Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-17 Penser Access Penser Access: Fullt fokus på patientrekrytering - Guard Therapeutics Analyser Visa Stäng
Analyser | 17 Nov 2022 | Guard Therapeutics

Penser Access: Fullt fokus på patientrekrytering – Guard Therapeutics

Rapportkommentar
Guards rapport för det tredje kvartalet var enligt våra förväntningar – relativt odramatisk. Rörelseresultatet kom in på -34,1 mkr (-34,5). Kassan i slutet av september var 122 mkr, men med den annonserade riktade emissionen bedömer vi kassan i nuläget till +210 mkr. På våra estimat räcker denna kassa en bit in i 2024.

Studierna går framåt
I dagsläget har 80 patienter rekryterats till fas II-studien med RMC-035 i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi. Vi tycker det är rimligt att anta att bolaget når sina mål om att ha rekryterat hälften av patienterna (~135) under Q1 och därefter hinner genomföra en interimanalys. Bolaget upprepar även ambitionen att läsa ut data från fas Ib-studien inom njurtransplantation under H1 2023.
 
Uppdaterat motiverat värde
Efter den riktade emissionen (utspädning) och rapporten är vårt nya motiverade värde 1,6–1,7 kronor per aktie (2,1– 2,3). Genom emissionen stärkte bolaget sin ägarlista väsentligt med institutionellt kapital från Industrifonden, Swedbank Robur, Strand Kapitalförvaltning och Arctic Asset Management. Att utöka ägarbasen med dessa namn är också mycket viktigt för att förenkla kommande finansieringsrundor i bolaget. Vi har en fortsatt mycket positiv syn på investeringscaset i Guard.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 17-11-2022 kl. 09:06: https://docs.penser.se/a/3302/GUARD20221117.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-11-16 Guard Therapeutics Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Guard Therapeutics KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Guard Therapeutics Guard Therapeutics har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 120 MSEK, delvis villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Guard Therapeutics Guard Therapeutics has decided to carry out a directed share issue of SEK 120 million, partly subject to subsequent approval by an extraordinary general meeting Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Guard Therapeutics Guard Therapeutics explores the conditions to carry out a directed share issue of approximately SEK 115 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Guard Therapeutics Guard Therapeutics undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om cirka 115 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Penser Access Penser Access: Intervju med Guard Therapeutics - Erik Penser Bank - 9 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-08 Guard Therapeutics Guard Therapeutics beviljas Fast Track designation från FDA för RMC-035 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Guard Therapeutics Guard Therapeutics granted FDA Fast Track designation for RMC-035 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-13 Penser Access Penser Access: Möjligheter inom njurtransplantation - Guard Therapeutics Analyser Visa Stäng
2022-10-10 Guard Therapeutics Guard Therapeutics receives IND approval from the FDA for RMC-035 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-10 Guard Therapeutics Guard Therapeutics erhåller IND-godkännande från FDA för RMC-035 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Guard Therapeutics Presentationerna från Guard Therapeutics kapitalmarknadsdag finns nu tillgängliga på bolagets hemsida Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Guard Therapeutics Presentations from Guard Therapeutics' Capital Markets Day are now available on the company's website Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 Penser Access Penser Access: Analytikerpresentation av Guard Therapeutics - Erik Penser Bank - 19 september 2022 Analyser Visa Stäng
2022-09-05 Guard Therapeutics Första njurtransplanterade patienten doserad med Guard Therapeutics läkemedelskandidat RMC-035 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 Guard Therapeutics First kidney transplant recipient dosed with Guard Therapeutics' investigational drug RMC-035 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Penser Access Penser Access: Allt enligt plan - Guard Therapeutics Analyser Visa Stäng
2022-08-23 Guard Therapeutics Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Guard Therapeutics Guard Therapeutics bjuder in till kapitalmarknadsdag Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Guard Therapeutics Guard Therapeutics hosts capital markets day Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 Penser Access Penser Access: Intervju med Guard Therapeutics - Erik Penser Bank - 7 juni 2022 Analyser Visa Stäng
2022-06-01 Guard Therapeutics Guard Therapeutics får godkännande från Läkemedelsverket för klinisk studie av RMC-035 inom njurtransplantation Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 Guard Therapeutics Guard Therapeutics receives approval from the Swedish Medical Products Agency to conduct a clinical study of RMC-035 in kidney transplantation Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Penser Access Penser Access: Fullt fokus på fas II-studien - Guard Therapeutics Analyser Visa Stäng
2022-05-12 Guard Therapeutics Kommuniké från årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 12 maj 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Guard Therapeutics Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-mars 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Guard Therapeutics Guard Therapeutics rekryterar ny Head of CMC Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Guard Therapeutics Guard Therapeutics recruits new Head of CMC Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Guard Therapeutics Guard Therapeutics publicerar årsredovisning 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Guard Therapeutics Guard Therapeutics lämnar fördjupad information om klinisk fas 2-studie Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Guard Therapeutics Guard Therapeutics provides in-depth information on phase 2 clinical trial Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Penser Access Penser Access: Intervju med Guard Therapeutics - Erik Penser Bank - 13 april 2022 Analyser Visa Stäng
2022-04-07 Guard Therapeutics Första patienten har doserats i Guard Therapeutics kliniska fas 2-studie av ROSgard Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Guard Therapeutics First patient has been dosed in Guard Therapeutics' Phase 2 clinical trial of ROSgard Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Guard Therapeutics KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-22 Guard Therapeutics Guard Therapeutics offentliggör bokslutskommuniké januari-december 2021 Rapporter Visa Stäng

Kommande händelser

13 Dec 2022 | Extrastämma 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022