Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-24 Penser Access Penser Access: Tar fortsatta steg mot lönsamhet - eEducation Albert Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 24 Nov 2023 | eEducation Albert

Penser Access: Tar fortsatta steg mot lönsamhet – eEducation Albert

B2B fortsätter att leverera
Omsättningen i kvartalet uppgick till 48,3 mkr vilket motsvarar en ökning med 46% y/y. Den organiska tillväxten uppgick till -11% som en följd av lägre marknadsföring vilket ledde till ökad churn inom B2C. Detta återspeglas i att intäkterna från B2C-verksamheten uppgick till 24,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om -3,6% y/y. ARR i Q3’23 uppgick till 203,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 34% varav -21% var organisk. Den negativa organiska tillväxten av ARR förklaras till stor del med samma faktorer som omsättningen ovan; marknadsföringskostnaderna i Q3’23 var mindre än 1/3 av kostnaderna i Q3’22. Vi bedömer att churn kommer att stabilisera sig följande kvartal då ”marginalkunden” nu har lämnat. EBITA uppgick till -6,8 mkr vilket är upp från -21,4 mkr under Q3’22. Bolaget rör sig således succesivt mot svarta siffror på EBITA-nivå i en takt som vi räknat med och vi väntar oss svarta siffror under 2024.

Justerar för fortsatt lägre marknadsföringskostnader
Baserat på den låga organiska tillväxten inom främst B2C sänker vi våra nettoomsättningsestimat med i snitt 10% under perioden 2024–2025. Vi bedömer att bolaget framöver väl kommer väga investeringar i marknadsföring mot målen att nå lönsamhet. I samband med rapporten meddelar bolaget att man börjat se och realisera kostnadssynergier. Denna optimering av kostnadsbasen i kombination med att vi drar ned våra estimat för marknadsföringsinvesteringar gör att EBITDA sjunker med 6,9 mkr under 2024 och 12 mkr under 2025. Sammanfattningsvis ser vi att bolaget rör sig mot ett positivt EBITA resultat tidigare än vi räknade med i inledningen av året.
 
Fortsatt missförstådd aktie
Vi har tidigare varit tydliga med att vi anser att marknaden värderar Albert i linje med konsumentnära prenumerationstjänster, vilka värderas lågt på börsen. I dagsläget har Albert ca 51% av intäkterna från B2B-verksamhet. Vi bedömer att dessa intäkter ska värderas annorlunda givet att de är förenliga med en lägre churn och lägre marknadsföringskostnader, vilket inte reflekteras i nuvarande värdering. Med anledning av att vi sänker våra estimat justerar vi ned vårt motiverade värde till 32–34 kr (45–47). Albert handlas i dagsläget på ett P/B om 0,8x. Kassan i Q3’23 uppgick till 94 mkr vilket kan ställas mot börsvärdet om ~190 mkr.
 
Läs den fullständiga analysen, publicerad 24-11-2023 kl. 08:31: https://docs.penser.se/research/5186-C/albert20231123.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/ 

2023-11-23 eEducation Albert Delårsrapport för januari-september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-23 eEducation Albert Interim report for January - September 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-16 eEducation Albert Inbjudan till presentation av Alberts delårsrapport för januari-september 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-16 eEducation Albert Invitation to the Presentation of Albert's Interim Report for January-September 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-16 eEducation Albert eEducation Albert AB's nomination committee ahead of the 2024 annual general meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-16 eEducation Albert eEducation Albert ABs valberedning inför årsstämma 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 eEducation Albert Albert and Akelius strengthen the partnership through a new larger project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 eEducation Albert Albert och Akelius stärker partnerskap genom ett nytt och större projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Penser Access Penser Access: Skifte i intäkter återspeglas inte i värdering - eEducation Albert Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-31 eEducation Albert Albert och Nordic Wellness inspirerar barn till rörelse genom nytt partnerskap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 eEducation Albert Albert and Nordic Wellness enter into a partnership to encourage children to be physically active Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-24 Penser Access Penser Access: B2B intäkter imponerar - eEducation Albert Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-23 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: eEducation Alberts nettoomsättning helt i linje med förväntningarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 eEducation Albert Interim report for January - June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 eEducation Albert Delårsrapport för januari - juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 eEducation Albert Invitation to the presentation of Albert's interim report for January-June 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 eEducation Albert Inbjudan till presentation av Alberts delårsrapport för januari-juni 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 eEducation Albert Albert satsar stort på språk - lanserar appen Holy Owly i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 eEducation Albert Albert invests heavily in languages - launches the app Holy Owly in Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 eEducation Albert Albert och Ronald McDonald Barnfond ingår partnerskap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 eEducation Albert Albert and Ronald McDonald House Charities enters into a partnership Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 eEducation Albert McDonald's och Albert ingår långsiktigt partnerskap i Norden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 eEducation Albert McDonald's and Albert enter into a long-term partnership in the Nordic region Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 eEducation Albert Albert and Gröna Hjältar enter into a collaboration – for children and a more sustainable future Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 eEducation Albert Albert och Gröna Hjältar ingår samarbete – för barn och en hållbar framtid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 eEducation Albert Albert appoints Katarina Strivall as Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 eEducation Albert Albert tillsätter Katarina Strivall som Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 eEducation Albert Albert och Bonnierförlagen lanserar matematikbok för ålderskategorin 6-9 år Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 eEducation Albert Albert and Bonnier Carlsen now launches math textbook for the age category 6-9 years Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 eEducation Albert Successful pilot project between Akelius and Albert completed - paves the way for deepen collaboration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 eEducation Albert Framgångsrikt pilotprojekt mellan Akelius och Albert genomfört - bereder väg för fördjupat samarbete Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 eEducation Albert Kommuniké från årsstämma i eEducation Albert AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Penser Access Penser Access: Starkt kassaflöde och steg mot lönsamhet - eEducation Albert Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-29 Penser Access Penser Access: Intervju med eEducation Albert - Erik Penser Bank - 26 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: eEducation Alberts rapport över förväntningarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 eEducation Albert Delårsrapport för januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 eEducation Albert Interim report for January - March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 eEducation Albert Inbjudan till presentation av Alberts delårsrapport för januari-mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 eEducation Albert Invitation to the presentation of Albert's interim report for January-March 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 eEducation Albert Albert publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 eEducation Albert Kallelse till årsstämma i eEducation Albert AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 eEducation Albert Notice to the annual general meeting of eEducation Albert AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 eEducation Albert eEducation Albert appoints new CEO and Deputy CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 eEducation Albert eEducation Albert tillsätter ny vd och vice vd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 eEducation Albert Albert ger studenter i Storbritannien tillgång till gratis utbildningsmaterial Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 eEducation Albert EdTech company Albert gives UK students over 600 free lessons to revise for the GCSEs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 eEducation Albert Albert and BookBeat in new partnership - creating additional value for their customers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 eEducation Albert Albert och BookBeat i nytt partnerskap - skapar ytterligare värde för sina kunder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Penser Access Penser Access: Minskad volatilitet i intäkter återspeglas inte i värdering - eEducation Albert Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-14 eEducation Albert Albert breddar sitt utbud - lanserar Bamse i Jaramba-appen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 eEducation Albert Albert broadens its range - launches Bamse in the Jaramba app Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 eEducation Albert Sumdog ingår ett nytt skolavtal - stärker B2B-affärsområdet i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 eEducation Albert Sumdog signs a new school agreement - strengthens B2B business area in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 eEducation Albert Albert's founder sells shares for personal financial reasons Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 eEducation Albert Alberts grundare säljer av privatekonomiska skäl Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 eEducation Albert Albert och Göteborgsvarvet ingår partnerskap - främjar barnens aktivitet och lärande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 eEducation Albert Albert and Göteborgsvarvet enter into partnership – to promote children's activity and learning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-02 eEducation Albert Sumdog, a company within the Albert group, pivots it business model to drive growth and profitability Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-02 eEducation Albert Sumdog, ett företag inom Albert-gruppen, justerar sin affärsmodell för ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Penser Access Penser Access: Intervju med eEducation Albert - Erik Penser Bank - 27 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: eEducation Alberts nettoomsättning i linje med förväntningarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 eEducation Albert BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 eEducation Albert YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 eEducation Albert Albert launches synergy within the group - Albert and Strawbees bundle product offering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 eEducation Albert Albert lanserar synergi inom koncernen - Albert och Strawbees bundlar produkterbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 eEducation Albert Invitation to the presentation of Albert's year-end report for January-December 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 eEducation Albert Inbjudan till presentation av Alberts bokslutskommuniké för januari-december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 eEducation Albert Albert slutför förvärvet av Strawbees Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 eEducation Albert Albert completes the acquisition of Strawbees Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 eEducation Albert Albert completes the acquisition of Kids MBA SAS (Holy Owly) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 eEducation Albert Albert slutför förvärvet av Kids MBA SAS (Holy Owly) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 eEducation Albert eEducation Albert hires Erik Penser Bank AB as market maker Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 eEducation Albert eEducation Albert anlitar Likviditetsgarant till Erik Penser Bank AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 eEducation Albert Albert slutför förvärvet av ARPU Management (Film och Skola) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 eEducation Albert Albert completes the acquisition of APRU Management (Film och Skola) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-13 eEducation Albert eEducation Albert signs pilot agreement for the sale of Albert's licenses in MediaMarkt's stores Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-13 eEducation Albert eEducation Albert signerar pilotavtal för försäljning av Alberts licenser i MediaMarkts butiker Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 eEducation Albert Bulletin from Extraordinary General Meeting in eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 eEducation Albert Kommuniké från extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Penser Access Penser Access: Intervju med eEducation Albert - Erik Penser Bank - 23 december 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Kallelse till extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Notice of extraordinary general meeting in eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert has completed a directed share issue of 4,099,410 shares and is hereby provided with MSEK 70 before transaction costs Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert har genomfört en riktad nyemission om 4 099 410 aktier och tillförs härigenom 70 MSEK före transaktionskostnader Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert intends to carry out a directed share issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert avser att genomföra en riktad nyemission av aktier Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert förvärvar tre bolag som bidrar med cirka 77 MSEK i ARR och accelererar bolagets tillväxt och väg till ökad lönsamhet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert acquires three companies which contributes approximately MSEK 77 in ARR and accelerates the company’s growth and path to increased profitability Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert has entered into an agreement to acquire Holy Owly which contributes approximately MSEK 10 in ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert ingår avtal om förvärv av Holy Owly som bidrar med cirka 10 MSEK i ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert has entered into an agreement to acquire ARPU Management (Film och Skola) which adds approximately MSEK 48 in ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert ingår avtal om förvärv av ARPU Management (Film och Skola) som adderar cirka 48 MSEK i ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert has entered into an agreement to acquire Strawbees which contributes approximately MSEK 19 in ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert ingår avtal om förvärv av Strawbees som bidrar med cirka 19 MSEK i ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023