Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-30 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med globalt skogs-och pappersbolag för behandling av sticklingar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 30 Dec 2022 | OptiCept Technologies

OptiCept ingår avtal med globalt skogs-och pappersbolag för behandling av sticklingar

OptiCept Technologies ingår avtal med Klabin S.A i Brasilien gällande OptiBoost för behandling av Eukalyptussticklingar. Teknologin kommer användas under en 5-månadersperiod för vilket kunden betalar 85 000 Euro.

Installationen i Brasilien planeras till mars 2023. Installationen av OptiBoost-systemet syftar till att optimera behandlingsrecept för att öka sticklingarnas kvalité och överlevnadsgrad. Klabin S.A har för närvarande 23 skogsbruk, 22 i Brasilien och 1 i Argentina. Idag planterar bolaget cirka 120 miljoner sticklingar årligen, varav 70 miljoner är Eukalyptussticklingar. Kunden har uttryckt särskilt intresse att behandla sticklingar från en särskild klon av Eukalyptus som generellt ger 10% mer pappersmassa men som också är extra svår att rota. Kundens ambition är att helt frångå fortplantning via frösådd och på sikt övergå helt till sticklingar samt att testa OptiBoost-teknologin på sticklingar från andra trädslag. Vid verifierat resultat ingås ett löpande avtal.

“På kort tid har vi fått ett mycket positivt gensvar gällande OptiBoost for cuttings i Sydamerika, som är en nyckelmarknad. Nu knyter vi till oss Klabin S.A. Det är den största producent vi hittills skrivit avtal med, vilket stärker intäktspotentialen för OptiBoost for cuttings under 2023. Vi ser framemot att påbörja samarbetet och har goda förhoppningar om ett långsiktigt engagemang”, säger Thomas Lundqvist, VD OptiCept Technologies.

Klabin S.A är Brasiliens största producent och exportör av förpackningspapper och hållbara lösningar inom pappersförpackningar. Man är idag Brasiliens största återvinnare av papp. Bolaget grundades för mer än 120 år sedan och är ett börsnoterat bolag som valts ut att ingå Dow Jones Sustainability Index.

2022-12-30 OptiCept Technologies OptiCept enters into an agreement with a global paper and forestry company for the treatment of cuttings Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 OptiCept Technologies OptiCept enters a partnership with One Flora Group in the Netherlands Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 OptiCept Technologies OptiCept ingår partnerskap med en av världens största blomsterodlare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Penser Access Penser Access: Stärker balansräkningen - OptiCept Technologies Analyser Visa Stäng
2022-12-22 OptiCept Technologies Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för olivolja Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 OptiCept Technologies OptiCept announces final outcome of the company’s rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 OptiCept Technologies OptiCept offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 OptiCept Technologies OptiCept announces preliminary outcome of the rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 OptiCept Technologies OptiCept offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 OptiCept Technologies Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för snittblommor Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 OptiCept Technologies Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för sticklingar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 OptiCept Technologies OptiCept publishes prospectus in connection to the rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 OptiCept Technologies OptiCept publicerar prospekt i samband med företrädesemissionen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 OptiCept Technologies OptiCept Technologies bjuder in till Kapitalmarknadsdag Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 OptiCept Technologies Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) den 23 november 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 OptiCept Technologies Shareholder Letter – OptiCept Technologies November 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 OptiCept Technologies Aktieägarbrev – OptiCept Technologies november 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Penser Access Penser Access: Intervju med OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 7 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-04 Penser Access Penser Access: Siktar mot positivt EBITDA 2023 - OptiCept Technologies Analyser Visa Stäng
2022-11-04 OptiCept Technologies Kallelse till extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 OptiCept Technologies Styrelsen i OptiCept beslutar om en företrädesemission av units om cirka 110 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 OptiCept Technologies The board of directors in OptiCept resolves on a rights issue of units of approximately SEK 110 million conditional on the approval of an extraordinary general meeting Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 OptiCept Technologies OptiCept Technologies, Delårsrapport Q3 2022 - OptiCept är positionerat för ett positivt EBITDA resultat 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med globalt skogsbolag för behandling av sticklingar i Brasilien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 OptiCept Technologies OptiCept enters into an agreement with a global forest company for the treatment of cuttings in Brazil Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med en av världens största rosodlare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 OptiCept Technologies OptiCept enters agreement with one of the world's largest rose growers Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 OptiCept Technologies OptiBoost - results from evaluation with Porta Nova Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 OptiCept Technologies OptiBoost – resultat från utvärdering med Porta Nova Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 OptiCept Technologies VD Thomas Lundqvist köper aktier i OptiCept Technologies Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 OptiCept Technologies CEO Thomas Lundqvist buys shares in OptiCept Technologies Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 OptiCept Technologies Genombrott för OptiCept inom sticklingar – tecknar kommersiellt avtal med ett av världens största massa- och pappersföretag CMPC Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 OptiCept Technologies Breakthrough for OptiCept in cuttings - signs commercial agreement with one of the world's largest pulp and paper companies CMPC Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 OptiCept Technologies Efter goda resultat i Storbritannien tar Flamingo nästa steg med OptiBoost Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 OptiCept Technologies After good results in the UK, Flamingo takes the next step with OptiBoost Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med Spira Blommor AB i Sverige – ska sälja OptiBoost behandlade rosor i dagligvaruhandeln Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 OptiCept Technologies OptiCept enters into an agreement with Spira blommor - OptiBoost treated roses to be sold in one of Sweden's leading retail chains Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 OptiCept Technologies OptiCept tecknar avtal för oliveCEPT® i Italien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 OptiCept Technologies OptiCept signs agreement for oliveCEPT® in Italy Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 OptiCept Technologies OptiCept Technologies takes the next step with Flores Funza - OptiBoost to be installed in Colombia Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 OptiCept Technologies OptiCept Technologies tar nästa steg med Flores Funza - OptiBoost ska installeras i Colombia Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-06 OptiCept Technologies OptiCept Technologies - Shareholder Letter September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-06 OptiCept Technologies OptiCept Technologies - Aktieägarbrev september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-02 Penser Access Penser Access: Analytikerpresentation av OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 1 september 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-24 Penser Access Penser Access: Rapport för Q2 - OptiCept Technologies Analyser Visa Stäng
2022-08-23 OptiCept Technologies OptiCept tecknar vinstdelningsavtal för 2 oliveCEPT® maskiner med norra Spaniens ledande olivoljeproducent Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 OptiCept Technologies OptiCept signs profit sharing agreement for 2 oliveCEPT® machines with Northern Spain's leading olive oil producer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 OptiCept Technologies OptiCept enters into an agreement with a world-leading olive oil producer in Italy Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med världsledande olivoljeproducent i Italien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Penser Access Penser Access: Intervju med OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 17 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-16 OptiCept Technologies Rättelse: på grund av avsaknad av MAR-hänvisning, OptiCept Technologies Halvårsrapport 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 OptiCept Technologies OptiCept Technologies Halvårsrapport 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 OptiCept Technologies OptiCept tecknar avtal med världens näst största producent av olivolja i Spanien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 OptiCept Technologies OptiCept signs an agreement with the world's second largest producer of olive oil in Spain Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 OptiCept Technologies OptiCept stärker sin position i Tunisien – Kommersiellt avtal för olivolja Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 OptiCept Technologies OptiCept strengthens its position in Tunisia - Commercial agreement for olive oil Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 OptiCept Technologies Opticept tecknar ytterligare kommersiellt avtal för oliveCEPT® i Frankrike Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 OptiCept Technologies Opticept signs another commercial agreement for oliveCEPT® in France Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-26 OptiCept Technologies OptiCept Technologies tecknar avtal för oliveCEPT® på världens näst största marknad för olivoljeproduktion Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-26 OptiCept Technologies OptiCept Technologies signs agreement for oliveCEPT® in the world's second largest market for olive oil production Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 OptiCept Technologies OptiCept Technologies and MM Flowers take the next step in their collaboration Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 OptiCept Technologies OptiCept Technologies och MM Flowers tar nästa steg i sitt samarbete Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 OptiCept Technologies OptiCept Technologies tecknar avtal med ledande olivoljeproducent i Portugal. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 OptiCept Technologies OptiCept Technologies signs agreement with leading olive oil producer in Portugal. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 OptiCept Technologies OptiCept tecknar kommersiellt avtal med ledande olivoljeproducent i Portugal Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 OptiCept Technologies OptiCept signs commercial agreement with leading Olive Oil producer in Portugal Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 OptiCept Technologies OptiCept säkrar finansiering för fortsatt tillväxt Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 OptiCept Technologies OptiCept secures financing for continued growth Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-12 OptiCept Technologies OptiCept Technologies förbereder leverans av två wineCEPT® till Italien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-12 OptiCept Technologies OptiCept Technologies is preparing to deliver two wineCEPT® to Italy Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-08 OptiCept Technologies OptiCept Technologies signs agreement with Almazara de Muela Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-08 OptiCept Technologies OptiCept Technologies tecknar avtal med Almazara de Muela Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 OptiCept Technologies OptiCept Technologies - Positiva resultat för industriell utvärdering gällande oatCEPT Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 OptiCept Technologies OptiCept Technologies - Positive results for industrial evaluation regarding oatCEPT Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 OptiCept Technologies OptiCept tecknar avtal med en av världens största olivoljeproducenter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 OptiCept Technologies OptiCept signs agreement with one of the world's largest olive oil producers Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-21 OptiCept Technologies OptiCept lanserar studioCEPT, intervjuserie med nyckelpersoner i bolaget Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 OptiCept Technologies OptiCept Technologies - Shareholder letter June Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 OptiCept Technologies OptiCept Technologies – Aktieägarbrev Juni Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 OptiCept Technologies Kommuniké från årsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) den 25 maj 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 OptiCept Technologies Valberedningen i OptiCept Technologies AB föreslår att Anders Hättmark väljs till styrelseledamot vid årsstämman idag 25/5 2022. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 OptiCept Technologies OptiCept tecknar kommersiellt avtal gällande juiceCEPT+ med CREA. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 OptiCept Technologies OptiCept signs commercial agreement regarding juiceCEPT + with CREA. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 OptiCept Technologies Aktieägarbrev Thomas Lundqvist, Tillträdande VD OptiCept Technologies Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 OptiCept Technologies Shareholder letter Thomas Lundqvist, Acting CEO OptiCept Technologies Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 OptiCept Technologies OptiCept Technologies appoints new CEO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 OptiCept Technologies OptiCept Technologies tillsätter ny VD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Penser Access Penser Access: Avancerar på flera fronter - OptiCept Technologies Analyser Visa Stäng
2022-05-11 OptiCept Technologies Styrelseförändring Opticept Technologies AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Penser Access Penser Access: Intervju med OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 10 maj 2022 Analyser Visa Stäng
2022-05-06 OptiCept Technologies Delårsrapport Q1 2022 - Tillväxt i fokus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 OptiCept Technologies OptiCept enters into a commercial agreement regarding dryCEPT® with Steinicke Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 OptiCept Technologies OptiCept ingår kommersiellt avtal gällande dryCEPT® med Steinicke Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 OptiCept Technologies The first oliveCEPT® Balder is installed in Andalusia, Spain Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 OptiCept Technologies Första oliveCEPT® Balder installeras i Andalusien, Spanien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 OptiCept Technologies Dagab decides to treat all its roses with OptiBoost for more sustainable sales Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 OptiCept Technologies Dagab beslutar att behandla alla sina rosor med OptiBoost för en mer hållbar försäljning Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 OptiCept Technologies Kallelse till årsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 OptiCept Technologies OptiCept Publicerar Årsredovisning för 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 OptiCept Technologies Rättelse: OptiCept Technologies exkluderar rapporterade upplupna intäkter och reducerar nettomsättningen för 2021 till 4 440 TSEK. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 OptiCept Technologies Correction: OptiCept Technologies excludes reported accrued income and reduces net sales for 2021 to SEK 4,440 TSEK. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 OptiCept Technologies OptiCept postpones the publication of the annual report and updates the financial calendar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 OptiCept Technologies OptiCept flyttar fram publicering av årsredovisningen och uppdaterar finansiell kalender Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022