Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-02-23 Midsummer Midsummer ABs bokslutskommuniké 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 23 Feb 2024 | Midsummer

Midsummer ABs bokslutskommuniké 2023

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2023. Nettoomsättningen för koncernen för det fjärde kvartalet uppgick till 14,7 miljoner kronor och till 49,6 miljoner kronor för helåret 2023. Förlusten för det fjärde kvartalet blev 52,3 miljoner kronor, jämfört med en förlust på 57,4 miljoner kronor samma period året innan.

Perioden i sammandrag:

Fjärde kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen för koncernen under det fjärde kvartalet 2023 var 14 692 TSEK (17 842 TSEK).
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -52 300 TSEK (-57 367 TSEK).
  • Resultat per aktie för koncernen under kvartalet var -0,54 SEK/aktie (-0,58 SEK/aktie) före och efter utspädning.

Helåret 2023

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 49 630 TSEK (53 376 TSEK).
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -200 783 TSEK (-93 077 TSEK). Den stora skillnaden mellan åren beror till största del på hur bidraget från Invitalia intäktsfördes åren 2022 och 2023 men även på positiva valutakurseffekter under 2022.
  • Resultat per aktie för koncernen för helåret var -2,15 SEK/aktie (-1,30 SEK/aktie) före och efter utspädning.
  • Soliditeten vid årets slut uppgick till 37,6% (46,5%) och periodens kassaflöde var 17 812 TSEK (-157 696 TSEK).

Väsentliga händelser oktober – december 2023:

Midsummer lanserar ett effektiviseringsprogram som bl a innebär en omorganisation av koncernen och uppsägningar av viss personal samt en strategisk översyn av koncernens kort- och långsiktiga finansiering. Programmet beräknas ge besparingar på drygt 40 miljoner kronor på årsbasis och även kortsiktiga förbättringar gällande sysselsatt kapital.

Bolaget genomför en fullt garanterad företrädesemission om 66 miljoner kronor.

Förhandlingar om villkoren för stödet från EU:s innovationsfond slutförs och avtalet undertecknas.

Väsentliga händelser efter årets slut:

Eric Jaremalm utses till ny VD för Midsummer. Han efterträder Sven Lindström som blir ny vice VD samt ansvarig för affärsutveckling och produktportföljen.

Midsummer får en beställning på maskinutrustning för produktion av tunnfilmssolceller från INL, en iberisk forskningsorganisation. Ordervärdet är drygt 16,5 miljoner kronor.

All produktionsutrustning färdiglevereras till den nya fabriken i Bari och all dokumentation lämnas in till de den italienska myndigheten Invitalia för denna milstolpe, vilket kommer att utlösa nästa utbetalning av det italienska bidraget.

Bokslutskommunikén i sin helhet inklusive VD-ordet finns bifogad samt att läsa på Midsummers IR-sida under  Finansiella rapporter .

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer .

Kontaktperson :
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Se midsummer.se

2024-02-21 Midsummer Midsummer AB (publ) senarelägger delårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-13 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Midsummer - Återupptagen bevakning med nytt motiverat värde efter nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-08 Midsummer Midsummer får order på forskningsmaskin från Portugal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-08 Midsummer Midsummer receives order from INL in Portugal for thin film solar cell research machine model UNO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-01 Midsummer Eric Jaremalm new CEO at Midsummer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-01 Midsummer Eric Jaremalm ny VD för Midsummer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-19 Midsummer Midsummer AB (publ) byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-16 Midsummer Midsummers solcellstak i Bangladesh installerat och klart Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-08 Midsummer Midsummer AB (publ): Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-08 Midsummer Midsummer AB (publ): The rights issue is registered and the trading in Paid Subscription Shares ceases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-03 Midsummer Midsummer genomför riktad nyemission till garanter efter den genomförda företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-03 Midsummer Midsummer carries out a directed issue to guarantors following the completed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-28 Midsummer Sista tre DUO-maskinerna nu skickade till Midsummers italienska fabrik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-28 Midsummer Final three Midsummer DUO machines en route to Bari for the completion of Italian factory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-28 Midsummer Midsummer offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-28 Midsummer Midsummer announces final outcome in the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-22 Midsummer Midsummer announces preliminary outcome of the Rights Issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-22 Midsummer Midsummer offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-08 Midsummer Ännu en DUO på väg till Italien – ytterligare tre skeppas inom kort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-07 Midsummer Midsummer publishes prospectus and invites investors to attend company presentations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-07 Midsummer Midsummer offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarpresentationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-04 Midsummer Midsummer och EU undertecknar avtal om EU-stöd till ny svensk solcellsfabrik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-04 Midsummer Midsummer and the EU sign agreement on EU grant for new Swedish solar cell factory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-01 Midsummer Kommuniké från extra bolagsstämma i Midsummer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-01 Midsummer Report from the extraordinary general meeting in Midsummer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-21 Midsummer Utfall av utnyttjandeperiod för Midsummers teckningsoptioner av serie TO2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-21 Midsummer Outcome of the Exercise Period for Midsummer's Warrants of Series TO2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Midsummer Extraordinary general meeting in Midsummer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Midsummer Extra bolagsstämma i Midsummer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Midsummer The Board of Directors of Midsummer resolves on a fully guaranteed rights issue of SEK 66 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Midsummer Styrelsen i Midsummer beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om 66,0 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-02 Penser Access Penser Access: I väntan på Italien - Midsummer Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-01 Midsummer Midsummer ABs delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-05 Midsummer Ambassadör Jan Björklund besöker Midsummer Italia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Midsummer Midsummer lanserar program för minskade kostnader och förbättrat kassaflöde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 Midsummer Midsummer inleder samarbete med finska Katepal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 Midsummer Midsummer levererar solpaneler till Scanias soldrivna hybridlastbil i banbrytande projekt – testas nu i trafik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Midsummerkv2 2023: Produktionsstart och möjligt intäktslyft närmar sig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Penser Access Penser Access: Imponerande tillväxt för solceller i väntan på högre produktionskapacitet - Midsummer Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-16 Carlsquare Carlsquare: Analys Midsummer, kv2 2023: Högre kostnadsbas än väntat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Midsummer Midsummer ABs delårsrapport för det andra kvartalet 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Midsummer Midsummer utvalt till EU-stöd på 375 miljoner kronor för ny svensk solcellsfabrik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-05 Midsummer Midsummer erövrar The Hamptons Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 Midsummer Midsummer ships high performance 2-storey laminator to Italy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 Midsummer Högeffektiv laminator i två våningar skeppas till Midsummer Italia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Midsummer Ny analys av Midsummer: aktien värd 5,60 – 6,00 kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Penser Access Penser Access: Återupptar bevakning efter avslutad nyemission - Midsummer Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-16 Midsummer Midsummers solcellstak täcker textilfabrik i Bangladesh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Midsummer Midsummer värvar lokal HR-specialist och påbörjar rekrytering av personal till sin italienska fabrik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Midsummer Midsummer installerar solcellstak på industrifastighet i Lerum - näst största ordern någonsin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-07 Midsummer Kommuniké från Midsummer ABs (publ) årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-05 Midsummer Valberedningen i Midsummer AB (publ) föreslår tre nya styrelseledamöter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Midsummer Midsummer får beställning på solcellstak till stugby på Öland – ”utseendet avgjorde” Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Midsummer Midsummer AB (publ): The rights issue is registered and the trading in Paid Subscription Units ceases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Midsummer Midsummer AB (publ): Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Midsummer Midsummer announces final outcome in the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Midsummer Midsummer offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Midsummer Midsummer offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Midsummer Midsummer announces preliminary outcome of the Rights Issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Midsummer Kallelse till årsstämma i Midsummer AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Midsummer Publication of supplementary prospectus regarding Midsummer’s rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Midsummer Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Midsummers företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Midsummer: Slaktad aktie med potential till hög risk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Midsummer Midsummer medverkar i Chalmersprojekt för miljövänlig återvinning av solceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Midsummer Midsummer ABs delårsrapport för det första kvartalet 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-01 Midsummer Midsummer AB (publ) tidigarelägger delårsrapport Financial Calendar Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Midsummer Midsummer offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet samt bjuder in till investerarpresentationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Midsummer Midsummer publishes a prospectus and new financial information contained in the prospectus and invite investors to attend company presentations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Midsummer Midsummer publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Midsummer Midsummer i banbrytande forskningsprojekt för att nå 30 procent verkningsgrad i tandemsolceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Midsummer Kommuniké från extra bolagsstämma i Midsummer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Midsummer Report from the extraordinary general meeting in Midsummer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Midsummer Rättelse av idag tidigare kommunicerat pressmeddelande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Midsummer Midsummer lämnar Nasdaqs observationslista Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Midsummer Midsummer erhåller betalning från Invitalia på drygt 73 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Midsummer Midsummer receives grant payment from Invitalia of 6.4 million euros Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 Midsummer Midsummer erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för villkorsändringar avseende sitt utestående gröna obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 Midsummer Midsummer receives consent from noteholders to amend the terms and conditions of its outstanding green notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-20 Midsummer Extraordinary general meeting in Midsummer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-20 Midsummer Extra bolagsstämma i Midsummer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-20 Midsummer The board of directors of Midsummer resolves on a rights issue of units of MSEK 277.6 and initiates a written procedure regarding the outstanding MSEK 200 senior unsecured green notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-20 Midsummer Styrelsen i Midsummer beslutar om en företrädesemission av units till ett belopp av 277,6 MSEK samt initierar ett skriftligt förfarande gällande det utestående 200 MSEK gröna obligationslånet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 Midsummer Samarbete med UCLA: Forskning om perovskit-CIGS tandemsolceller ger 24,9 procent effektivitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 Midsummer Midsummers VD kommenterar artiklar i Dagens Industri Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Midsummer Midsummer rekryterar ny försäljningschef och ny HR-chef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Penser Access Penser Access: Värt att se igenom kortsiktig osäkerhet kring finansiering - Midsummer Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Midsummer Kommentar till att Midsummer ges observationsstatus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Midsummer Midsummer ABs bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

2 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årsstämma 2023
19 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024