom kommer Abliva vara berättigad till medelhöga ensiffriga royaltys på framtida försäljning av NeuroSTAT.

Potentiell uppsida utan ytterligare investeringar

Vi anser att avtalet är särskilt positivt i den bemärkelse att Abliva får en potentiell uppsida i NeuroSTAT utan att behöva investera vidare i projektet. Vår känsla är att NeuroSTAT-projektet var uträknat av investerare, vilket bekräftas av den tydliga uppgången i aktien efter att avtalet offentliggjorts. Abliva har fullt fokus på sin ledande kandidat KL1333 och vi anser att beslutet att utlicensiera NeuroSTAT i detta läge var helt rätt.

Utmanande att tillskriva ett rättvist värde

Det är utmanande att i detta skede tillskriva ett rättvist värde på avtalet med Owl Therapeutics, då vi har låg visibilitet i den fortsatta utvecklingen. NeuroSTAT har utvärderats i en fas Ib/IIa-studie där vi fått se effektsignaler på biomarkörsdata. Vi räknar med att en mer omfattande fas II-studie inom traumatisk hjärnskada med kliniska utfallsmått kan bli ett naturligt nästa steg för projektet. Vi ser fram emot ytterligare kommunikation från Owl Therapeutics när det finns en tydlig plan framåt.

 

2023-10-11 Analyskommentar - Når första screeningmål i FALCON-studien Visa Stäng
2023-09-04 Analyskommentar - Fast track-status för KL1333 Visa Stäng
2023-08-21 Patientrekrytering i fokus Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Kort rapportkommentar Visa Stäng
2023-06-28 Analyskommentar - Första patient doserad Visa Stäng
2023-05-24 Tidsplan för FALCON-studien intakt Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2023-04-17 Analyskommentar - Särläkemedelsstatus för NV354 Visa Stäng
2023-03-24 Nytt hopp för patienter med mitokondriella sjukdomar Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 May 2024 | Årligutdelning
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024