Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-07-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Senzime AB (publ.) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 1 Jul 2021 | Senzime

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Senzime AB (publ.)

Flaggningsmeddelande i Senzime AB (publ.)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556565-5734 Senzime AB (publ.)
Instrument SE0002478776 Aktie
Innehavare Handelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 146 209
Antal rösträtter 4 146 209
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2021-06-30
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 4 155 238
 – direkt innehavda rösträtter 4 155 238
 – indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 – aktier 6,65 %
 – direkt innehavda rösträtter 6,65 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,65 % 4 155 238
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 6,65 % 4 155 238
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 4 155 238
 – andel av rösträtter 6,65 %
 
Kommentar
Flaggning med anledning av byte från First North till upptagande av Senzime aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista per 2021-06-30.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2021-04-20 Senzime Senzime expands its commercial capability in the U.S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 Senzime Senzime utökar sin kommersiella kapacitet i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Senzime Senzimes årsredovisning för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Senzime Senzime Annual Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-12 Senzime Kallelse till årsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-12 Senzime Notice of annual general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Senzime Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Senzime Communique from extra general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Senzime Senzime: TetraSens engångssensor erhåller rätt till subvention i Sydkorea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Senzime Senzime: Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Senzime Senzime's Year-End Report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Senzime Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Senzime Notice of extra general meeting in Senzime AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Senzime Senzime har beslutat ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 Senzime Senzime etablerar sig i Tyskland och får första order på TetraGraph-system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 Senzime Senzime establishment and first TetraGraph-system order in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

31 Aug 2022 | Extrastämma 2022
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3