Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-25 Midsummer Midsummers valberedning inför Midsummers årsstämma 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 25 Jan 2023 | Midsummer

Midsummers valberedning inför Midsummers årsstämma 2023

Valberedningens ledamöter inför Midsummers årsstämma 2023 har utsetts och höll igår sitt första sammanträde. Årsstämman avses hållas i Kista den 7 juni 2023.

Valberedningen har utsetts i samråd med de fem till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden per den 31 december 2022 och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut.

Valberedningens består av Philip Gao, som representerar eget och närståendes innehav, Hans Waldaeus, utsedd av H Waldaeus AB, Mats Hellström, utsedd av Nordea, Jan Lombach, som representerar eget innehav, Emanuel Hjertzén, utsedd av aktieägare som är anställda i Midsummer, samt styrelsens ordförande Jan Johansson som adjungerad ledamot.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman 2023 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, revisorer och arvode för revisorer, samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
Midsummer AB (publ)
Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Eller per e-post till:  valberedningen@midsummer.se

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 28 februari 2023.

Valberedningens förslag avses komma att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer .

Kontaktperson :
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se . Se midsummer.se

2023-01-24 Midsummer Beslut vid extra bolagsstämma i Midsummer AB (publ): klart med nyemission på drygt 20 miljoner kronor till turkiska Murel Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Midsummer Kallelse till extra bolagsstämma i Midsummer AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Midsummer Midsummer AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om cirka 20,4 MSEK till turkisk industrikoncern som blir ny strategisk partner Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Midsummer Midsummer tecknar ny stor avsiktsförklaring med ledande nordisk aktör inom tak och bygg – ska leverera 300 MW solpaneler Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Midsummer: Urstark orderingång Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Midsummer Midsummer tecknar fyra nya avsiktsförklaringar för leverans av ytterligare 224 MW solpaneler Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-25 Midsummer Invitalia och Midsummer överens om slutliga villkor för italiensk satsning Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Midsummer, kv3 2022: Nytt stöd för storsatsning Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Penser Access Penser Access: Intervju med Midsummer - Erik Penser Bank - 17 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-17 Penser Access Penser Access: Resan mot ökad produktion fortsätter - Midsummer Analyser Visa Stäng
2022-11-16 Midsummer Midsummer ABs delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Midsummer Midsummer undersöker möjligheterna att ta in ytterligare kapital i form av en konvertibel obligation Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-05 Midsummer Midsummer tecknar avsiktsförklaringar med sex kunder om leverans av mer än 100 MW solpaneler Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-10 Midsummer Midsummer redovisar rekordstor orderingång i det tredje kvartalet och förbereder kapitalanskaffning för utökad produktionskapacitet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Midsummer: Ljus framtid Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Midsummer: Ny strategi för ökade intäkter i Sverige Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-06 Penser Access Penser Access: Intervju med Midsummer - Erik Penser Bank - 5 september 2022 Analyser Visa Stäng
2022-09-01 Penser Access Penser Access: Stark tillväxt och Italienexpansion fortgår - Midsummer Analyser Visa Stäng
2022-08-31 Carlsquare Carlsquare: Första intrycket Midsummer, kv2 2022: Fortsatt stark orderingång men intäkter släpar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Midsummer Midsummer ABs delårsrapport för det andra kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-12 Midsummer Midsummer presenterar sin första hållbarhetsrapport Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Midsummer Midsummer: orderingången för solcellstak ökar med 33 procent Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Midsummer 113 nya hem i Lund får Sveriges mest klimatsmarta tak från Midsummer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Midsummer Midsummer skänker fältutrustning till Ukrainas armé i form av mobila soldrivna laddare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Midsummer Åsa Jynnesjö ny finanschef på Midsummer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Midsummer - Erik Penser Bank - 22nd of June 2022 Analyser Visa Stäng
2022-06-21 Penser Access Penser Access: Storsatsar på sol i Europa - Midsummer Analyser Visa Stäng
2022-06-20 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Midsummer: Invitalia fortskrider planenligt Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsummer AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 Carlsquare Carlsquare: Carlsquare investerardag, 2 juni 2022: Midsummer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 Midsummer Kommuniké från Midsummer ABs (publ) årsstämma 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Midsummer, kv1 2022: Invitalia-projektet tar värdefulla framsteg Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Midsummer Midsummer stärker ledningen – har rekryterat ny affärsutvecklingschef och ny HR-chef Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Carlsquare Carlsquare: Första intrycket Midsummer, kv1 2022: Justerat resultat i linje med förväntan. Invitalia-projektet fortgår Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Midsummer Midsummer vänder till vinst i det första kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 Midsummer Kallelse till årsstämma i Midsummer AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Midsummer Midsummer slutlevererar forskningsmaskin till universitet i Australien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Midsummer Rättelse: Midsummer publicerar årsredovisning för 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Midsummer Midsummer publicerar årsredovisning för 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Midsummer Fortsatt stort intresse för Midsummers solcellstak Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Midsummer Midsummer stärker ledningsgruppen – ny ekonomichef rekryteras Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Analysguiden Analysguiden: ANALYS MIDSUMMER: God tillväxt för solceller Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Midsummer Valberedningen i Midsummer AB (publ) föreslår ny styrelseledamot Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
7 Jun 2023 | Årsstämma 2022
16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
12 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023