Datum Titel Alternativ
2024-02-20 ARR föll men kundtillväxten är starkare än någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-21 Analyskommentar - Strategin uppdateras för att öka tillväxten och sänka kostnaderna Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-05 Analyskommentar - Har adderat flera nya kunder under Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Analyskommentar - Tecknar avtal med Coor Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Ökat fokus på lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 27 Oct 2023 | XMReality

Ökat fokus på lönsamhet

 

Fortsatt god kostnadskontroll

ARR uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till 17,9 mkr, jämfört med 18,3 under Q2, och orderingången uppgick till 4,3 mkr (2,4). Trots god orderingång minskade ARR marginellt q/q till följd av att orderingången innehåller flera flerårskontrakt. Orderingången har under de senaste kvartalen ändrat riktning och uppvisar numera en positiv trend. Förbättrat säljarbete återspeglas även i över 30 nya kunder under de första nio månaderna, vilket är fyra gånger fler än föregående år. Ledningen fortsatte med god kostnadskontroll och rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, minskade med 16% till 11,4 mkr (13,5). Tack vare sänkta kostnader uppgick EBITDA till -4,4 mkr jämfört med -6,3 föregående år.

Ökat fokus på lönsamhet

Ledningen meddelade i rapporten att de förändrar de finansiella målen. Förändringarna ligger i ett ökat fokus på lönsamhet och då kommer målet om att nå 75 mkr i ARR 2025 att bli svårt. Eftersom det nya fokuset är lönsamhet behålls målen om positivt kassaflöde mot slutet av 2024 samt målet om att nå en EBITDA-marginal på 15% 2025.

 

De nya kunderna visar på potentialen i remote guidance

Under kvartalet har det amerikanska säljteamet presterat bra och adderat flera nya kunder inom helt olika branscher och användningsområden. Det visar på potentialen i alla miljöer där remote guidance kan användas och hur stor totalmarknad som egentligen finns för produkten. Våra sänka tillväxtantaganden får en negativ effekt på både multipelvärdering och DCF, varför vi sänker vårt motiverade värde till 0,8-0,9 från tidigare 1,3-1,4. Avslutningsvis vill vi understryka att vi tycker att ökat fokus på lönsamhet är positivt.

 

2023-08-23 Analyskommentar - Fortsätter vinna avtal i USA Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Analyskommentar - Vinner ytterligare ett avtal i USA Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Fortsatt kostnadsreduktion Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Analyskommentar - Två nya avtal Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Analyskommentar - Lanserar branschens första lagringsintegration för Microsoft OneDrive Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Pilotprojekt till Försvarsmakten för centraleuropeiskt land Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Stärker sin position på den amerikanska marknaden Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Analyskommentar - Stabil start på året Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Signerar ny kund inom ett nytt användningsområde Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Flera nya samarbeten inom nytt kundsegment Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Analyskommentar - Näst högsta orderingången i bolagets historia Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Annonserar kapitalinjektion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Svag rapport men med ljusglimtar Visa Stäng
2022-08-11 Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet Visa Stäng
2022-04-04 Tar en försiktigare långsiktig vy Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Åter till tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 Lägesuppdatering Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Svagt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 XMReality Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Rekordstarkt Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 En ny era växer fram Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årligutdelning
28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024