Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-02 Penser Access Penser Access: Tar ett stort steg mot finansiella mål - eEducation Albert Analyser Visa Stäng
Analyser | 2 Nov 2022 | eEducation Albert

Penser Access: Tar ett stort steg mot finansiella mål – eEducation Albert

ARR når våra helårsestimat
ARR uppgick till 152 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 88%, varav 34% var organiskt. Siffran motsvarar i princip våra estimat för helåret och indikerar därmed en stark tillväxt. Omsättningen uppgick till 33,16 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 89%, varav 30% är organisk. Vi bedömer att den starka tillväxten går att härleda till en sjunkande CAC i kampanjer och en stigande ARPU till följd av fler familjeabonnemang. EBITA uppgick till -21,4 mkr medan kassaflödet från verksamheten uppgick till -7,4 mkr under kvartalet. Bolaget har ett negativt rörelsekvartal eftersom man skriver årsabonnemang med sina B2B-kunder i samband med skolstart. Bolaget har även nyligen lanserat sin verksamhet i Finland.

Tar steg närmare sina finansiella mål
Baserat på den starka ARR-siffran höjer vi våra estimat för ARR med i snitt 8% under prognostiden. Detta leder i sin tur till att intäktestimaten stiger med i snitt 7% under prognosperioden. Vi bedömer att bolaget kommer kunna fortsätta att se en viss ARPU-expansion samtidigt som marknadsföringen ger fortsatt goda resultat. I våra estimat ligger det fortsatt utrymme för förvärv givet att bolaget bibehåller en stark kassasituation.
 
Motiverat värde oförändrat på 55-57 kronor
eEducation Albert har sedan börsnoteringen rört sig mot sina finansiella mål och levererat på den utstakade strategin. Vi väljer därför att hålla vårt motiverade värde oförändrat. Vi bedömer att vår höjning av estimaten under kommande år kompenserar för den multipelkontraktion som skett i vårt peer-set. I dagsläget handlas bolaget på en implicit WACC om ca 20%.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 02-11-2022 kl. 10:12: https://docs.penser.se/a/3248/ALBERTQ3.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-11-01 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: eEducation Alberts nettoomsättning i linje med Pinpointkonsensus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 eEducation Albert Interim report for January - September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 eEducation Albert Delårsrapport för januari - september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 eEducation Albert Inbjudan till presentation av Alberts delårsrapport för januari-september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 eEducation Albert Invitation to the presentation of Albert's interim report for January-September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 eEducation Albert eEducation Albert stärker sin position ytterligare i Norden - lanserar Finland som ny marknad Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 eEducation Albert eEducation Albert strengthens the market position in the Nordics - launches in Finland as a new market Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 eEducation Albert eEducation Albert AB förtydligar utfall av emissionen av aktier till personaloptionsinnehavare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 eEducation Albert eEducation Albert AB clarifies the outcome of the issue of shares to employee stock option holders Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 eEducation Albert eEducation Albert AB offentliggör utfall av den riktade nyemissionen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 eEducation Albert eEducation Albert AB publishes the results of the directed new share issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 eEducation Albert Communiqué from the extraordinary shareholders’ meeting in eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 eEducation Albert Kommuniké från extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 eEducation Albert eEducation Albert signs a license agreement with Hatten Förlag and Babblarna via Jaramba Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 eEducation Albert eEducation Albert inleder via Jaramba licensavtal med Hatten Förlag och Babblarna Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 eEducation Albert Kallelse till extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 eEducation Albert Albert signerar samarbetsavtal med Egmont Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 eEducation Albert Albert signs a cooperation agreement with Egmont Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Penser Access Penser Access: Intervju med eEducation Albert - Erik Penser Bank - 19 juli 2022 Analyser Visa Stäng
2022-07-19 Penser Access Penser Access: Stark tillväxt i kvartalet - eEducation Albert Analyser Visa Stäng
2022-07-18 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: eEducation Alberts rapport över Pinpointkonsensus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 eEducation Albert Delårsrapport för januari - juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 eEducation Albert Interim report for January - June 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-12 eEducation Albert Inbjudan till presentation av Alberts delårsrapport för januari-juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-12 eEducation Albert Invitation to the presentation of Albert's interim report for January-June 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 eEducation Albert eEducation Albert AB changes Certified Adviser to Erik Penser Bank AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 eEducation Albert eEducation Albert AB byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 eEducation Albert Albert integrerar och effektiviserar Sumdogs B2C-segment via gemensam koncernfunktion Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 eEducation Albert Albert integrates and streamlines Sumdog's B2C segment via a shared group function Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-21 eEducation Albert eEducation Albert signs license agreement with Bonnierförlagen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-21 eEducation Albert eEducation Albert signerar licensavtal med Bonnierförlagen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Penser Access Penser Access: Intervju med eEducation Albert - Erik Penser Bank - 5 maj 2022 Analyser Visa Stäng
2022-05-04 Penser Access Penser Access: Påskkampanjen visar på stark tillväxt - eEducation Albert Analyser Visa Stäng
2022-05-03 eEducation Albert Kommuniké från årsstämma i eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-02 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: eEducation Alberts nettoomsättning över Pinpointkonsensus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-02 eEducation Albert Interim report for January-March 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-02 eEducation Albert Delårsrapport för januari-mars 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 eEducation Albert Inbjudan till presentation av Alberts delårsrapport för januari-mars 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 eEducation Albert Invitation to the presentation of Albert's interim report for January-March 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 eEducation Albert Albert recruits Jonas Mårtensson as Chief Operating Officer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 eEducation Albert Albert rekryterar Jonas Mårtensson som Chief Operating Officer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 eEducation Albert Jaramba platform now available for all of Albert’s customers and new target audience responds well to marketing activities Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 eEducation Albert Jarambas plattform finns nu tillgänglig för alla Alberts kunder och nya kundgruppen responderar väl på marknadsföringsaktiviteter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 eEducation Albert Kallelse till årsstämma i eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 eEducation Albert Albert publicerar årsredovisning för 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 eEducation Albert Andrea Carr proposed as new member in Albert’s Board of Directors Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 eEducation Albert Andrea Carr föreslås till Alberts styrelse Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
2 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2