Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-21 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden april-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 21 Jul 2022 | Mentice

Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden april-juni 2022

Förvärvet av ankyras slutförs och stor order i kvartalet

 • Orderboken ökade till 108.9 MSEK jämfört med 67,9 MSEK föregående år och 87,1 MSEK vid årsskiftet.
 • Förvärvet av tillgångarna i Ankyras från spanska bolaget Galgo slutfördes den 30e juni.
 • En signifikant order på 1,93 MUSD för utveckling och system med ett stort medicintekniskt bolag i USA togs under kvartalet.
 • Ett högre kostnadsläge under kvartalet påverkar resultatet och fortsatt längre betalningstider från kunder påverkar vårt kassaflöde.
 • Vi genomförde en nyemission och tog in 56.5 MSEK netto efter avdragna emissionskostnader på 3,5 MSEK.

ANDRAKVARTALET (APRIL- JUNI 2022)

 • Orderingången uppgick till 57,3 (40,1) MSEK.
 • Orderboken vid periodens utgång var 108,9 (67,9) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (46,4) MSEK.
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -12,2 (0,5) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -17,6 (-5,4) MSEK.
 • Resultat per aktie (EPS) uppgick till -0,71 (-0,22) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,3 (8,3) MSEK.

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2022)

 • Orderingången uppgick till 111,7 (80,1) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 98,2 (78.7) MSEK.
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -13,5 (-8,9) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -25,1 (-17,8) MSEK.
 • Resultat per aktie (EPS) uppgick till -1,01 (-0,72) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 (-4,8) MSEK.

VD Göran Malmberg kommenterar:

”Under det andra kvartalet förvärvade vi tillgångarna avseende Ankyras från Galgo Medical (Barcelona). Ankyras utvecklar lösningar för precisionsmedicin och tar Mentice in i operationsrummet med en regulatoriskt godkänd lösning som assisterar läkare att förbereda sina ingrepp och på så sätt förbättra förutsättningarna för ett bättre resultat för patienter. Detta förvärv ligger väl i linje med vår strategi att expandera vertikalt inom området för bildbaserad intervention.”

Webbsänd presentation av delårsrapporten
Anmälan för att delta vid presentationen görs via https://investor.mentice.com/finansiella-rapporter/2022 .

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: goran.malmberg@mentice.com
US Mobile. +1 (312) 860 5610
Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice (STO: MNTC) är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för bildbaserade interventioner. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com
 

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl 08.30 CEST.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

2022-07-21 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's interim report for the period April - June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Mentice Mentice AB (publ) slutför förvärvet av ANKYRAS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Mentice Mentice AB (STO: MNTC) completes the acquisition of ANKYRAS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 Mentice Mentice AB: Mentice får initial order om USD 1,93 miljonför simulatorer och utvecklingsarbete från Medtronic Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 Mentice Mentice AB: Mentice receives an initial order of USD 1.93million for simulation solutions and development services from Medtronic Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Mentice June 9, 2022 Mentice AB acquires all assets related to the software solution Ankyras from the Spanish corporation Galgo Medical S.L. Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 Mentice 9 juni 2022 Mentice AB förvärvar samtliga tillgångar avseende programvarulösningen Ankyras från det spanska bolaget Galgo Medical S.L. Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 Mentice Stockholm June 9, 2022 Mentice AB completes a directed new share issue of approximately SEK 60 million which was significantly oversubscribed Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 Mentice Stockholm den 9 juni 2022 Mentice AB genomför en riktad nyemission om cirka 60 miljoner kronor som var kraftigt övertecknad Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 Mentice Stockholm den 9 juni 2022 Mentice AB utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 60 miljoner SEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 Mentice Mentice AB avser att förvärva samtliga tillgångar avseende programvarulösningen Ankyras från det spanska bolaget Galgo Medical S.L. 9 juni 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 Mentice Stockholm June 9, 2022 Mentice AB explores the conditions for carrying out a directed share issue of approximately SEK 60 million Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 Mentice Mentice AB intends to acquire all assets related to the software solution Ankyras from the Spanish corporation Galgo Medical S.L. June 9, 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-27 Mentice Communique from annual general meeting in Mentice AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-27 Mentice Kommuniké från årsstämma i Mentice AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-27 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's interim report for the period January-March 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's interim report at a webcast conference call on April 27 at 10:00 CEST Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-28 Mentice Annual shareholders' meeting in Mentice AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Mentice Kallelse till årsstämma i Mentice AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-16 Mentice Mentice AB: PRESS RELEASE March 16, 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-16 Mentice Mentice AB: PRESSMEDDELANDE 16 mars 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-28 Mentice Mentice AB: Global Influential Clinical Body Exclusively Endorses Mentice Cardiology Bifurcation Simulation Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-14 Mentice Mentice AB: Mentice Appoints Jan Grund Pedersen as New VP of Strategic Alliances & Business Development Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-03 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's year-end report for the period January-December 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-27 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's Year-end Report Q4 2021 at a webcast conference call on February 3rd at 9:30 CET Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-27 Mentice Mentice AB: Siemens Healthineers to include Mentice VIST ® simulators with Corindus CorPath GRX Robotic PCI system (CorPath GRX) in China. Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-28 Mentice Mentice AB: PRESSMEDDELANDE 28 oktober 2021 Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-september 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-28 Mentice Mentice AB: PRESS RELEASE October 28, 2021 Mentice publishes the company's interim report for the period January-September 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-21 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's interim report at a webcast conference call on October 28 at 9:30 CEST Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-18 Mentice Mentice AB: PRESSMEDDELANDE 18 oktober 2021 Mentice får order på totalt 7.0 Mkr från Abbott Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-18 Mentice Mentice AB: PRESS RELEASE October 18, 2021 Mentice receives order of total SEK 7.0 million from ABBOTT Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-30 Mentice Nomination committee has been appointed for Mentice AB (publ) Annual General Meeting 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-30 Mentice Valberedningen inför Mentice AB (publ) årsstämma 2022 är utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-22 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's interim report for the period January-June 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-22 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-15 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's interim report at a webcast conference call on July 22 at 9:30 CEST Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-30 Mentice Mentice AB: Mentice receives order of total SEK 5.9 million from Baylis Medical Company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Mentice Mentice AB: Mentice får order på totalt 5.9 Mkr från Baylis Medical Company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Mentice Mentice AB: Mentice anställer Gunilla Andersson som Chief Financial Officer (CFO) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Mentice Mentice AB: Mentice appoints Gunilla Andersson as Chief Financial Officer (CFO) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-09 Mentice Mentice AB: Thomas Jefferson University Hospitals and Mentice to establish a Simulation Center of Excellence for Interventional Radiology Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-06 Mentice Kommuniké från årsstämma i Mentice AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Mentice Communique from annual general meeting in Mentice AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's interim report for the period January-March 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's interim report at a webcast conference call on April 28 at 9:30 CET Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-08 Mentice Notice to attend the Annual shareholders' meeting in Mentice AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Mentice Kallelse till årsstämma i Mentice AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Mentice Mentice AB: Penser Access: Mentice - Orderingång imponerar och SaaS tillväxt imponerar Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-04 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's year-end report for the period January-December 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-04 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari-december 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's year-end 2020 report at a webcast conference call on February 4 at 9:30 CET Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-13 Mentice Mentice AB: Mentice to enhance its organization with several new key positions Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-04 Mentice Mentice AB: Emissionerna avseende tidigare meddelade förvärv är nu registrerade hos Bolagsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Mentice Issuance of new shares in Mentice AB (publ) has been registered with the Swedish Companies Registration Office Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 Mentice Mentice AB: Penser Access: Mentice - Orderingång och lönsamhet imponerar Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's interim report for the period July-September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-12 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden juli-september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Mentice Nomination committee has been appointed for Mentice AB (publ) Annual General Meeting 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-06 Mentice Valberedningen inför Mentice AB (publ) årsstämma 2021 är utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-03 Mentice Mentice AB: Penser Access: Mentice - Walking in Mentice Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-02 Mentice Mentice AB: Mentice får order på totalt 6.1 Mkr från Stryker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-02 Mentice Mentice AB: Mentice receives order of total SEK 6.1 million from Stryker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Mentice Mentice AB: Mentice får order på totalt 7.1 Mkr från Abbott Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Mentice Mentice AB: Mentice receives order of total SEK 7.1 million from ABBOTT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Mentice Mentice AB: Mentice to acquire assets of health technology startup EQIP, Inc., adding technology for logging and analysis of clinical procedures Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Mentice Mentice AB: Mentice adderar teknologi för loggning och analys av kliniska procedurer via förvärv av tillgångar från uppstartsbolaget EQIP, Inc. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Mentice Mentice AB: Mentice förvärvar samtliga tillgångar av det amerikanska bolaget Vascular Simulations Inc. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Mentice Mentice AB: Mentice entered into an agreement to acquires all substantial assets of the US medical technology company Vascular Simulations Inc. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Mentice Mentice AB: Mentice engages Pareto Securities as liquidity provider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Mentice Mentice AB: Mentice anlitar Pareto Securities som lividitetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-09 Mentice Mentice AB: Mentice får order på totalt 5.5 Mkr från BD (tidigare Bard Peripheral Vascular) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-09 Mentice Mentice AB: Mentice receives order of total SEK 5.5 million from BD (former Bard Peripheral Vascular) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-13 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-13 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's interim report for the period January-June 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-06 Mentice Mentice AB: Mentices VD Göran Malmberg presenterar bolagets delårsrapport vid webbsänd telefonkonferens den 13 augusti kl 9.30 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-06 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's interim report at a webcast conference call on August 13 at 9:30 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-16 Mentice Mentice AB: Mentice receives order of total SEK 7.0 million from Edwards Lifesciences Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-16 Mentice Mentice AB: Mentice får order på totalt 7.0 Mkr från Edwards Lifesciences Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-29 Mentice Mentice AB: Mentice receives order of total SEK 6.0 million from Abbott EP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-29 Mentice Mentice AB: Mentice får order på totalt 6.0 Mkr från Abbott EP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 Mentice Communique from annual general meeting in Mentice AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 Mentice Kommuniké från årsstämma i Mentice AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-18 Mentice The Nomination Committee of Mentice AB has resolved to amend it previous proposition regarding Item 2 of the agenda for the Annual General Meeting to be held on May 27[th] 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-18 Mentice Valberedningen i Mentice AB har beslutat att justera sitt förslag under punkten 2 på dagordningen inför Årsstämman den 27 maj 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's interim report for the period January-March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's interim report at a webcast conference call on May 14 at 10:00 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Mentice Mentice AB: Mentices VD Göran Malmberg presenterar bolagets delårsrapport vid webbsänd telefonkonferens den 14 maj kl 10.00 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Mentice Kallelse till årsstämma i Mentice AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Mentice Annual shareholders' meeting in Mentice AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 Mentice Mentice AB: Mentice expands Coronary Product Portfolio with the introduction of Coronary Intermediate software Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-27 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari-december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's year-end report for the period January-December 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Mentice Mentice AB: Mentices VD Göran Malmberg presenterar bolagets bokslutskommuniké 2019 vid webbsänd telefonkonferens den 27 februari kl 10.00 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's year-end report 2019 at a webcast conference call on February 27 at 10:00 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar preliminära siffror för nettoomsättning och orderingång under januari-december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Mentice Mentice AB: Mentice publishes preliminary net sales and order intake figures for January-December 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 Mentice Mentice AB: Mentice utser Honeybadger till bolagets IR-kommunikationspartner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 Mentice Mentice AB: Mentice appoints Honeybadger as the company's IR communication partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-27 Mentice Valberedningen inför Mentice AB (publ) årsstämma 2020 är utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-27 Mentice Nomination committee has been appointed for Mentice AB (publ) Annual General Meeting 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-25 Mentice Mentice AB: Mentice publishes the company's interim report for the period January-September 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-25 Mentice Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-20 Mentice Mentice AB: Mentices VD Göran Malmberg presenterar bolagets delårsrapport vid webbsänd telefonkonferens den 25 november kl 15.00 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-20 Mentice Mentice AB: Mentice's CEO Göran Malmberg to present the company's interim report at a webcast conference call on November 25 at 15:00 CET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3