Senaste analysen | 12 May 2022 | Medivir

Positiv utveckling

  Kostnadsuppgång i Q1 Nettoomsättningen minskade under Q1 2022 till 0,5 mkr (9,9), där skillnaden huvudsakligen kan tillskrivas milstolpsersättning om drygt 8 mkr i fjol som var kopplad till IGM…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Dec 2021 | Medivir

Lockande pipeline

  Fokuserat och slimmat Medivir är idag helt inriktat på utveckling av läkemedel inom cancerområdet och har inte längre någon egen grundforskning. I fokus står bolagets två aktiva kliniska projekt,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-12 Positiv utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 Lockande pipeline Ladda ner | Visa Stäng