Senaste analysen | 12 May 2022 | OptiCept Technologies

Avancerar på flera fronter

  Stegar framåt med nya samarbeten Intäkterna för Q1 uppgick till 4 mkr (varav omsättning 4 mkr) som hvudsakligen kom från OliveCept-applikationen. Orderbok vid utgången av Q1 uppgick till 23…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Första kommentar på Q1-rapporten OptiCepts kvartalsrapport visade inga större överraskningar, eftersom väsentliga avtal och nyheter kommuniceras löpande. Bolaget redovisar intäkter om 4 mkr för Q1 som primärt kommer från…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2022 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Avtal med Steinicke

  Avtal med Steinicke OptiCept Technologies meddelar att man ingått ett avtal med Steinicke som är värt totalt ca 4 mkr. Avtalet omfattar behandling av torkad frukt och kommer efter…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2022 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Avtal med Dagab för…

  Avtal med Dagab för behandling av snittblommor OptiCept har ingått ett avtal med Dagab om behandling av snittblommor med OptiBoost. Avtalet omfattar samtliga rosor som Dagab behandlar och får…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Feb 2022 | OptiCept Technologies

Bokslut för händelserikt 2021

  OliveCept-aktiviteter gav eFFkter i Q4 Omsättningen för Q4 uppgick till 10,6 mkr och 14,8 mkr för 2021 och utgjordes till störst andel av OliveCept-intäkter. Våra estimat för helåret uppgick…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Nov 2021 | OptiCept Technologies

Syngenta-avtal attraktiv milstolpe

  Nytt händelserikt kvartal OptiCepts tredje kvartal innehöll många betydande händelser. Till stora milstolpar under och efter Q3 hör Syngenta-avtalet avseende OptiBoost, goda resultat från Dagab-utvärderingen, samarbetsavtal med AFRY, samt…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Nov 2021 | OptiCept Technologies

Avtal med Syngenta ökar räckvidd

  Avtal med Syngenta OptiCept har ingått ett nytt avtal med Syngenta, ett världsledande företag inom blomsterindustrin. Avtalet innebär att Syngenta bistår med marknadsföring och försäljning av OptiBoost, Cept-systemet för…

Läs analysen