Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-02-21 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Interview with Ascelia Pharma - Carnegie Investment Bank - Feb 21th 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-12 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Ascelia Pharma - Finansiering på plats, avgörande data i maj Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 12 Feb 2024 | Ascelia Pharma

Penser Access by Carnegie: Ascelia Pharma – Finansiering på plats, avgörande data i maj

Q4 – allt under kontroll
Ascelias rapport för det fjärde kvartalet innehöll inga överraskningar. Finansiellt var kostnaderna lägre än vad vi estimerat, där rörelseresultatet kom in på -11,1 mkr (-52,2) och kassaflödet på -16,1 mkr (-29,0). Den stora nedgången i operativa kostnader y/y grundar sig i det kostnadsbesparingsprogram som bolaget annonserade i slutet av augusti 2023. Kassan i slutet av december uppgick till cirka 22 mkr. Tillsammans med likviderna från finansieringen som nyligen annonserats (mer om det i stycket nedan), guidar bolaget för att kassan kommer att räcka fram till Q2 2025. Vi bedömer att de operativa kostnaderna kommer att sjunka något från de nivåer vi såg i Q4, vilket stödjer bolagets guidning om run-rate.

Finansiering säkrad
I början av februari meddelade Ascelia att de ingått ett avtal med Formue Nord för att ta in upp till 35 mkr i form av emission av konvertibler (15 mkr) och lån (20 mkr). 20 mkr av dessa har redan säkrats och de resterande 15 mkr kan dras i en andra tranch under perioden 1 april–30 juni 2024, givet att vissa kriterier uppfylls. Vi går i analysrapporten igenom transaktionen och vår syn på denna.
 
SPARKLE i fokus
Fullt fokus ligger på att leverera topline-data från SPARKLE-studien innan slutet på maj. I brist på visibilitet i processen samt avsaknad av historisk empiri att grunda vårt antagande i ser vi en fortsatt hög risk i utläsningen. Däremot gillar vi de data som presenterats i fas II-studier och bedömer det som mycket sannolikt att Orviglance har en sann effekt. Vi modellerar i nuläget en sannolikhet på ~55% för att en statistiskt signifikant effekt kan uppvisas i SPARKLE-studien och en sammanlagd LoA om 50% för Orviglance.

Efter rapporten har vi dragit ned våra kostnadsestimat för 2024 kraftigt, vilket har en positiv inverkan på vårt motiverade värde som nu uppgår till 7-8 kronor (5-6) per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 12-02-2024 kl. 08:01: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/11/ace20240212.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/ 

2024-02-12 Redeye Redeye: Ascelia Pharma Q4 2023 - On track with easing financial pressure Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-09 Ascelia Pharma Q4 och bokslutskommuniké 2023: Stärkt finansiell position inför headline-resultat i maj för den kliniska fas-3 studien SPARKLE Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-09 Ascelia Pharma Q4 and Full Year Report 2023: Strengthened Financial Position Ahead of SPARKLE Phase 3 Study Headline Results in May Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-04 Ascelia Pharma Ascelia Pharma säkrar finansiering om upp till 35 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-04 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Secures Financing of up to SEK 35 Million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-24 Ascelia Pharma Översiktsartikel om Orviglance publicerad i Investigative Radiology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-24 Ascelia Pharma Orviglance Review Article Published in Investigative Radiology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-24 Ascelia Pharma Nomination Committee Appointed for AGM 2024 in Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-24 Ascelia Pharma Valberedning utsedd i Ascelia Pharma AB inför årsstämman 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-07 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Announces Start of Image Reading Phase and Re-confirms Phase 3 SPARKLE Results by May 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-07 Ascelia Pharma Ascelia Pharma meddelar start av bildläsningsfasen och bekräftar resultat från fas 3 SPARKLE senast i maj 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-30 Ascelia Pharma Ändring av antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Ascelia Pharma Change in Number of Shares and Votes in Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-13 Ascelia Pharma Bulletin from the Extraordinary General Meeting in Ascelia Pharma AB on 13 November 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-13 Ascelia Pharma Kommuniké från extra bolagsstämma den 13 november 2023 i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma resolves on conversion of series C shares into ordinary shares for delivery to participants in incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitaments-program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Penser Access Penser Access: Blickarna mot maj - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-09 Redeye Redeye: Ascelia Q3 update - On track for a SPARKLE result in May 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-08 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q3 2022: Den ny utläsning av bilderna från fas 3-studien SPARKLE fortskrider enligt planen Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-08 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q3 2023: Re-evaluation of SPARKLE Phase 3 Study Images Progresses According to Plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-19 Ascelia Pharma KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-19 Ascelia Pharma NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Ascelia Pharma Ascelia Pharma får översiktsartikel om Orviglance accepterad för publicering i Investigative Radiology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Gets Acceptance for Publication of Orviglance Review Article in Investigative Radiology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - All attention on the top priority Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma to Reach Headline Results from SPARKLE Re-Evaluation by May 2024 with Current Funding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma når headline-resultat från SPARKLE-utläsningen i maj 2024 med nuvarande finansiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma significantly reduces organization to reach SPARKLE headline results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma gör omfattande neddragning av organisationen för att nå headline-resultat med SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-21 Penser Access Penser Access: I väntan på nästa milstolpe - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Ascelia Pharma Half-Year report 2023: Re-evaluation required after intra-reader inconsistency in scoring of images from phase 3 study SPARKLE Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Ascelia Pharma Halvårsrapport 2023: Ny utläsning krävs efter intraläsarinkonsistens rörande poängsättning av bilder av läsare från fas 3-studien SPARKLE Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma provides clarifications around the intra-reader variability in read-out of images in the SPARKLE study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma ger förtydliganden kring intraläsarvariabilitet vid utläsningen av bilder i SPARKLE-studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Penser Access Penser Access: Oväntat utfall - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-09 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - SPARKLE is blurred Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Ascelia Pharma Ny utläsning krävs efter intraläsarinkonsistens rörande poängsättning av bilder av läsare från fas 3-studien SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Ascelia Pharma Re-Evaluation Required After Intra-Reader Inconsistency in Scoring of Images from Phase 3 Study SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 Penser Access Penser Access: Sanningens ögonblick - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-16 Ascelia Pharma Vid ESGARs årsmöte 2023 presenterade Ascelia Pharma Orviglance-data från studien med nedsatt leverfunktion samt var värd för en Q&A med experter inom leveravbildning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 Ascelia Pharma Ascelia Pharma presented Orviglance Hepatic Impairment Data and hosted a Q&A with liver imaging experts at the 2023 ESGAR Annual Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - SPARKLE is about to sparkle Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Penser Access Penser Access: Nyckelhändelse stundar - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q1 2023: Orviglance phase 3 study, SPARKLE, Last Patient Last Visit (LPLV) has been completed Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q1 2023: Fas 3 studien för Orviglance, SPARKLE, sista patientens sista besök (Last Patient Last Visit, LPLV) har avslutats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Ascelia Pharma Bulletin from the Annual General Meeting in Ascelia Pharma AB on 4 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Ascelia Pharma Kommuniké från årsstämma den 4 maj 2023 i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ascelia Pharma Hepatic Impairment Study Accepted for Presentation at Major Radiology and Liver Conferences Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ascelia Pharma Studie av nedsatt leverfunktion (Hepatic Impairment Study) accepterad för presentation vid större radiologi- och leverkonferenser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Correction: Ascelia Pharma publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Rättelse: Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Ascelia Pharma KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Ascelia Pharma NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Ascelia Pharma Välkommen till Ascelia Pharma Investor Update: Att ta Orviglance till marknaden – nästa steg mot lansering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Ascelia Pharma Welcome to Ascelia Pharma Investor Update: Bringing Orviglance to Market – Next Steps Towards Launch Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Mourns the Passing of Board Member René Spogárd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma sörjer styrelseledamot René Spogárds bortgång Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ett tredje amerikanskt patentet stärker patentskyddet för Ascelia Pharmas Oncoral (Daglig tablett irinotekan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Third US patent strengthens patent protection for Ascelia Pharma's Oncoral (daily tablet irinotecan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INVITATION TO ASCELIA PHARMA INVESTOR UPDATE: BRINGING ORVIGLANCE TO MARKET – NEXT STEPS TOWARDS LAUNCH Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INBJUDAN TILL ASCELIA PHARMAS INVESTERARUPPDATERING: ATT TA ORVIGLANCE TILL MARKNADEN – NÄSTA STEG MOT LANSERING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma rapporterar att den sista patientens sista besök (LPLV) har genomförts i fas 3-studien SPARKLE med Orviglance vilken nu inkluderar 85 patienter som slutfört studien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma achieves Last Patient Last Visit (LPLV) in the Orviglance Phase 3 SPARKLE Study which now includes 85 completed patients. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Change in number of shares and votes in Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Ändring av antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma når viktig milstolpe - slutför patientrekryteringen till Orviglance fas 3-studie, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma meets major milestone with patient enrollment completion for Orviglance Phase 3 Study, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

6 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Årligutdelning
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024