Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-05-23 OptiCept Technologies Kommuniké från årsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) den 23 maj 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-21 OptiCept Technologies OptiCept explores new partnership opportunity with a world-leading company in flower care products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-21 OptiCept Technologies OptiCept utforskar möjlighet till partnerskap med världsledande företag inom blomsterindustrin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-22 OptiCept Technologies Kallelse till årsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-18 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB publicerar årsredovisning för 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-12 OptiCept Technologies OptiCept files patent application for combined PEF and VI treatment of fruit and vegetable products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-12 OptiCept Technologies OptiCept lämnar in patentansökan för kombinerad PEF- och VI-behandling av frukt- och grönsaksprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-09 OptiCept Technologies OptiCept receives order from leading olive oil producer in Spain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-09 OptiCept Technologies OptiCept erhåller maskinorder från ledande olivoljeproducent i Spanien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-08 OptiCept Technologies OptiCept når genombrott för oliveCEPT® i Spanien, skriver avtal värt 270 000 Euro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-15 OptiCept Technologies Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) den 15 mars 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-13 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: OptiCept Technologies - Analyst Presentation Pressreleaser Visa Stäng
2024-03-05 OptiCept Technologies Investeraruppdatering OptiCept – fokus på strategiska partnerskap och status för kommersiella projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-29 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med OptiCept Technologies - Carnegie Investment Bank - 29 feb 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-28 OptiCept Technologies OptiCept Avancerar inom fasta livsmedel med ny storägare - Intervju med VD Thomas Lundqvist Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-28 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: OptiCept Technologies - Avancerar inom fasta livsmedel med ny storägare Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-27 OptiCept Technologies OptiCept signs an agreement with Buntel that entails improved loan terms and the removal of conversion rights. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-27 OptiCept Technologies OptiCept har idag tecknat avtal med Buntel som innebär förbättrade lånevillkor och borttagen konverteringsrätt. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-27 OptiCept Technologies OptiCept välkomnar marknadsledande livsmedelsteknikbolag som ny storägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-27 OptiCept Technologies Kallelse till extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-27 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB genomför en riktad nyemission om cirka 10,3 MSEK till FPS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-27 OptiCept Technologies Year-end report January-December 2023: Partnership and new offer (OptiBoost Inside) in focus Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-27 OptiCept Technologies Bokslutskommuniké januari-december 2023: Partnerskap och nytt erbjudande (OptiBoost Inside) i fokus Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-23 OptiCept Technologies OptiCept har tecknat avtal med världsledande bolag inom produktion och odling av krukväxtsticklingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-23 OptiCept Technologies OptiCept has signed agreement with world-leading company in the production and cultivation of ornamental cuttings Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-31 OptiCept Technologies OptiCept erhåller nyckelorder från samarbetspartner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-17 OptiCept Technologies OptiCept: Framgångsrik verifiering av PEF-teknologin avseende snabbväxande marknaden för bearbetad potatis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-17 OptiCept Technologies OptiCept: Successful verification of PEF technology for fast-growing processed potato market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-12 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB har beslutat om tidigare aviserad riktad emission av aktier till långivare efter begäran om lånkonvertering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-03 OptiCept Technologies Konvertibelägare påkallar konvertering av lån om 5 MSEK till aktier i OptiCept Technologies AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-22 OptiCept Technologies OptiCept reports successful test results from cuttings pilot project in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-22 OptiCept Technologies OptiCept rapporterar framgångsrika testresultat från pilotprojekt för sticklingar i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-04 OptiCept Technologies Investeraruppdatering OptiCept - Överblick av marknaden för potatisbearbetning och status för kommersiella projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 OptiCept Technologies OptiCept Technologies byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 OptiCept Technologies OptiCept Technologies changes Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 Penser Access Penser Access: Avancerar inom skogssticklingar med förstärkt balansräkning - OptiCept Technologies Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-28 OptiCept Technologies KVARTALSRAPPORT Q3 2023: KOMMERSIELLT GENOMBROTT FÖR OPTIBOOST® FOR CUTTINGS OCH NYA SAMARBETEN MED STOR POTENTIAL Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB tillkännager valberedning inför bolagsstämman 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 OptiCept Technologies OptiCept Technologies rekryterar ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 OptiCept Technologies OptiCept Technologies recruits a new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-14 OptiCept Technologies OptiCept delves into the solid food industry with a groundbreaking partnership alongside a world-leading food technology company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-14 OptiCept Technologies OptiCept satsar på den fasta livsmedelssektorn genom partnerskap med ett globalt ledande bolag inom livsmedelsteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Penser Access Penser Access: Intervju med OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 11 oktober 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-10 OptiCept Technologies Marknadsuppdatering – Hög aktivitet på Iberiska halvön, flera nya oliveCEPT installationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-05 OptiCept Technologies Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) den 5 oktober 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 OptiCept Technologies OptiCept offentliggör utfall i utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 OptiCept Technologies OptiCept announces outcome in the exercise of warrants of series TO6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-27 OptiCept Technologies Ny milstolpe för OptiCept – tecknar kommersiellt avtal för skogssticklingar i Brasilien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-27 OptiCept Technologies Another milestone for OptiCept – signs commercial agreement for forest cuttings in Brazil Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-27 OptiCept Technologies Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-27 OptiCept Technologies The last day of trading with the warrants of series TO6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 OptiCept Technologies OptiCept utökar samarbetet för sticklingar i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 OptiCept Technologies OptiCept expands cooperation for cuttings in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-20 OptiCept Technologies Marknadsuppdatering: finansiering och plan mot positivt kassaflöde 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 OptiCept Technologies Kallelse till extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-15 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB har genomfört en riktad emission av aktier och teckningsoptioner och tillförs initialt cirka 26,1 MSEK förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-15 OptiCept Technologies OptiCept utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad emission av aktier och teckningsoptioner samt förlänger kreditfacilitet villkorat av att en riktad emission genomförs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-14 OptiCept Technologies The exercise price for the warrants of series TO6 in OptiCept has been determined to SEK 2.70 and the subscription period commences on 18 September 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-14 OptiCept Technologies Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 i OptiCept har fastställts till 2,70 SEK och teckningsperioden inleds den 18 september 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-08 OptiCept Technologies OptiCept Technologies enters into a Letter of Intent in partnership with FPS Food Processing Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-08 OptiCept Technologies OptiCept Technologies ingår Avsiktsförklaring om partnerskap med FPS Food Processing Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 OptiCept Technologies OptiCept ingår kommersiellt avtal med världsledande skogsbolag i Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 OptiCept Technologies OptiCept Technologies enters agreement with a juice producer in Central Europe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 OptiCept Technologies OptiCept Technologies ingår avtal med juiceproducent i Centraleuropa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Penser Access Penser Access: Rapport för andra kvartalet - OptiCept Technologies Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-29 OptiCept Technologies OptiCept Technologies Delårsrapport Q2 2023 – Fortsatta framgångar med nya strategin Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-15 OptiCept Technologies OptiCept Marknadsuppdatering - Hög aktivitetsnivå inom FoodTech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-20 OptiCept Technologies OptiCept initiates collaboration in the Nordic region - to treat roses for a Scandinavian flower importer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-20 OptiCept Technologies OptiCept inleder samarbete i Norden - ska behandla rosor till dagligvaruhandeln Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 OptiCept Technologies Marknadsuppdatering - Framgångar inom prioriterade affärsområden för OptiCept Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 OptiCept Technologies OptiCept – Industriella tester hos Dole visar mycket positivt resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 OptiCept Technologies OptiCept - Industrial tests at Dole show very positive results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 OptiCept Technologies New agreement for OptiCept in forest cuttings - declaration of intent from forest company in Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 OptiCept Technologies Nytt avtal för OptiCept inom skogssticklingar – avsiktsförklaring från skogsbolag i Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 OptiCept Technologies OptiCept accelerate sales efforts in forestry cuttings and cut flowers while Syngenta focuses on ornamental cuttings Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 OptiCept Technologies OptiCept accelererar försäljningsarbetet inom skogssticklingar och snittblommor, Syngenta fokuserar på prydnadssticklingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 OptiCept Technologies OptiCept offentliggör utfall i utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 OptiCept Technologies OptiCept announces outcome in the exercise of warrants of series TO5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 OptiCept Technologies The last day of trading with the warrants of series TO5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 30 May 2023 | OptiCept Technologies

The last day of trading with the warrants of series TO5

Today, 30 May 2023, is the last day of trading with the warrants of series TO5 in OptiCept Technologies AB (publ) (“OptiCept” or the “Company”). The subscription period for the warrants of series TO5 runs up until 1 June 2023. Each warrant of series TO5 gives the owner the right to subscribe for one (1) new share in the Company. The exercise price for the warrants of series TO5 is set to SEK 5.64 per share.

If all the warrants of series TO5 are exercised, the Company will receive approximately SEK 7.8 million before issuing costs. For the warrants to not expire without value, it is required that the holder actively subscribes for new shares no later than 1 June 2023 or sell the warrants no later than 30 May 2023. Please observe that certain nominees might close their application earlier than 1 June 2023.

Complete terms and conditions for the warrants and the prospectus, approved by the Swedish Financial Supervisory Authority and published by the Company on 30 November 2022, is available at the Company’s webpage, www.investor.opticept.se/foretradesemission2022 . The prospectus is also available on the Swedish Financial Supervisory Authority’s webpage, www.fi.se .

Summarized terms for the warrants of series TO5:
Subscription period: 19 May 2023 – 1 June 2023.

Last day of trading warrants of series TO5: 30 May 2023.

Issue volume: 1,380,406 warrants of series TO5, which entitles to subscription of 1,380,406 shares. If all warrants are exercised, the Company will receive approximately SEK 7.8 million before issuing costs.

Exercise price: SEK 5.64 per share.

Dilution: Upon full exercise of the warrants of series TO5, the number of shares increase by 1,380,406 shares, from 29,567,582 to 30,947,988 and the share capital increase by SEK 124,236.54, from SEK 2,661,082.38 to SEK 2,785,318.92. In the event that all warrants of series TO5 are exercised, the dilution amounts to approximately 4.46 percent of the number of shares and votes in the Company.

Please note that warrants that are not exercised no later than 1 June 2023, or not sold no later than 30 May 2023, will expire without value. For warrants not to lose their value, the holder must actively subscribe for new shares or sell the warrants.

How warrants are exercised
Nominee-registered warrants (Custody account):
Subscription and payment by exercise of warrants shall be made in accordance with instructions from each nominee. Please contact your nominee for additional information.

Direct-registered warrants (Securities account):
No accounts for issuing nor any instructions regarding payments will be sent out. Subscriptions will be made through simultaneous payment in accordance with the instructions on the application form.

The application form including instructions for payment will be available at the Company’s webpage, www.investor.opticept.se/foretradesemission2022 , and on Aktieinvest FK AB:s webpage, www.aktieinvest.se .

Outcome
The outcome of the exercise of warrants will be published via a press release on or around 2 June 2023. Shares that have been subscribed and paid for will be registered on the subscriber’s securities depository as interim shares (IA) until registration of the issue has been completed with the Swedish Companies Registration Office, whereupon the interim shares automatically will be converted into shares in OptiCept.

Advisers
Pareto Securities AB acts as Sole Manager and Bookrunner, and Moll Wendén Advokatbyrå AB is legal adviser to the Company in connection with the exercise of warrants.

2023-05-30 OptiCept Technologies Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

30 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024