Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 27 Jul 2022 | Vivesto

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB

Flaggningsmeddelande i Vivesto AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556332-6676 Vivesto AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum 2022-07-26
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 26 924 133
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 26 924 133
Andel
 – aktier 5,00408 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 5,00408 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,00408 % 26 924 133
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade 0,15788 % 849 481
 
TOTALT 5,16196 % 27 773 614
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 27 773 614
 – andel av rösträtter 5,16196 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2022-07-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-08 Edison Investment Research Limited Oasmia Pharmaceutical (OASM): Focused on pillars of growth Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-02 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Fortsatta framsteg i projektportföljen Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-22 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Positiva data för Cantrixil Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-15 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden, intervju med Oasmia: "Vi har ett av sektorns bästa team" Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Interview with CEO Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-14 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Intervju efter det gångna kvartalet Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Stora triggers i närtid Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-30 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Intervju med Oasmia "Positionerade för att nå våra högt uppsatta mål" Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Europeisk partner för Apealea nästa trigger Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-09 Oasmia Pharmaceutical Oasmia to present at Biotech Showcase in San Francisco Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-09 Oasmia Pharmaceutical Oasmia håller presentation på Biotech Showcase i San Francisco Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical Nytt antal aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical New number of shares and votes in Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Interim report for the period May 1 – October 31, 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 oktober 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-12-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Oasmia Pharmaceutical Final result of the rights issue in Oasmia Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Oasmia Pharmaceutical Slutligt utfall i Oasmias företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-06 Oasmia Pharmaceutical Oasmia’s rights issue has been oversubscribed Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-06 Oasmia Pharmaceutical Oasmias företrädesemission övertecknad Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical Rättelse: VD i Oasmia köper teckningsrätter i pågående nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical Correction: The CEO of Oasmia buys subscription rights in the ongoing rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical VD och styrelseordförande i Oasmia köper teckningsrätter i pågående nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical The CEO and Chairman of the Board of Oasmia buys subscription rights in the ongoing rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Oasmia Pharmaceutical Oasmia publishes prospectus in connection with the rights issue of approximately SEK 399 million and updated information included in the prospectus Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Oasmia Pharmaceutical Oasmia offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 399 MSEK samt uppdaterad information som återfinns i prospektet Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Oasmia Pharmaceutical Oasmia invites to investor meetings in connection to the rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Oasmia Pharmaceutical Oasmia bjuder in till investerarträffar i samband med företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Oasmia Pharmaceutical Oasmia beslutar om en företrädesemission om cirka 399 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Oasmia Pharmaceutical Oasmia resolves on a rights issue of approximately SEK 399 million Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022