Datum Titel Alternativ
2024-02-27 Interimdata i sommar Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-15 Huvudkonkurrent misslyckas Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Luft under vingarna Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 Licensierar ut NeuroSTAT Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Analyskommentar - Når första screeningmål i FALCON-studien Visa Stäng
2023-09-04 Analyskommentar - Fast track-status för KL1333 Visa Stäng
Analys | 4 Sep 2023 | Abliva

Analyskommentar – Fast track-status för KL1333

 

Abliva meddelade idag att de erhållit ”fast track-status” för sin huvudkandidat KL1333 för behandling för sällsynt och svår primär mitokondriell sjukdom. Den här statusen är positiv och kommer framför allt att främja den regulatoriska processen för läkemedelskandidaten i form av löpande återkoppling och en närmare dialog med FDA. Dessutom finns möjlighet för prioriterad granskning vid marknadsansökan samt ett potentiellt accelererat godkännande om vissa specifika kriterier möts. Som vi tidigare nämnt väntas en interimanalys av studien under mitten 2024, vilket kommer att vara avgörande för den fortsatta kliniska utvecklingen för projektet.

 

2023-08-21 Patientrekrytering i fokus Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Kort rapportkommentar Visa Stäng
2023-06-28 Analyskommentar - Första patient doserad Visa Stäng
2023-05-24 Tidsplan för FALCON-studien intakt Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2023-04-17 Analyskommentar - Särläkemedelsstatus för NV354 Visa Stäng
2023-03-24 Nytt hopp för patienter med mitokondriella sjukdomar Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 May 2024 | Årligutdelning
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024